in

Szarvas-Békésszentandrási Körös-holtág rehabilitációjáról

A mintegy 30 km hosszú kanyargós Körös-holtág, mely területét tekintve Magyarország ötödik legnagyobb állóvize, Szarvas és térsége, Békés megye északnyugati részén terül el. A Holt-körös, mint természetes vízi élőhely őshonos halállománya, különleges vízi növényzete és az erre épülő egyre növekvő vízi és horgászturizmus a  térség egyik rekreációs turisztikai központjává tehető. 

A holtág elsődleges funkcióiból adódóan, mint a belvíz és csapadékvíz befogadás, a mezőgazdasági termelők öntözővízzel történő ellátása mellett a vízi és horgászturizmus a holtág fokozott terhelése, indokolttá teszi a Körös-holtág teljes rehabilitációját, mely reményeink szerint a víz minőségét nagymértékben kedvező irányban befolyásolná.

Az elmúlt 20 év alatt két kisebb mértékű rehabilitációs elem valósult meg, egy vízkormányzó műtárgy építése, és mintegy 4-5 km mederhosszon történő iszap eltávolítás. Mindezen beavatkozások azonban nem voltak elégségesek a vízminőséget tekintve. A KÖR-KÖVIZIG és a HAKI (Halászati és Öntözési Kutatóintézet) szakembereivel egyetértésben egy lényegesen komplexebb rehabilitációra lenne szükség, mely jelentené a holtágon lévő összes műtárgy rekonstrukcióját, esetleges átépítését és a meder lepelszerű kotrását. 

Sajnálatos, hogy az elmúlt 8 évet illetően minden ez irányban történt pályázati kezdeményezésünk elutasításra került, így a KÖR-KÖVIZIG által beadott DAOP pályázat is, pedig már mindenféle projekt elem műszaki tartalmát – jelentősen, 1,7 milliárd Ft-ról 750 millió Ft-ra  – csökkentettük, sőt bizonyos elemeket el is hagytunk.

2010. július 14-én Szarvas Város Önkormányzata Mezőgazdasági és Környezetvédelmi, valamint Turisztikai Bizottságának együttes ülésén tárgyalta meg a KÖR-KÖVIZIG és az ÁNTSZ szakembereivel a holtág vízminőségével kapcsolatos  panaszokat és teendőket. (Vízminőség, mederhasználati díj, fürdési alkalmasság, stb.)

Az állami tulajdonban lévő Körös-holtág vízjogi üzemeltetési engedélye szerint mind a vízkormányzásért, mind a víz minőségéért a Gyula székhelyű KÖR-KÖVIZIG felel.

Szarvas városán sosem múlott, hogy támogassa a vízminőséggel kapcsolatos beruházásokat a szennyvíztisztító rekonstrukciójával, a szennyvíz és termálvíz Hármas-Körösbe történő bevezetésével, vagy az 1998-99-ben végzett lepel-kotrási munkálatokkal. Ugyanez vonatkozik a KÖR-KÖVIZIG által benyújtott DAOP holtág-rehabilitációs pályázatra, mely ismételten beadásra kerül a közeljövőben. 

Hetényi István, Körös-szögi Nonprofit Kft., Ügyvezető igazgató

{jomcomment}

What do you think?

Vélemény, hozzászólás?

Fanfáros díjátadó

Misi Úr birodalma