in ,

Szeghalomban ülésezett a megye képviselő-testülete

Békés Megye Képviselő-testülete júniusi ülését Szeghalmon tartotta. A közgyűlésen beszámolt előző évi munkájáról a rendőrség, a katasztrófavédelem és a közútkezelő is, valamint a megyei önkormányzat és Szeghalom Város Önkormányzata közötti együttműködésről is döntöttek a képviselők.

Békés Megye Képviselő-testülete a jövőben gyakran tartja munkaüléseit Békéscsabán kívüli helyszíneken, ezúttal Szeghalom adott otthon a megyegyűlésnek, a cél mindezzel az, hogy erősödjön a megye és a települések összetartozása.

Az ülés első perceiben beszámolót hallgatott meg a testület Békés megye közbiztonságának előző évi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A 2014-ben történt eseményeket és a jelentkezett feladatok végrehajtását kiértékelve kijelenthető, hogy a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság jó szinten hajtotta végre kitűzött céljait, a bűnügyi fertőzöttséget (rendőri eljárásokra vonatkozóan) vizsgálva pedig megállapítható, hogy Békés megye az országos rangsorban a legkedvezőbb 20. helyen állt 2014-ben. 2013-as eredményeiket megszilárdították, van, ahol javulást értek el.

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2014. évi tevékenységéről is készült összefoglaló, amelyből kiderült, hogy az igazgatóság feladatait megfelelően végrehajtotta, a szakmai területek a korábban kitűzött valamennyi céljukat teljesítették. Feladataik végrehajtása során folyamatosan együttműködtek a rendvédelmi szervekkel, kollégáik kutatási és mentési képességeit az eddiginél is magasabb szintre emelték.

Tájékoztató hangzott el a Békés megyei nemzetiségi önkormányzatok munkájáról. Megyénkben négy területi nemzetiségi önkormányzat működik, a roma, a román, a szlovák és a német. Legfőbb feladatuknak a hagyományőrzést, a nyelvápolást, a nyelvoktatást valamint identitásuk megőrzését tekintik.

Meghallgattak a képviselők egy összefoglalót Békés megye országos közúthálózatának állapotáról, ebben a megyei közúthálózatot érintő fejlesztési ágazati tervek, azok megvalósításának ütemezése, a folyamatban lévő 2007-2015 közötti időszakot érintő fejlesztések megvalósulásának helyzete is szerepelt. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Megyei Igazgatósága tájékoztatójából kiderült, hogy az utóbbi években az aszfaltburkolatok elöregedési tendenciája erőteljesen mutatja hatását, a 20 évnél régebbi burkolatok részaránya jelentősen megnőtt, meghaladja a teljes megyei hálózat 60%-át. Ez elsősorban abból adódik, hogy a csökkenő pénzügyi források egyre kevesebb beavatkozást tettek lehetővé, csak az útállapotok szinten tartására, a romlási folyamatok lassítására volt lehetőség.

A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2014. évi működéséről hangzott el beszámoló, zárt ülésen módosították a képviselők az alapítvány alapító okiratát és döntöttek az alapítványt érintő személyi kérdésekben. A Békés Megyei Önkormányzat által szervezett GINOP megyejárásról is tájékoztatták a képviselőket, igényt nyújtottak be a megyei önkormányzatok 2015. évi váratlan kiadásainak támogatására, elfogadták a Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit Kft. 2014. évre vonatkozó beszámolóját, és döntöttek a Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány valamint helyi műsorszolgáltatók közszolgálati műsorainak támogatásáról.

A közgyűlés végén a Békés Megyei Önkormányzat és Szeghalom Város Önkormányzata közötti együttműködéséről született döntés.

Nyilas Misi meghódította a szarvasi közönséget is

Tanévzáró a Vajdában