in , ,

Ép testben ép lélek – Hálaadó istentisztelet a gimnázium sportlétesítményeinek megújulásáért

A Vajda Péter Evangélikus Gimnázium megújult tornaterme

A jól ismert mondás minden időben megfogadásra érdemes, de az elmúlt időszakban különösen fontossá vált a fiatalok egészséges életmódra, testmozgásra ösztönzése. Szerencsére iskolánk, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium diákjai közül sokan sportolnak rendszeresen, akár versenyszerűen, a város különböző egyesületeiben.

Az iskolában a mindennapos testnevelés keretében heti öt testnevelésórán vesznek részt a diákok a délelőtti és délutáni órákban. Az osztályok és osztálylétszámok növekedésével egyre szűkösebbé vált tornatermünk. Így gyakran kényszerült rossz idő esetén akár a folyosóra a testnevelésórák és foglalkozások egy része. Éppen ezért évek óta kerestük a lehetőséget, hogy sportolásra alkalmas helységeinket bővítsük.

Nagy örömet jelentett, amikor a tavalyi évben iskolánk fenntartójától, a Magyarországi Evangélikus Egyháztól céltámogatást kaptunk terveink megvalósításához. Ezután megkezdődhetett a beruházás, amelyet az Integrál Zrt. végzett. Ennek keretében egy 100 négyzetméteres tornaszoba és egy edzőterem került kialakításra a tornaterem mellett. Az építkezés során kedvet és támogatást kaptunk további munkálatokhoz. Így valósulhatott meg a régi tornaterem teljes felújítása. A padlózat, a nyílászárók cseréje és a fűtéskorszerűsítés után valóban komfortos körülmények között zajlanak a testnevelésórák. Ezzel a 2014-es felújítás után az épület utolsó „szeglete” is megszépült. A beruházás teljes értéke 85 M Ft, ebből 65 M Ft a fenntartó támogatása, a további összeget pedig az iskola saját költségvetése biztosította.

Ezt ünnepeltük vasárnap hálaadó istentisztelet keretében az Újtemplomban. Iskolalelkészünk, Zahorecz Pál, és Lázár Zsolt esperes úr szolgálata után diákjaink szerepeltek, majd az iskolába hívtuk az ünneplő gyülekezetet. Itt a megújult épületrész megáldása után Papp László, 1939-ben érettségizett öregdiákunk, és Babák Mihály polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. A program szeretetvendégséggel zárult.

Köszönjük a fenntartó támogatását a beruházáshoz. Természetesen egy több éves elképzelés megvalósulása után nem pihenünk meg, újabb és újabb terveket dédelgetünk. Már készülünk a következőre. A Szarvasi Vajda Péter Alapítvánnyal közösen támogatókat keresünk a szülők, vállalkozók között, hogy az iskola aszfaltos sportudvarát is biztonságossá, korszerűvé tudjuk varázsolni. Reméljük ebben is számíthatunk a fenntartó támogatására.

Kitajkáné Szántai Mária igazgató

Váradi László Laoszban 1980-ban

Negyven éve kezdődött… de az is lehet, hogy hatvan

Szent András-is söcsapok előtt az ifjabb generáció, a TesztAndrás jelenleg kapható kísérleti sörei

Addig kísérletezgettek a sörökkel, megszületett TesztAndrás