in ,

A ciklus utolsó előtti testületije Szentandráson

A jelenlevő képviselők egyhangúlag fogadták el Molnár Sándor rendőrkapitány beszámolóját a 2023-as évről.
A jelenlevő képviselők egyhangúlag fogadták el Molnár Sándor rendőrkapitány beszámolóját a 2023-as évről. (Fotó: Babák Zoltán)

Hétfőn tartotta rendes ülését Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete. Elsőként a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót fogadták el a képviselők.

Sinka Imre napirendek előtt gratulációját fejezte ki a helytörténeti egyesület vezetőjének a hétvégi rendezvényért.

A Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben végzett munkáról Farkasné Sinka Dóra bizottsági elnök számolt be. Eszerint 3 fő részére összesen 18 ezer forintot juttatott települési támogatás gyanánt bizottsága.

Második napirendként Molnár Sándor rendőrkapitány számolt be Békésszentandrás Nagyközség 2023. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről. Néhány adatot kiemelt a település viszonylatában. Bázisul az előző évet állította. Eszerint a bűncselekmények száma 28-ról 26-ra csökkent, ami 7,2 százalékkal marad alatta a 2022-esnek. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 9-ről 5-re, azaz 45 százalékkal csökkent. A kiemelt közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények száma kettőről nullára csökkent. A lopások számában (5) nem történt változás. A csalások tekintetében történt némi emelkedés, 7-ről 10-re, ezen kívül az elkövetett online csalások száma 4-ről 10-re. Ahogy azt Molnár Sándor megállapította, erre a területre tevődött át a bűnözés ezen szegmense, ezért mindenkit arra, hogy fokozott óvatossággal járjon el az online térben.

A lakosság az egyenruhás rendőri állomány közterületen végzett tevékenységét érzékeli jobban, mondta Molnár Sándor. A közterületen eltöltött szolgálatok száma 11,7 százalékkal nőtt, míg a reagálási, átlagos kiérkezési idő 2022 13:12-ről 11:42-re csökkent. Az igazoltatások száma 27 százalékkal nőtt. Bár az alkoholszondák alkalmazásának száma csökkent, a pozitív szondák aránya még így is több mint 20 százalékkal nőtt. A személyi sérüléssel járó balesetek száma 3-ról 2-re mérséklődött, ám ezek egyike halálos kimenetelű volt. Ez az M44 Békésszentandrás közigazgatási területén történt.

A Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság részéről annak elnöke, Farkasné Sinka Dóra köszönte meg, illetve a gyógyszertárnál való átkelés biztonságosabbá tételével kapcsolatban továbbította a lakosság részéről felé érkező kérését. Hévizi Róbert a házalókkal kapcsolatos intézkedéseket köszönte meg.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Gondozási Központjának 2023. évi munkájáról Dudásné Paróczai Anita intézményvezető már a bizottságok előtt beszámolt, az ülésen azt kiegészítve a központ dolgozóinak lelkiismeretes munkáját köszönte meg.

Aszódi Róbert Péter falugazdász 2023. évi tevékenységével már a bizottságok előtt megismerkedhettek a testület tagjai. Kiegészítésként felvezette segítsége, Bánfi Zsuzsanna bemutatkozását.

A testület meghatározta Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal 2024. évi igazgatási szüneteit, így azok július 22. és augusztus 2., valamint december 23. és 2025. január 3. között lesznek.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítását követően a bevételi-kiadási előirányzat 927,3 millióra változott.

A szociális célú tüzelőanyag támogatás támogatói okirata megérkezett, így annak keretében 240 mázsa barnakőszén megvásárlására nyílik lehetőség, amihez az önkormányzatnak 352 ezer forint önrészt szükséges biztosítani.

Az önkormányzati épületek tűzvédelmi és érintésvédelmi felülvizsgálatára 700 ezres keretösszeget határoztak meg a képviselők. “Amit meg kell csinálni, azt meg kell csinálni” tette hozzá Hévizi Róbert, a Gazdasági és Turisztikai Bizottság elnöke.

Játszótéri eszközök ellenőrzési és karbantartási tervének során elhangzott, hogy azokat ötévente felül kell vizsgálni. Hévizi Róbert javasolta, hogy a kerékpárút melletti lámpák mintájára a jövő évi költségvetéstől tervezzék be évente egy-egy játszótér felújítását, így három év alatt sor kerülne azon játszóterekre, ahol veszélyes játékok vannak.

Utólagosan jóvá hagyták a Füzeskerti üdülősori útfelújításhoz szükséges műszaki ellenőr személyét, Balczó Sándort aki korábban is megelégedésre végezte ezt a munkát.

A közszolgálati tisztviselőkről, valamint Magyarország önkormányzatairól szóló törvény szabályozza a polgármester jutalmazását. Erre a 2024 évi költségvetésben 1 havi fizetés rendelkezésre áll. Hévizi Róbert bizottsága javaslatára a településvezető két részletben kapná ezt meg, felét most, felét az év végén. Sinka Imre megköszönte a gesztust.

Ismét kiírásra kerül Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Településüzemeltetési Intézménye intézményvezetői feladatainak ellátására szóló pályázat. A képviselők közötti véleménykülönbséget áthidalva végül 5 éves időtartam mellett 6 hónap próbaidőt határoztak meg a testület tagjai, ami alatt mindkét fél minden következmény nélkül elállhat a folytatástól. A döntés már az új testületre marad majd. Eredményes pályázat esetén az állást 2025. január 1-ével lehet betölteni.

Kérés érkezett a Sport Büfé kéthavi bérleti díjának elengedésére. A testület döntése szerint az egyik hónapot elengedik, a másikat nem.

A Szarvas-Kontakt Kft.-vel a bölcsőde és a gondozási központ vonatkozásában fennálló szerződést őszi felülvizsgálattal határozatlan idejűre módosította a testület.

A paintball pálya bérleti szerződése évente, júniusban válik aktuálissá. A képviselők újabb egy évvel meghosszabbították a bérletét.

Rovar- és rágcsálóirtással kapcsolatos szerződés a jövőben nem önkormányzati szinten, hanem intézményenként lesz megkötve.

A bejelentések között Sinka Imre tájékoztatta az ülést követőket, hogy a piactéri parkolókra kaptak 30 milliót és 4 forintot. Megkezdték a kivitelezés előkészítését.

Zárszóként részéről szolgálati közleményként elmondta, a soron következő testületi ülés szeptember végén lesz.

Major Attila köszönetet mondott, hogy a választások melléktermékei, a plakátok eltűntek a közterületekről.

Hévizi Róbert a közterületi utakkal kapcsolatban a Facebookon megjelent bejegyzésre reagálva arra kérte a facebookolókat, hogy mielőtt posztolnak, gondolják azt át.

A gyakorlósok újra az Erdei Ovi-Suliban

Az Éremgyár-Hooligans mérkőzés.

Az utolsó pillanatban vitte el a 3 pontot az Éremgyár