in ,

Rövid rendkívüli ülést tartott a szentandrási testület

Minden pontot egyhangúlag fogadott el a testület
Minden pontot egyhangúlag fogadott el a testület (Fotó: Babák Zoltán)

Rendkívüli testületi ülést tartott hétfőn Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete.

Az első napirendi pontban Balláné Bagdi Andrea részleteze, miért vált szükségessé az önkormányzat 2022-es költségvetésének módosítása, ami így, ezzel az 59 milliós növekménnyel 1,097 milliárd lett. A Hévizi Róbert képviselő, a Gazdasági és Turisztikai Bizottság elnöke elmondta, ezzel lett teljes a 2022-es költségvetés.

A szociális szolgáltatásokról és a gyermekek ellátásáról szóló rendeleteket módosították, étkezési térítési díjak módosulni fognak.

A magyar állam lehetőséget nyújt arra, hogy az önkormányzat egy évben kétszer rendkívüli támogatásért folyamodjon, hangzott el Sinka Imre polgármester részéről a harmadik napirend tárgyalása során. Az elsőt az iparűzési adó visszafizetéséhez, illetve egyéb igénylések okán június 30-ig szeretnék benyújtani, tájékoztatta az ülés résztvevőit Bagdiné Balla Andrea.

Az önkormányzat hatályos rendelete nem volt összhangban sem a szolgáltató, sem pedig a befogadó szennyvíztelep megnevezése tekintetében, ezért vált szükségessé a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó rendelet aktualizálása.

Határozatban különítettek el 30 ezer forintot a Kossuth Lajos dombormű felületi tisztításához. “Turisztikai szempontból is fontos, hogy ilyenekre áldozzunk”, mondta Hévizi Róbert. Érdemes lenne a kopjafák vizsgálatát is elvégezni, illetve kitalálni valamit a csúcsuk védelmére kitalálni, meghosszabbítandó az élettartamukat, tette hozz a turisztikáért felelős bizottság vezetője.

Az augusztus 13-i Vitaminnapra előre tekintve az önkormányzati vagyon biztosítására szerződést kötöttek egy őrző-védő céggel.

A testület megbízta a Településüzemeltetési Intézményt az Árpád utcában 200 méter hosszon útalap készítésére törtbetonból, valamint az útalap kiékelésére 0/20-as kőből. A Körös-AQUA felajánlotta az útalap kiszedését és elszállítását. Erre 1 millió forintot különítettek el.

A szennyvíztisztító telep PR-tevékenységének beérkezett ajánlatai közül a legjobb ajánlatot a Szarvasi Turisztikai és Városmarketing Kft. adta 6,089 millió forint értékben. Ez benne van a projekt költségvetésében, a településnek nem kerül pénzébe. A gyakorlatot követve a legkedvezőbb ajánlatot fogadták el, jelentette ki Hévizi Róbert.

Minden pontot egyhangúlag fogadott el a testület.

Balról: Grünvald Béla, Gulyás Mihály, Harka László, Schulcz László, Takács Imre, Veszter Géza, Dudás János, Nyári Mihály, Doba Ferenc, Nagy Károly, Darida Károly, Chlebniczky Jánosné, Pálos Attila, Veszter Gézáné, Pálos György, Sebők György, Opauszki Mihály, Chlebniczky János

Ismét találkoztak a kézilabdasport szarvasi veteránjai

Csak egy tánc volt – Táncművészetek délutánja a Gyakorlóban