in

Lakossági tájékoztató az utcanévváltozásokkal kapcsolatban

Tisztelt Érintettek!

Az Országgyűlés 2012. novemberében elfogadta a 2012. évi CLXVII. törvényt az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról.

A törvény önkormányzatokat érintő rendelkezése, hogy a közterület, illetve közintézmény nem viselheti

a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy

b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. október 17-i ülésén az 574/2013. (X. 17.); 575/2013. (X. 17.) 576/2013. (X. 17.) 577/2013. (X. 17.) 578/2013. (X. 17.) és 579/2013. (X. 17.) számú határozataival döntött a Dimitrov utca, Fürst Sándor utca, Klucsjár Mihály utca, Néphadsereg utca, Partizán utca és a Rózsa Ferenc utca átnevezéséről.

A fenti döntések értelmében az új elnevezések, 2013. november 1. napjától az alábbiak:

Dimitrov utca – Hajnal utca,

Fürst Sándor utca – Szentegyházi utca,

Klucsjár Mihály utca – Nap utca,

Néphadsereg utca – Honvéd utca,

Partizán utca – Szent László utca,

Rózsa Ferenc utca – Rózsa utca.

Tájékoztatni szeretnénk egyúttal az érintett lakosokat, hogy a változások átvezetése érdekében szíveskedjenek ügyfélfogadási időben felkeresni a Szarvasi Járási Hivatal Okmányirodáját (Szarvas, Szabadság út 25-27.) ahol elvégzik lakcímkártyák cseréjét, valamint a régi típusú személyi igazolványokból törlésre kerül a korábbi lakcím és ezekben az esetekben is lakcímkártya kerül kiadásra.

Az új lakcímkártyákat a Járási Hivatal hivatalból, vagy – személyes megjelenés esetén – a polgár kérelmére állítja ki.

A forgalmi engedélyek esetében pedig az új lakcímkártya átvételét követő tizenöt napon belül az okmányirodát felkeresve az ügyfélnek át kell vezetnie a változásokat.

Fontos, hogy a Szarvasi Járási Hivatal Járási Földhivatala a Szarvasi Polgármesteri Hivatal hivatalos értesítésének birtokában elvégzi az ingatlan címének szükséges átvezetését az ingatlan-nyilvántartásban, azonban az ingatlan-tulajdonos lakcímváltozásának átvezetését magának a tulajdonosnak kell kezdeményeznie a mellékelt nyomtatvány kitöltésével és a lakcímkártyájuk bemutatásával a Szarvasi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál, illetve lehetőség nyílik a Szarvasi Járási Hivatal Okmányirodájában is leadni az említett nyomtatványt – a még meg nem kapott új – lakcímkártya személyes átvétele esetén.

2. Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket arról is, hogy a regisztrált álláskeresők a lakcímváltozásukat személyesen (lakcímkártyájuk bemutatásával) jelenthetik be az illetékes munkaügyi kirendeltségen.

A változások – fent említett okokból történő – átvezetése díj- és illetékmentes!

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosokat, hogy a Szarvasi Polgármesteri Hivatal az utcanévváltozásokról hivatalosan kiértesíti az alábbi szerveket:

– Békés Megyei Kormányhivatal (ezen belül a Szarvasi Járási Hivatal és az egyes szakigazgatási szervek, pl.: Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv, Munkaügyi Központ, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság),

– Nemzeti- Adó- és Vámhivatal,

– Magyar Államkincstár.

Értesítjük továbbá a Tisztelt Lakosokat arról is, hogy hivatalunk az utcanévváltozásokról hivatalosan tájékoztatta az alábbi szolgáltatókat is:

– E-ON Hungária Zrt.

– Alföldvíz Zrt.

– Szarvasi Általános Informatikai Kft.

– Antenna Hungária Zrt. MinDig TV Extra szolgáltatás

– DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

– GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.,

– Magyar Telekom Nyrt.

– Invitel Zrt.,

– Telenor Magyarország Zrt.

– Vodafone Magyarország Zrt.

– OTP Bank Nyrt.

– K&H Bank Zrt.

– Raiffeisen Bank Zrt.

– Erste Bank Hungary Zrt.

– Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet,

– Magyar Posta Zrt.

A fenti szolgáltatók (különösen a pénzintézetek) esetében ugyanakkor előfordulhat, hogy az egyes szerződések módosításához személyes közreműködés is szükséges, így azt javasoljuk, hogy érdeklődjenek (telefonon, személyesen, e-mail útján) az egyes szolgáltatóknál az esetleges teendőkkel kapcsolatban.

Szarvas, 2013. november 7.

Tisztelettel:

Dr. Melis János s.k.

jegyző

Szünidős játéknapok, több száz résztvevővel

Egérinvázió: pusztítanak a földeken, ellepik a magtárakat és bejönnek a lakásokba