in ,

Összefoglaló a csabacsűdi testület üléséről

Molnár János polgármester

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 22-i 16 órakor kezdődő testületi ülésén a következő témákról volt szó.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.§ (6) bekezdés rendelkezése alapján a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig – külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal. A jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve elkészült a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló. 2013. december 31-én 52 család 107 gyermeke részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A gyermekjóléti és gyámhatósági feladatok ellátását intézményeink, civil szervezeteink segítik.

Az önkormányzat segélyezési formái: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás. A segélyek folyósításának formái: pénzbeli és természetbeni (tankönyvben, térítési-díj kedvezményben, 2 alkalommal 5.800.- Ft-ban Erzsébet utalvány). A támogatottak jelentősebb része a fiatal, gyakran iskolás és óvodás gyermeket nevelő, illetve a jelenleg „GYES”-es családokból kerültek ki. A nagyobb, középiskolást, illetve felsőfokú intézménybe járó gyermeket nevelő családokban a szülők kora miatt talán már tartósabb munkaviszony biztosítja a jövedelmi hátteret.

A 2013-as évben is folytatódott az iskolatej program, ami nagyon fontos és hasznos kedvezményezés. Csabacsűd Nagyközség Képviselő-testülete 2009. október 26-án döntött arról, hogy csatlakozik az iskolagyümölcs-program 2009/2010. tanév pályázati kiírásához, amely 2010. január 1-től bevezetésre került, így továbbra is az 1-6. osztályos gyermekeink heti 2 alkalommal friss gyümölcsöt, 1 alkalommal gyümölcslevet is kapnak. A beszámolót a Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta.

Napirendre került a 2013. évi helyi adók teljesítése. Az önkormányzat életében kiemelten fontos kérdés a helyi adók kivetésének és befizetésének kérdésköre, mivel a település költségvetésének jelentős tételét ezek a bevételek teszik. A beszámolóban 3 adófajta szerepelt: a magánszemélyek által fizetendő kommunális adó, a gépjárműadó és a helyi iparűzési adó. A gépjárműadó mértékének meghatározása már nem az önkormányzat képviselő-testületének a hatásköre. 2007. január 1-től az adó alapja a személyszállító gépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. Az adó lapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakópótkocsi esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya). Tehergépjármű esetében az adó alapja a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.

2013. évben az adó mértéke adótárgyanként 14.000 Ft. A magánszemélyek kommunális adójánál a kivetésük 11.167.801.- Ft volt, a befizetés 10.280.811.- Ft, tárgyévi hátralék 1.833.684.- Ft 2013. december 31-én. Gépjárműadó címén önkormányzatunk felé 13.867.284.- Ft lett befizetve. Ebből visszatérítés adózóknak túlfizetésből 54.557.- Ft, adószámlák közötti átutalás 21.678.-Ft, saját költségvetésnek utalás (40 %) 5.516.420.- Ft, Kincstári számlára átutalás (60%) 8.274.629.- Ft. A tárgyévi hátralék 2013. december 31. napjával 1.120.549.- Ft.

Iparűzési adóból az önkormányzatnak 34.189.414.- Ft bevétele származott 2013. évben. 2013. december 31. napjával tárgy évi túlfizetés 1.324.199.- Ft volt, ugyanekkor a tárgyévi hátralék 682.153.- Ft.

A Napköziotthonos Konyha működéséről az intézményvezető, Kasnyikné Bobvos Mariann tájékoztatta a Képviselő-testületet. Az önkormányzat számára kötelező feladat a gyermekétkeztetés biztosítása, éves szinten óvodás és iskolás korú gyermekek részére 26.404 adag ebédet biztosít, ez naponta átlag 140 adag ebédet jelent. Ezen feladat mellett még a szabad kapacitás kihasználása érdekében ellátja a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény részére a Gondozási Központ bentlakói napi háromszori étkeztetését, az Idősek Otthonában és Szociális étkeztetés jogcímen az ebéd biztosítását és a vendégétkeztetésben is közreműködünk. Az engedélyezett főzés adagszám felső határa nincs meghatározva. Csabacsűd Nagyközség Képviselő-testülete 2013-ban határozta el, hogy belép a Mintamenza Programba, és az étkeztetést a minél egészségesebb alapanyagokkal biztosítja, a Mintamenza szerződés idén aláírásra is került. A Napköziotthonos Konyha fenntartása, üzemeltetése önkormányzati hozzájárulást igényel, azonban 2013. évben volt az első év, hogy állami támogatásként az ingyenes étkezésben részesülő gyermekek részére a 102.000 Ft/fő támogatáson túl 4.727.080.- Ft támogatást kapott az önkormányzat a gyermekétkeztetési feladatok ellátására. A támogatás lehetőséget nyújtott alapvetően szükséges rozsdamentes eszközök beszerzésére: 4 db konyhai asztal, 3 db konyhai polc, 4 db konyhai stoki, 2 db 30 literes ételhordó termosz, 3 db 10 literes magas lábas fedővel, 3 db gránit zománc tálca, 1 db szeletelő gép, 3 db 20 literes magas lábas fedővel, melyre az elmúlt években nem volt lehetőség, illetve önkormányzati forrásból egy nagy teljesítményű villanysütő beszerzésére került sor.

A beszámoló elfogadása után a testület döntésének értelmében az idei évben nem változnak az étkezési térítési díjak.

Óvodás gyermek részére:
Tízórai: 76.- Ft
Ebéd: 229.- Ft
Uzsonna: 63.- Ft
Egész napos: 368.- Ft

Iskolás gyermek:
Tízórai: 81.- Ft
Ebéd: 292.- Ft
Uzsonna: 74.- Ft
Egész napos: 447.- Ft

Felnőtt térítési díj:

Idősek klubja, alkalmazott, vendég:
Ebéd: 640.- Ft

Gondozási központ egész napos ellátás: 1486.- Ft
Reggeli: 507.- Ft
Ebéd: 640.- Ft
Vacsora: 339.- Ft

A helyi önkormányzat fontosnak tartja a nyári időszakban a kiskorú gyermekek részére a napi egyszeri meleg étkezést. A nyári gyermekétkeztetés 2014. évben 3 hétig, június 16-tól július 4-ig tart. Átlagban 15-17 gyermek veszi majd igénybe térítésmentesen, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek.

Első alkalommal kerül megrendezésre 2014. július 16 – 18. között az I. Kúti Citeratábor iskoláskorú gyermekek részére Örménykúton a Napköziotthonos Konyhán, a Képviselő-testület örömmel veszi a kezdeményezést, melyet 15 ezer Forinttal támogat.

Május 20-án a szennyvízhálózat kivitelezésére a szerződéskötés megtörtént. Jelenleg a kivitelezési tervek elkészítése van folyamatban. A tervek elkészítése után, a közműszolgáltatókkal megtörténik az egyeztetés és csak azután kerül sor a kivitelezés elkezdésére.

Fábri Melinda

Emberölés bűntett kísérlet elkövetése miatt folytatott nyomozást a rendőrség

Sokat vitatkoztak, de termékeny viták voltak