in

Járművek kivilágítása

Az őszi-téli időszakban a megváltozott időjárási és útviszonyok figyelembevételével kell az utakon közlekedni, a járműveket éjszaka és korlátozott látási viszonyok (köd, hóesés) esetén jogszabályoknak megfelelően ki kell világítani. A járművek kivilágítása azért szükséges, hogy a közlekedés résztvevői időben észleljék egymást („látni és látszani„ elv) és ezzel elkerülhetővé váljanak a balesetek. Sűrű ködben, hóesésben a járművezetők előtt belátható útszakasz rövidebbé válik, ilyenkor kellő figyelmet kell fordítani a sebességre is, nehogy az előttünk haladó másik járműnek ütközzünk vagy valakit elüssünk. Rossz időjárási körülmények esetén fordítsanak figyelmet a világító és fényjelző berendezések takarítására, mivel egy esetlegesen világítóberendezésekre száradt szennyeződés annak fény erejét csökkenti. Ne feledkezzenek meg az álló járművek kivilágításáról sem!

Azok a kerékpárosok, akik nem szerelték fel a kerékpárjukat világítással ezt tegyék meg, illetve akiknek nem működik azok javítsák meg mert, a láthatóság akár életet menthet!

A járművek kivilágítására vonatkozó KRESZ előírások:
A forgalomban részt vevő járművek kivilágítása
44. § (1) A forgalomban részt vevő járművet éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ki kell világítani.
(2) A gépjárművet, a mezőgazdasági vontatót, a lassú járművet és a segédmotoros kerékpárt helyzetjelző lámpákkal és tompított fényszóróval kell kivilágítani. Nem kell a tompított fényszóróval kivilágítani az egytengelyes motoros részből és hozzákapcsolt egytengelyes pótkocsiból álló olyan lassú járművet, amely sík úton önerejéből 15 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes, továbbá a tompított fényszóróval fel nem szerelt segédmotoros kerékpárt.
(3) A tompított fényszóró helyett távolsági fényszórót használni – fényjelzés kivételével – csak lakott területen kívül szabad. Tilos a távolsági fényszóró használata
a) másik járművel vagy hajtott (vezetett) állattal való szembetalálkozás esetében olyan távolságon belül, ahonnan a fényszóró a szembejövő jármű, illetőleg állat vezetőjét elvakíthatja,
b) a másik jármű követése esetében olyan távolságon belül, ahonnan a fényszóró – a visszapillantó tükrön át – az elöl haladó jármű vezetőjét elvakíthatja,
c) ha a fényszóró az úttal párhuzamos vasúti pályán vagy vízi úton haladó jármű vezetőjét elvakíthatja.
(4) Tompított vagy távolsági fényszóró helyett vagy mellett ködfényszórót, továbbá hátsó helyzetjelző ködlámpát abban az esetben szabad használni, ha a látási viszonyok ezt indokolják.
(5) Keresőlámpát és munkahely megvilágító lámpát mozgó járművön használni nem szabad.
(6) Fényjelzést adni a távolsági fényszóró felvillantásával szabad, feltéve, hogy ez a közlekedés többi résztvevőjét nem vakítja el.
(7) A forgalomban részt vevő motorkerékpárt és a tompított fényszóróval felszerelt segédmotoros kerékpárt – tompított fényszóróval – nappal és jó látási viszonyok között is ki kell világítani.
(8) Lakott területen kívüli úton a forgalomban részt vevő gépkocsit nappali menetjelző lámpával vagy tompított fényszóróval, mezőgazdasági vontatót és tompított fényszóróval felszerelt lassú járművet – tompított fényszóróval – nappal és jó látási viszonyok között is ki kell világítani.
Az álló járművek kivilágítása
45. § (1) Az úttesten álló járművet éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ki kell világítani, kivéve, ha közvilágítás van vagy a járművet egyéb külső fényforrás kellően megvilágítja. A gépjárművet, a mezőgazdasági vontatót és a lassú járművet a helyzetjelző lámpákkal kell kivilágítani. A 6 méternél nem hosszabb, két méternél nem szélesebb és pótkocsival vagy más vontatmánnyal össze nem kapcsolt gépjárművet azonban lakott területen elegendő az úttest közepe felé eső egy-egy első és hátsó helyzetjelző lámpával vagy egy, előre fehér, hátra piros fényt adó lámpával kivilágítani.
(2) Álló járművön – a forgalmi okból megálló járművet kivéve – tompított fényszórót csak erős ködben vagy sűrű hóesésben szabad használni; távolsági fényszórót, ködfényszórót használni tilos.

Vélemény, hozzászólás?

Kiváló évadkezdés – országos 1. helyezés

A laoszi kapcsolat