in , ,

Rendkívüli közgyűlést tartottak a vajdás öregdiákok

Gyurisné dr. Bencsik Andrea és Gyuris János

Új helyszínen, a Kossuth utca másik végén tartották szeptember 6-án, szombaton rendkívüli közgyűlésüket a Vajdás öregdiákok, első alkalommal ezen a helyszínen, az Újtemplom szomszédságában, a gyönyörűen felújított-átépített épületben, Vajda Péter Evangélikus Gimnázium épületében.

A rendkívüli közgyűlést az elnök, Rágyanszky István hívta össze: a Gyulai Törvényszék határozata kötelezte erre. Az ok: a május 17-én tartott rendes közgyűlésen az új jogszabályokra tekintettel módosították a Kör alapszabályát. Az alapszabályt hatályba léptető, illetékes Gyulai törvényszék az új alapszabály helyesbítését írta elő, három ponton, szeptember 15-ei határidővel.

A legfontosabb napirendnek a közgyűlés a második napirendi pontban eleget tett: az elnök előterjesztése alapján elfogadták, hogy az alapszabályt módosító ügyekben a közgyűlés ¾-es arányú szótöbbséggel hozhat döntést, s belefoglalták az alapszabályba a Polgári törvénykönyv összeférhetetlenségre vonatkozó szakaszait a vezető tisztségviselőkre, illetve a számvizsgáló bizottság tagjaira vonatkozólag. A közgyűlés a módosító határozatokat egyhangúlag hozta meg.

A következő, harmadik napirendi pontban több örvendetes eseményről adott tájékoztatást a Baráti kör elnöke:

Az első, hogy eddig példátlan értékű adománnyal segíti volt iskoláját két Vajdás öregdiák. Gyuris János és felesége Gyurisné dr. Bencsik Andrea, látva a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban folyó magas színvonalú munkát, az iskola eredményeit, 3 millió forintos adományt nyújtott a vajdás diákok nyelvtanulásának céljára: kifejezetten az idegen nyelvek külföldi tanulásának előmozdítására. Gyuris János, több hazai és kuvaiti kitüntetés birtokosa, sikeres, szép ívű diplomáciai karrierje után nyugállományba vonult, feleségével együtt ismét városunkban él.

A második örömhír, hogy az Integrál Zrt. vezérigazgatója, Bődi János öregdiák, egyike az iskola Vajda-díjasainak, a tanévnyitó ünnepélyt követően jelentette be, hogy saját kezdeményezésére és költségére áthelyezteti az iskola névadójának szobrát (amely jelenleg még a Vajda Péter utca 20. alatti épület kertjében áll), az új iskolaépületben kialakítandó helyszínre.

A harmadik jó hírt az a támogatás jelentette, amely Babák Mihály polgármester úrtól érkezett. Polgármesteri keretéből jelentős összeggel támogatni kívánja az iskola értékes, archív taneszközeinek biztonságos tárolását és megőrzését-bemutatását szolgáló vitrineket. Ezeknek az eszközöknek december végéig kell elkészülniük.

Ehhez a hírhez kapcsolódik az a bejelentés, amely a fizikaszertár több költözködést is megélt nagy, üveges tároló-szekrényének átépítésére-áthelyezésére vonatkozott: a 28 magánszemélytől és vállalkozástól érkezett adományokból származó jelentős összeg segítségével megújult, megfiatalodott a fizikaszertár az új épületben, s a muzeális eszközök is épségben átvészelték a költözködést.

A következő jó hír Görgey Endre 1939-ben érettségizett öregdiáktól érkezett, aki vállalta, hogy a Vajda-díjas tanulók jutalmazására szánt összeget biztosítja. Egyben kifejezte reményét, hogy leányok-fiúk egyaránt lesznek a díjra aspiráló, alkalmas tanulók között: így tehát meg is duplázta az összeget, hogy jusson mindkét nem kiváló tanulóinak.

A közgyűlésen jelenlévő tagság minden egyes esetben tapssal jutalmazta a bejelentésekben szereplő, önzetlenül adományozó személyeket. Az igazgatónő virággal s elismerő oklevéllel köszöntötte a Gyuris házaspárt. Bizony nagy öröm iskolánk, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium mai nevelői, tanulói számára, hogy vannak hálás, önzetlen, iskolájukért, a jövő nemzedékért tenni tudó, tenni akaró, tettre kész egykori vajdások, mai öregdiákok. Nagy segítség ez ma az iskolánknak: a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium mai és jövőbeni tanulóinak! Az ő majdani sikerük lesz az adományozók jutalma. Ez, s az ilyen tettek példaként lebeghetnek mindannyiunk szemei előtt. Sok ilyen esemény történt már iskolánk évszázados történelmében.

Az igazgatónő, Kitajkáné Szántai Mária fényképekkel illusztrálta az átköltözés fázisait, a dobozolást, a fájdalmas elszakadást az 1966 óta második otthonunkként ismert Vajda Péter utcai iskolaépülettől, bemutatva a költözködés nehéz és humoros oldalait. Kiemelte a tantestület egységes, tettre kész hozzáállását, a sikeres együttműködést, a tanulók fáradozását, segítségét. Név szerint említette Bakos Arany, Dr. Bakos Jánosné, Kurucz Pálné kiemelkedő teljesítményét, virágcsokorral is megköszönte munkájukat.

A baráti kör elnöke a Kör tagságának elismerését kifejezve jelképesen köszöntötte a tantestületet az igazgatónőnek átnyújtott virággal, sikeres éveket, jó munkát – érdeklődő/okos/népes tanulóifjúságot kívánva.

Az iskolaépület bemutatása előtt Sonkoly János, a kör titkára javaslatot tett a közgyűlés elé a jelentős összegek biztonságos banki elhelyezését illetően, a lehető legjobb kondíciókat megcélozva. Javaslatát a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A hivatalos programpontok végeztével a tagság érdeklődve járta be az újjávarázsolt épületet, ismerkedve az új helyszínekkel, tantermekkel, a többször említett fizikaszertárral és a közeljövőben felavatásra kerülő Öveges labor termeivel.

Szép, korszerű az épület: az Integrál Zrt. dolgozói a szűkre szabott, nagyon rövid idő alatt igen szép munkát végeztek.

Most új épületben, az Újtemplom mellett, az elkövetkező években talán jó sorsunk felé tartunk, reméljük, iskolánk, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium tanulói is. A műveltség megszerzésének egyik, talán legfontosabb helyszíne az iskola, iskolánk, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium. Ékességet is, menedéket is találunk falai között. A lehetőség adott, talán a cél is látható. Sok sikert, Vajdások! Veletek vagyunk!

Rágyanszky István
elnök

Szentandrásiak a szentandrásiakért szlogennel mutatkozott be a Fidesz választási csapata

Minden héten rendezvény: szilvalekvárt főztek Siratóban