Event Information:

 • szo
  27
  ápr
  2019

  Közgyűlési meghívó – baráti kör tagjai számára

  09:30Szarvas, Kossuth u. 19. (Bölcsőde emelet)

  Szarvas Város Barátainak Köre
  Székhely/levél cím: 5540 Szarvas,Alkotmány u. 7/2 Klubhelyiség: 5540 Szarvas, Nap u. 24.
  e- mail baratikor.szarvas@gmail.com
  Adószám: 19052414-1-04, Bankszlasz:11733058-20008316 Közgyűlési meghívó

  Tisztelt Egyesületi Tagok!
  Szarvas Város Barátainak Köre éves közgyűlését: 2019. április 27-én, délelőtt 0930-kor tartja a Kossuth u. 19. sz. alatti Bölcsőde épületének emeleti nagytermében. Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést, változatlan napirendi pontokkal, 10óra 00 perces időpontra ismételten összehívom.
  Napirendi pontok:
  - Az elnökség beszámolója a 2018. évi munkáról
  Előadó: Zsapkáné Csasztvan Zsuzsanna elnök
  - Közhasznúsági beszámoló a 2018. évről
  Előadó: Győző Jánosné gazd. pü-i biz. elnöke
  - A 2018. évi zárszámadás és vagyonmérleg
  Előadó: Győző Jánosné gazd. pü-i biz. elnöke
  - Az Ellenőrző Bizottság jelentése
  Előadó: Kovács Istvánné ell. bizottság elnöke
  - A 2019. évre tervezett költségvetés ismertetése
  Előadó: Győző Jánosné gazd. pü-i biz. elnöke
  - A 2019. évre tervezett programok, ismertetése
  Előadó: Dr. Lipcseiné Czifra Magdolna kulturális biz. elnöke
  - Tájékoztatás a „Szarvasért „Alapítvány 2018. évi működéséről, a 2019. évi tervekről
  Előadó: Závogyán Judit az Alapítvány elnöke
  - A „Szarvasért „Alapítvány új Kuratóriumi Tagjainak jóváhagyása
  Előadó: Előadó: Závogyán Judit az Alapítvány elnöke
  - A „Szarvasért „Alapítvány Felügyelő Bizottság új tagjainak jóváhagyása
  Előadó: Előadó: Závogyán Judit az Alapítvány elnöke
  - A „Szarvasért „Alapítvány Alapító Okirat módosításának jóváhagyása
  Előadó: Előadó: Závogyán Judit az Alapítvány elnöke
  - Az Egyesület éves tagdíj összegének módosítása, jóváhagyása
  Előadó: Tusjak Lászlóné ügyvezető elnök
  - Bejelentések, hozzászólások, egyebek
  Kérjük, hogy szíveskedjen a közgyűlésen részt venni, ötleteivel, javaslataival segíteni a Baráti Kör munkáját.

  Szarvas, 2019. április 10.
  Tisztelettel: Zsapkáné Csasztvan Zsuzsanna
  SZVBK elnök