in ,

Tavaszi méregtelenítés a léleknek

Ezt ígérte az Ótemplomi Evangélikus Egyházközség április 9-14-e között, a Napkeltétől Napnyugtáig rendezvénysorozat keretében. A rendezvények célja az volt, hogy amellett, hogy a templomba betérők ráhangolódjanak a kereszténység legnagyobb ünnepére, visszahozzanak egy keveset a húsvéthoz kötődő keresztény hagyományokból.

– Azt látjuk, hogy Szarvason és az Ótemplomban is egyre kevesebb hagyomány maradt meg. Szerettük volna, ha ismét középpontba kerüljön a Nagyhét, hiszen egy lelki felkészülésnek kellene megelőznie húsvét ünnepét – fogalmazta meg Lázár Zsolt esperes.

A program április 9-én, Virágvasárnap vette kezdetét, családi istentisztelettel. A meghívott előadók között ezúttal túlnyomórészt lelkészek és egyházi személyek, köztük Nobik Erzsébet nyugalmazott lelkész, Zahorecz Pál tótkomlósi lelkész, Kondor Péter esperes, Péter Attila lelkész, Szeverényi János missziói lelkész és D. Szebik Imre nyugalmazott püspök. Mindemellett Kondacs Mihályné nyugalmazott főiskolai tanár tartott előadást a Munkácsy-trilógiáról, ami Jézus szenvedéstörténetét biblikusan ábrázolja. Zárásként nagypénteken közös passióolvasást hirdettek meg, amelyen Lázár Zsolt és Horváth Z. Olivér közösen szolgált.

– Jézus a kereszten magára vállalta mindazt, ami terhel bennünket. Azt, amit egyébként valaha gondként, gondolatként, cselekedetként, szándékként, mulasztásként jellemezte, jellemzi, vagy valaha jellemezni fogja az életünket. Mindent magára vállalt. S ha magunk előtt látjuk a keresztet, jó lenne, ha előttünk lebegne, megjelenne ez a szó, hogy minden. Mert amikor Jézus a kereszten meghalt, mindazokért tette, akik valaha is ezen a világon hozzá kiáltottak, kiáltanak és kiáltani fognak a szabadulásért, a gyógyulásért, és a tisztulásért. És amikor felvállalta mindannyiunk nyomorúságát, bűneit, akkor ebben valóban minden benne volt – mutatott rá az istentisztelet végén Horváth Z. Olivér húsvét legfontosabb üzenetére.

Hozzátette, a keresztben benne rejlik az a kegyelmi ígéret is, ami független minden feltételtől: attól, hogy ki mennyire bűnös, vagy hányszor fohászkodott már bocsánatért, ill. hogy időben tette-e meg. Mindazonáltal azt sem szabad elfelejteni, hogy a történetnek van folytatása. Jézus keresztre feszítése csak a feltámadással együtt érthető és értelmezhető. Isten ugyanis mindenkinek megmutatja azt az utat, amellyel az élet terheitől, nehézségeitől és a bűneitől meg tud szabadulni.

– Nekem nagy ajándék ez a sorozat – árulta el Gácsi Krisztina evangélikus óvodapedagógus, aki egyetlen alkalmat sem szalasztott el a hét során.  – Nagyon nagy lelki táplálékot adott ez nekem, amiből hosszú időn keresztül tudok töltekezni, és mint evangélikus óvónő, a gyereknek is nagyon sokat át tudok adni. Azok az értékek, amikről itt nap mint nap szó volt, a szeretet, a megértés, az odaadás, azok bennem is erősödnek, és ezáltal a gyerekek felé is hitelesen tudom ezt közvetíteni.

A nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánításáról Lázár Zsolt esperes elmondta, egyelőre nem érzékelik azt a hatást, amit a kormányzati szándék megcélzott. Abban azonban bízik, hogy idővel – mint ahogyan a halottak napja és mindenszentek esetében is – elindul egy közös gondolkodás, és a jövőben egyre több ember tér be a templomba.

Minden, ami Szarvas! – Kéretlen vallomás az alkotóknak

Malek a négyzeten: Kedden Szarvason vendégszerepel apa és lánya