in ,

Lezárult a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság löszpusztagyepek helyreállítását célzó projektje

Referenciaterület (Fotó: Sallainé Kapocsi Judit)
Referenciaterület (Fotó: Sallainé Kapocsi Judit)

Lezárultak a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság „Löszpusztagyepek helyreállítása a Körös-Maros Nemzeti Parkban karakter/specialista növényfajok szaporításával, telepítésével” című KEHOP-4.1.0-15-2016-00040 azonosítószámú pályázatának kivitelezési munkái. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 83,96 millió forint támogatási összegből.

A pannon löszgyep hazánk egyik legkülönlegesebb, legösszetettebb szerkezetű, rendkívül fajgazdag növénytársulása. A löszgyepek eurázsiai elterjedésű élőhelyek, melyek Magyarországtól nyugatra már nem fordulnak elő.

A pannon löszgyep a Dél-Tiszántúl hajdan legjellemzőbb növénytársulása volt, azonban kiváló talajadottsága révén állományait az elmúlt évszázadok során szinte teljesen felszántották. Napjainkra ezekből a fajgazdag gyepekből csak apró foltok maradtak fenn, jellemzően veszélyeztetett élőhelyeken, utak mentén, mezsgyéken, kunhalmok oldalában vagy szikes gyepek közé ékelődve.

A löszgyepek regenerációs képessége kicsi. Ennek oka legfőképpen az élőhely jelentős visszaszorulásából, kis területi kiterjedéséből fakadó szaporítóanyag-hiány. Mind a nemzetközi, mind a hazai példák alátámasztják, hogy a projekt során alkalmazandó módszer, azaz a löszgyepekre jellemző növényfajok szaporítása és betelepítése jól kivitelezhető és hatékony.

A projektterületekre főként olyan löszgyepfajok betelepítése a cél, amelyek spontán módon nem tudnának a kiválasztott termőhelyekre visszatelepülni. Két évtized kutatásaira alapozva 83 értékes, a térségben előforduló löszpusztagyepi növényfaj került kiválasztásra, melyek közül 19 védett, további 52 pedig regionálisan veszélyeztetett.

A lösznövények magvetéssel, illetve palántákkal kerültek beültetésre a Körös-Maros Nemzeti Park erre alkalmas területein. A projekt keretében vállalt 24 870 darab palánta és 255 000 darab mag kiültetése, illetve vetése valósult meg. A magok begyűjtése a beültetési helyszínek legfeljebb 30 kilométeres körzetéből történt.

A projekt révén fajgazdag, természetes mintázatú löszgyepek kialakítása volt a cél. A telepítések helyszínei a Kígyósi-pusztán, a Csanádi pusztákon, a Tompapusztai löszgyepen és a Kardoskúti Fehértónál helyezkednek el. A gondos előkészítés során kiválasztott termőhelyeken több mint 160 hektárnyi terület érintett.

A pannon löszgyep jelenleg az ország egyik legveszélyeztetettebb élőhelytípusának számít, a projekt eredményeképpen a jövő nemzedékeinek is lehetőségük nyílik megismerni a Dél-Tiszántúl eredeti növényzetét.

A beruházás 83.960.000 Ft- os európai uniós támogatással valósult meg. A projekt az „Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése” című és KEHOP-4.1.0. kódszámú felhívás keretében támogatott.

Bővebb információ és elérhetőség a projekttel kapcsolatban, az alábbi elérhetőségeken.
E-mail cím: kmnp@kmnp.hu
Telefonszám: 06-66-313-855

Sajtóközlemény – Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Széchenyi 2020
Széchenyi 2020

Szrnka Mihály erdőgazdálkodási ágazatvezető és Molnár József

Településfásítási program: Gömbszivarfák kerülnek a vérszilvák közé Csabacsűdön

Paluska György előadása a mozgóképvetítés kialakulásáról

A mozgóképvetítés kialakulásáról tartott előadást Paluska György