in

Újabb hat évig a szarvasi bíróság élén

 December 1-jétől ismét dr. Gyalogné dr. Varga Évát nevezték ki a Szarvasi Városi Bíróság elnökévé. A régi-új vezető immár negyedik elnöki ciklusát kezdi meg.

– Huszonhat évvel ezelőtt vette fel először a bírói palástot, s több mint tizenhét éve vezeti a szarvasi bíróságot. Nagyot változott ez idő alatt az ítélethozatali munka? 
- Jelentős gazdasági, társadalmi változások következtek be, bővült a bírói hatáskör, a jogszabályi környezet  naponta változik. Lényegesen nehezebbekké, bonyolultabbakká, összetettebbekké váltak az ügyek. Nagyon sok energiát vesz el, hogy a bíró mindig naprakész legyen, megpróbálja követni az állandó változásokat.

– Egy bírósági elnöknek melyek a legfontosabb feladatai? – A vezetői munka legfontosabb eleme a bíróság működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Követelmény, hogy a helyi bíróságra érkezett ügyeket időszerűen, magas szakmai színvonalon és hatékonyan intézzük. Igyekszem kemény kézzel rendet tartani, de emellett nagyon fontosnak tartom azt is, hogy ügyeljek a szépségre, a tisztaságra, s arra, hogy a bíróság minden munkatársa készséges és kedves legyen az ügyfelekkel. Ezt a munkát nem lehet lelketlenül végezni, az embert az együttérzés, az empátiás készség teszi emberré.
 
– A vezetői munka mellett Ön is gyakran ül a bírói pulpitus mögött. Nem lehet könnyű feladat eldönteni, mi az adott helyzetben a legjobb ítélet… 
- Egy bíró mindig a jogszabályoknak és a meggyőződésének  megfelelően, lelkiismerete alapján dönt. Talán nincs is még egy ilyen nehéz hivatás, mint a miénk. A döntésben magányosak vagyunk, a felelősség a miénk, s ezt bizony nem lehet a munkaidő végeztével sem letenni. A bírói munka egyik alapeleme a határozottság és a döntési képesség, a feleknek joguk van a perek tisztességes lefolytatásához, a pártatlan döntéshez.
 
– A bíróságokat sokszor szidják az elhúzódó ügyek miatt. Szarvason általában mennyi idő alatt születnek meg az ítéletek? – A statisztikát nem mi rontjuk. Itt az ügyek 90 százaléka 3 hónapon belül befejeződik, s egy százalék alatt van azon ügyek száma, melyekben egy éven túl születik ítélet.
 
{xtypo_rounded2}Idén csaknem négyezer ügyben hoznak döntést
 
A szarvasi bíróság illetékességi területéhez 9 település 52 ezer 232 lakosa tartozik. Az intézmény öt bírája és két bírósági titkára idén csaknem négyezer ügyben dönt (1980-ban 1171 ügy érkezett). A bíróság épülete megérett a felújításra, amit az Országos Igazságszolgáltatási Tanács a 2011—2013 közötti időszakra ütemezett elő. Néhány éve cserélték a tetőt és a külső nyílászárók egy részét, s nemrég fejeződött be az épület komplex akadálymentesítése.{/xtypo_rounded2}

What do you think?

Vélemény, hozzászólás?

Gyászhír

Kerékpárúton történő közlekedés