in , ,

A ma pedagógusa a jövő országa

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karának ünnepi tanévnyitó-és díszdiploma átadó ünnepségére gyűlt össze a város, a járás és a társadalmi élet csúcsa szombaton délelőtt az Evangélikus Ótemplomban. Az első éves pedagógus hallgatók, valamint a több évtizeddel ezelőtt végzett, szép életpályát a hátuk mögött tudó tanítók és óvónők, valamint azok hozzátartozói jelentek meg az ünnepi alkalmon.

A fehér rózsák, mint a tisztelet, a nagyrabecsülés és az alázatosság virágai ékesítették a nagy múltú, sok magasztos gondolatot megélt ótemplom oltárát. Dr. Lipcsei Imre dékán ez elől köszöntötte Dr. Kozma Gábort, a Gál Ferenc Főiskola rektorát, Dr. Tóth Tamást a Szent István Egyetem helyettes rektorát, Dr. Káposzta Józsefet a SZIE Gazdaságtudományi Karának dékánját, Lázár Zsolt esperest, Bíró Gyulát a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola, Gyakorlóóvoda és Bölcsőde vezetőjét, valamint Földesi Zoltán tanácsnokot. A dékán felidézte a régi pedagógusok megbecsülését, bizakodva szólt arról, hogy e választott nemes hivatás egyszer visszakapja régi, megérdemelt fényét, melyre a díszdiplomások közül még sokan emlékezhetnek. A pedagógus lét egy teljes embert kívánó hivatás, mely egyben szeretet, tudás, önfeláldozás, kitartás, példamutatás is. A jövő pedagógusai közül Harzsa Ildikó hallgató Köztársasági Ösztöndíjban részesül, tanulmánya arról árulkodik, hogy birtokolja a tudást, kitartást, példamutatást.

Záró gondolataiban a dékán azt kívánta a leendő hallgatóktól, hogy olyan lelkesedéssel végezzék tanulmányaikat, hogy céljaik között szerepeljen elnyerni a legnemesebb hivatást.

⁃ Maya –

75 évvel ezelőtt szerzett pedagógus képesítést, ezért gránitdiplomát adományozott a kar Nagy Elekné Nagy Ilonának, rubindiplomát kapott a 70 éve megszerzett okleveléért Gyurics Gyuláné Molnár Lilla. Vasdiplomát vettek át a 65 évvel ezelőtt diplomázók, azaz András Mihályné Pajor Irén, Balázs Viktorné CS. Szabó Erzsébet Rózsa, Bartyik Istvánné Mateidesz Magdolna, D. Kiss Sándor, Geéb Lajosné Ficzek Etelka Amália, Hagymási Sándorné Fekete Gabriella, Halász Jánosné Sárvári Erzsébet, Jánovszki Etelka Gizella, Keresztényi Tiborné Dankó Mária, Mácsik Sándor, Nagy Jánosné Sitkey Erzsébet Gabriella, Oláh Kálmánné Szatmári Valéria, Pohlmüller Józsefné Szabó Mária Anna, Soós Zoltánné Haragos Emília Irén, Szigeti Györgyné Búzás Zsuzsanna, Varga Zsuzsanna Ilona. Sikeres záróvizsgájuk letételének 60. évfordulóján gyémántdiplomát kaptak Bíró Pálné Klampeczki Eszter, Ficsor Imréné Nagy Julianna, Fülöp Imréné Gyuricza Katalin, Hajdú Imréné Szöllősi Margit, Juhász Imréné Császár Ilona, Kulik Józsefné Virrasztó Etelka Katalin, Raffay Józsefné Komárimi Ilona, Szécsényi Lászlóné Szabó Katalin, Szkaliczki Györgyné Fabulya Mária, Szloszár Ferencné Pintér Margit, Varró Károlyné Auer Magdolna, Vladár Pálné Lipták Judit, Bokor Istvánné Vers Irma, Csepregi Mihályné Szenczi Erzsébet, Eke Jánosné Pipó Julianna, Dr. Horváth Ferencné Fekete Katalin Erzsébet, Oravecz Pálné Pluhár Judit, Salamon Pálné Lakatos Rózsa Katalin, Szendi-Horváth Ernőné Éhling Edit Éva. 50 éve vehették át pedagógus oklevelüket, ezért aranydiplomát kaptak Bán Jánosné Szitha Márta, Berczi Balázsné Mátéffi Ilona, Blaskó Anna, Elek Erika, Dr. Flender Györgyné Marosi Ilona, Harcsa Tiborné Hornyák Mária Katalin, Jánovszky Györgyné Bula Mária Magdolna, Jéger Elemér Rudolfné Kovács Irma, Kasszán Katalin, Kis Istvánné Szécsi Margit, Kiszely Mihályné Szaszák Mária, Kormos Jánosné Szabó Vilma, Kozma Ferencné Szilágyi Margit, Kun Imréné Ferge Mária, Dr. Kutas Ferencné Szarka Judit, Mohos Gézáné Hittl Gizella, Molnár Istvánné Magdits Ilona, Molnár Józsefné Szabó Mária, Nagy Sándorné Fári Zsuzsanna, Oláh Gézáné Bácskai Erzsébet, Papp Józsefné Kiss Julianna, Peck Gizella, Róta Pálné Kiss Irma, Rózsavölgyi Mátyásné Lelkes Márta, Somodi Pálné Tar Mária, Sturcz Lajosné Szelindi Kornélia, Szakács Mihályné dr. Farsang Mária, Szalay Judit, Szöllősi Gyuláné Lőkös Erzsébet, Szula Imréné Foltán Erzsébet, Tiba Mihályné Iványi Veronika, Tokody Attiláné Toldy Ildikó, Tóth Imréné Finta Ilona, Tóth Lajosné Kiss Mária, Vincze Károlyné Rózsavölgyi Katalin, Tarr Ferencné Kereki Ida Mária.

Egészségesebb alapanyagokból készülnek az ételek a menzán

Csabacsűdi szennyvízberuházás: kezükben a tanúsítvány