in ,

Beiktatták Babák Zoltán önkormányzati képviselőt

Szinte napra pontosan egy hónappal az időközi önkormányzati választások lebonyolítása után kezdhette meg a gyakorlatban is közéleti munkáját Babák Zoltán. Mint ismeretes, a Fidesz-KDNP korábbi jelöltje 196 szavazatot (41,1%) szerzett, amivel megelőzte három jelölttársát, összességében pedig elnyerte a 2. sz. választókerület lakóinak bizalmát. A beiktatására április 27-én, a választást követő képviselő-testületi ülésen, ünnepélyes keretek között került sor.

– Ez egy különleges esemény az életemben, mivel világéletemben vállalkozó voltam. Most úgy érzem, hogy munkám során elég tapasztalatot összegyűjtöttem, illetve elég érett és koros vagyok ahhoz, hogy Szarvas hasznára is legyek. Nagy várakozással tekintek az elkövetkező időszakra – fogalmazta meg érzéseit a település megválasztott képviselője néhány perccel a beiktatás pillanatai előtt.

Hozzátette, azt is látni kell, hogy senkit nem predesztinál az élet közéleti szereplőnek, hanem folyamatos tanulás eredményeként válhat valaki alkalmassá a feladatra. A legfontosabb, hogy mindenki megtegye a tudásától telhető legtöbbet, az évek tapasztalatai pedig remélhetőleg igazolják törekvéseit.

Személy szerint szakterületeit, az informatikát és közgazdaságban szerzett ismereteit, ill. a helyi médiában gyűjtött tapasztalatait és emberi kapcsolatait szeretné kamatoztatni a jövőben. Az utóbbival kapcsolatosan elmondta, a választásokat követően megszüntette az esetleges összeférhetetlenséget a közéleti feladatkör és sajtóban betöltött munkája között, így e tekintetben is minden törvényi akadály elhárult. Álláspontja szerint a két tevékenységet párhuzamosan kívánja folytatni, betartva – mint ahogyan a kampányidőszakban is – az etikai követelményeket.

Dr. Izsáki Zoltán, a Helyi Választási Bizottság vezetője testületi ülés elején tájékoztatta a képviselőket az időközi választás eredményéről. Hangsúlyozta, a választást követően nem érkezett kifogás, ami a korrekt és jogszerű magatartást igazolja. Idézte Albert Einstein Nobel-díjas fizikus szavait, aki szerint a politika nehezebb, mint a fizika, és leginkább az ingához hasonlítható. A bizottság nevében végül jó munkát, türelmet, egészséget és hatékony érdekérvényesítő képességet kívánt az előtte álló feladatokhoz.

A képviselő-testület tagjai állva hallgatták meg az ünnepélyes eskütételt, amely Babák Mihály polgármester szavait ismételve visszhangzott.

Én, Babák Zoltán becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek.
Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom.
Képviselői tisztségemből eredő feladataimat Szarvas város előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem.
Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!

Végül az önkormányzat tagjai gratuláltak képviselőtársuknak, Babák Zoltán pedig elfoglalta a helyét a padsorok között. Első, napirend előtti felszólalásában felidézte elődje, Lohr Gyula alakját, akinek a nyomdokaiban szeretne járni, ill. köszönetet mondott a választópolgároknak az iránta tanúsított bizalomért, feleségének pedig a kampány ideje alatt végzett áldozatos munkájáért. Megerősítette, bár a „csillagokat továbbra sem akarja leígérni”, vállalásaihoz mérten a jövőben is aktívan lesz jelen a lakosság életében, és erejéhez mérten dolgozik a település fejlődése érdekében.

Problémák kontra eredmények: vizsgázott az új hulladékgazdálkodási rendszer

Háry János a Gyakorlóóvodában