in

Kerékpárúton történő közlekedés

A kerékpárosoknak is ismerniük kell a KRESZ előírásait, ahhoz hogy biztonságosan tudjanak közlekedni. Az olyan úton, ahol kiépített kerékpárút van, ott azon kell a kerékpározni.(KRESZ 54.§(1) bek.). Gyakori probléma, hogy a kerékpárosok mielőtt balra kívánnak a kerékpárútról kanyarodni elfelejtenek irányjelezni a karjukkal. Aki kerékpárúton közlekedik az tapasztalhatja, hogy a  kerékpárosok egymás mellett beszélgetve közlekednek és nem figyelnek a többi kerékpárosra, és ezzel saját magukat és a többi közlekedőt is akadályoztatják és veszélyeztetik, pedig rájuk is vonatkoznak a KRESZ szabályai. 

 
Azon az úton, ahol az úttest kerékpár közlekedésre alkalmatlan és nincs kiépített kerékpárút, továbbá ahol tilos kerékpározni, ott kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni.
 
Éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén lakott területen kívül a kerékpárosoknak a kerékpárúton is viselniük kell a fényvisszaverő ruházatot. 
 
Segédmotoros kerékpárral lakott területen belül TILOS, míg lakott területen kívül legfeljebb 20 km/h sebességgel a kerékpárosok zavarása nélkül szabad közlekedni.
 
Felhívnánk a figyelmet, a kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén ki kell világítani, valamint azt hogy, ittas állapotban nem szabad kerékpározni, még kerékpárúton sem! 
 
A kerékpárúton való közlekedéshez kapcsolódó KRESZ előírások a következők:
 
Kerékpárút: jelzőtáblával kerékpárútként megjelölt út.
 
r/1. Kerékpár: olyan két- vagy háromkerekű jármű, amelyet egy vagy két személy emberi ereje, illetőleg legfeljebb 300 W teljesítményű motor hajt. A kerékpáron egy 10 éven aluli gyermek szállítására alkalmas pótülés, illetve kerékpár utánfutó vontatására alkalmas berendezés helyezhető el.
e) „Kerékpárút” (26. ábra), a tábla azt jelzi, hogy a kétkerekű kerékpárok csak a kerékpárúton közlekedhetnek; a segédmotoros rokkantkocsi, gépi meghajtási kerekes szék, illetőleg a kétkerekű segédmotoros kerékpár lakott területen kívül a kerékpárutat igénybe veheti, ha ezt jelzőtábla nem tiltja. A kétkerekű segédmotoros kerékpár, segédmotoros rokkantkocsi a kerékpárúton legfeljebb 20 km/óra sebességgel közlekedhet. A kerékpárúton más jármű közlekedése tilos;
 
 
f) „Kerékpárút vége” (26/a. ábra);
 
i) „Gyalog- és kerékpárút” (26/d. és 26/e. ábra);
 
 
Kerékpárok és segédmotoros kerékpárok
54. § (1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés (117/c. ábra) esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg – ha az út és forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik – szorosan az úttest jobb szélén kell közlekedni.
(2) Lakott területen levő olyan úton, ahol az úttest kerékpár közlekedésre alkalmatlan, továbbá ahol a (7) bekezdés a) pontja szerint tilos, kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni.
(3) Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad haladni.
(4) Kerékpárral
a) a kerékpársávról – kivéve, ha jelzőtábla erre utasítást ad, továbbá ha a kerékpársávot a balra bekanyarodás céljából az úttest felező vonalának közelében helyezték el – vagy,
b) lakott területen kívül a főútvonalról balra bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá
c) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni nem szabad. A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva – a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint – kell az úttesten áthaladnia.
(5) Kerékpár pótülésén a 18. életévét betöltött vezető egy, tíz éven aluli gyermeket szállíthat. Egyébként kerékpáron személyt szállítani nem szabad.
(6) A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a külön jogszabályban meghatározott lámpákkal kell kivilágítani és a kerékpárt hajtó személynek – lakott területen kívül – fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie.
(7) Tilos
a) főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpározni;
b) elengedett kormánnyal kerékpározni;
c) kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpárutánfutót kivéve – egyéb vontatmányt kapcsolni;
d) kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni;
e) kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetőt a vezetésben akadályozó vagy a személy- és vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető tárgyat szállítani;
f) kerékpárral állatot vezetni.
(8) Az (1) és a (3) bekezdésben, a (4) bekezdés c) pontjában, valamint a (7) bekezdés b)-f) pontjaiban foglalt rendelkezéseket a segédmotoros kerékpárok közlekedésére is alkalmazni kell azzal, hogy
a) lakott területen a kerékpársávon segédmotoros kerékpárral közlekedni, valamint
b) segédmotoros kerékpáron utast szállítani,
c) segédmotoros kerékpárhoz utánfutót kapcsolni nem szabad.

What do you think?

Vélemény, hozzászólás?

Újabb hat évig a szarvasi bíróság élén

Évadzáró uszibuli