Event Information:

 • vas
  14
  ápr
  2019
  hét
  22
  ápr
  2019

  Húsvéti egyházi alkalmak

  Szarvas

  KATOLIKUS ÜNNEPI ALKALMAK:

  NAGYCSÜTÖRTÖK (ÁPR. 18.)
  18.00 - az Utolsó Vacsora emlékmiséje (egy órás)
  A szentmise után együtt virrasztunk a Getszemáni kertben gyötrődő Jézussal
  - csöndes szentségimádás (negyed óra)
  - közös szentségimádás (egy órás)

  NAGYPÉNTEK (ÁPR. 19.)
  10.00 – Keresztút
  Ezekben az órákban hordozza Jézus is keresztjét. Vetített képekkel és énekekkel követjük útján (bő egy órás)
  11.00 - Gyónási lehetőség
  18.00 – Szertartás: Passió (Jézus szenvedéstörténete), kereszthódolat, szentáldozás (másfél órás)
  20.00 – ig csendes imádkozás a Szentsírnál

  NAGYSZOMBAT (ÁPR. 20.)
  18.00 - Vigília (virrasztó) szertartás: tűzszentelés, Exultet (húsvéti örömének), szentírási olvasmányok, keresztvíz megáldás, felnőtt keresztelés, keresztségi fogadás megújítása, ünnepi szentmise, (két órás)

  HÚSVÉTVASÁRNAP (ÁPR. 21.)
  09.00 - ünnepi szentmise, és feltámadási körmenet (másfél órás) Este nem lesz szentmise.
  11.00 - Csabacsűdön ünnepi szentmise

  Húsvéthétfő (Ápr. 22.) Nem lesz szentmise.

  -----

  EVANGÉLIKUS ÜNNEPI ALKALMAK:

  Angyali reggelek és esték az Ótemplomban. Alkalmaink a Nagyhéten reggel 7 órakor és este
  18 órakor kezdődnek. Ahol a csend, az énekek, a böjti gondolatok segítenek, hogy a feltámadás ünnepét a legnagyobb csodaként éljük át a saját életünk megújulásával!

  2019. április 14. – Virágvasárnap
  10 óra Harang és óra szentelés, áprilisi születésnaposok köszöntése

  15. Hétfő
  reggel 7 óra Lestyan-Goda János szobrász művész
  este 18 óra Bakay Péter evangélikus lelkész

  16. Kedd
  reggel 7 óra Bakay Péter evangélikus lelkész
  este 18 óra Asztalos Richárd evangélikus lelkész

  17. Szerda
  reggel 7 óra Asztalos Richárd evangélikus lelkész
  este 18 óra dr. Lipcsei Imre dékán

  18. Nagycsütörtök
  reggel 7 óra Korbely István festőművész
  este 18 óra Pentaller Attila lelkész úrvacsora

  19. Nagypéntek
  reggel 7 óra Nagypénteki Istentisztelet
  este 18 óra közös Passió olvasás

  20. Húsvét vasárnapja
  10 óra Ünnepi úrvacsorás istentisztelet az Ótemplomban
  17 óra Istentisztelet úrvacsorával az Ótemplomban

  21. Húsvét hétfő
  8 óra 30 perc Szlovák nyelvű istentisztelet az Ótemplomban
  10 óra Ünnepi istentisztelet úrvacsorával az Ótemplomban

  „Tavaszi méregtelenítés a léleknek”
  Újuljunk meg együtt az Ótemplom csendjében!

  ––––

  REFORMÁTUS ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK:

  „Jézus Krisztus … a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult.” Róma 1,4

  Áldott húsvéti ünnepet kívánunk a feltámadott Jézus szavaival: „Békesség néktek!” (János evangéliuma 20,19)

  Szeretettel hívjuk Önöket ünnepi istentiszteleteinkre:
  Szarvason a református templomban ( Vasút u. 66.)

  Április 19. - Nagypéntek: 10.30. istentisztelet

  Április 21. - Húsvét I. napja: 10.30. istentisztelet úrvacsorával

  Április 22. - Húsvét II. napja: 10.30. istentisztelet

  Istentiszteleteinket élőben közvetíti a Szarvasi Kábeltelevízió, és- elérhetőek gyülekezetünk honlapján keresztül (www.szarvas.reformatus.hu)
  Vasárnapi istentiszteleteink a Rádió Szarvas közvetítésében hallhatóak.

  Áldást-békességet: Szarvasi Református Gyülekezet