in ,

Kösz, hogy jössz!

A tavalyi évben az Ótemplomi Szeretetszolgálat Napraforgó – Második Esély Klubja sikeresen pályázott az Új Európa Alapítvány “KÖSZ! Program Pályázat az Iskolai Közösségi Szolgálat támogatására” című pályázati kiírására, így idén nyáron lehetőségünk nyílt, hogy 20 diák számára biztosítsuk az iskolai közösségi szolgálat teljesítését. Projektünknek a „KÖSZ, hogy jössz!” címet adtuk.  A programba bevont diákokat a Székely Mihály Szakképző Iskola, Kollégium, Általános Iskolával együttműködve, velük közösen választottuk ki egyéni érdeklődési körük és affinitásuk alapján. Emellett a program megvalósítása alatt is folyamatos kapcsolatot tartottunk az oktatási intézménnyel, a kapcsolattartóinkon keresztül tájékoztatást kaptak a projektről.

Már eddig is szoros kapcsolatban álltunk a helyi oktatási intézményekkel. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalokat időben megismertessük a lehetséges veszélyekkel, tájékoztassuk őket, hogy kihez fordulhatnak segítségért, és hogy a különböző generációk megismerhessék egymás értékeit. Jelen pályázattal is ezt a folyamatot kívántuk tovább erősíteni. Programunkat úgy állítottuk össze, hogy a résztvevők egy érzékenyítő tréning után minden munkafolyamatból kivegyék a részüket a tervezéstől a megvalósításig, így sokkal inkább a sajátjukénak érezhették azt. Az interaktív programok során a résztvevők figyelmét felhívtuk az egymás iránti tolerancia, elfogadás és az egészséges, szermentes életmód fontosságára. Emellett szerettük volna bemutatni nekik, hogy a közösségi munka igazi értéket képvisel, az elesettek segítése pedig mindannyiunk közös felelőssége.

Napjaink jellemző családmodellje a nukleáris család, ahol a nagyszülők külön háztartásban élnek, és csak ritkán találkoznak gyermekeikkel, unokáikkal. Az idősebbekre egyre inkább jellemző az elmagányosodás, az elhagyatottság érzése. Éppen ezért kiemelten fontosnak tartottuk a generációk közötti együttműködés elősegítését, egymás problémáinak megismerését. A fiatalok rengeteget tanulhatnak az idősebbektől, elsajátíthatják a klasszikus értékeket, míg az idősebb korosztály visszakaphatja a tapasztalatátadó szerepét, ezáltal újra fontosnak érezheti magát. Programunk első részében ezt az együttműködést kívántuk elősegíteni azzal, hogy közös programot szerveztünk a szeretetotthon idős ellátottjai és a résztvevő diákok számára egy közös kenyérlángos sütéssel az intézmény kerti kemencéjében.

A program második részének helyszínéül már a Napraforgó – Második Esély Klub szolgált. A diákoknak a helyszín előkészítése után egy családi napot kellett közösen megtervezniük, megszervezniük és lebonyolítaniuk a szenvedélybeteg klub ellátottai számára. A szenvedélybetegekre az őket ért előítéletek miatt még inkább jellemző az elmagányosodás, kapcsolati tőkéjük gyakran csak a sorstársakra és a segítőkre korlátozódik. A résztvevők az ellátottakkal való személyes találkozással megismerhették egy-egy ember életútját, „drogkarrierjét”, ezáltal előítéletük csökkent, toleranciájuk növekedett, érzékenyebbé váltak az adott problémára. Azzal, hogy a programot a tervezéstől a kivitelezésig nekik kellett összeállítaniuk sokkal inkább a magukénak érezték azt, növekedett a felelősségtudatuk, a közös munka pedig fejlesztette az együttműködő készségüket.

Ugyanezen a helyszínen a bevont diákokkal közösen egy ruhaadomány-osztást is tartottunk a rászorultak részére. Ezzel a résztvevő diákoknak alkalmuk nyílt megtapasztalni, mekkora örömöt tud okozni akár egy-egy kiosztott ruhadarab az új tulajdonosának. Látni a rászorulók arcát, átélni, megélni azt, hogy milyen érzés másokon segíteni, és részt venni egy ilyen közösségért folytatott akcióban olyan élmény, amit az ember biztosan nem felejt el.

Az utolsó találkozás alkalmával egy kétórás tréning keretében lezártuk a projektet. Közösen átbeszéltük kinek milyen előzetes elvárásai voltak, és ehhez képest mivel gazdagodtak a program során, kire milyen hatással voltak a megtapasztalt élmények, az itt szerzett tapasztalatok mennyit tettek hozzá a személyiségükhöz mennyire vált az identitásuk részévé.

A pályázat lejárta után is szeretettel várjuk a diákokat szeretetszolgálatunk bármely telephelyén, hiszen mindannyiunk közös érdeke a közösségi munka megszerettetése a fiatalokkal. Munkatársaink a továbbiakban is örömmel fogadják a jelentkezőket, és minden energiájukkal azon lesznek, hogy segítsék egy, a közösségért valóban tenni akaró és tenni tudó fiatal generáció kialakulását.

Oncsik János terápiás segítő – Ótemplomi Szeretetszolgálat, Napraforgó – Második Esély Klub

Támogatóink

A Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatala tájékoztatója