in ,

Nehézségekbe ütközik a csabacsűdi helytörténeti kötet folytatásának a kiadása

Április 26-án tartotta soros testületi ülését Csabacsűd nagyközség önkormányzata, amelynek keretében összesen öt napirendi pontot és hat bejelentést tárgyalt. Elsők között módosították a Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyhára vonatkozó intézményvezetői kiírás határidejét. A pályázatok benyújtását június 5-ig várják, ezt követően az elbírálás legkorábban egy hét múlva történhet meg, így az álláshely akár már június 15-től betölthető.

A pályázónak szakképesítéssel és szakvizsgával kell rendelkeznie az étkeztetés, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, idősek nappali ellátása és a házi segítségnyújtás területek valamelyike közül, ill. amennyiben ez utóbbi nem áll fenn, a kinevezését követően vállalnia kell a szakvizsga megszerzését. Az előzetes kiírásban további előnynek számított, ha a jelentkező legalább öt éven keresztül vezetői beosztásban tevékenykedett egy ápoló-gondozó otthonban. Az időbeli korlátok miatt a testület ezt a feltételt módosította, ezáltal az előnyöket a jelentkező egyénileg fogalmazhatja meg.

Bíró Zoltán tűzoltóparancsnok részletes tájékoztatást adott a szarvasi hivatásos tűzoltóság 2016-ban végzett munkájáról. Csabacsűd esetében egy tűzesetnél és két műszaki mentésnél segédkeztek, ami javuló tendenciáról árulkodik.

Kiemelte, 2016 a megelőzés éve volt, legfőbb célként pedig a tűzesetek visszaszorítását tűzték ki. Összességében az elmúlt négy évben országosan kb. 50%-kal csökkent a tűzesetek aránya, ami helyben is leképezhető volt. Sajnos ez a pozitív irány az elmúlt hónapokban megszakadt. Már az első negyedévben több tűzeset történt, mint a tavalyi évben, köszönhetően elsősorban a szabadtéri tüzeknek. Hozzátette, a statisztikák alakulása sokszor időjárás és szerencse függvénye is. A kiemelkedő hatósági munkának köszönhetően azonban az a működési területükön – 8 település és 2 járás – az előző évben kb. 20%-kal kevesebb volt a tűzeset, és több mint 40%-kal csökkent a műszaki mentések száma is.

Szólt a belterületi égetések legfontosabb szabályairól is. Ennek lényege a tiltás, amennyiben a települési önkormányzat ezt másképp nem szabályozza. A járásban általában az a rendelet van érvényben, hogy 8 és 16 óra között szabad égetni, míg külterületen ez engedélyhez kötött. Az égetést megelőzően legalább tíz nappal a szeghalmi kirendeltséghez kell fordulni, és 3000 Ft-os illetékbélyeg ellenében kérvényezni.

Beszámolójában kitért a polgári védelem területén végzett munkára, érintette az átalakulóban lévő kéményseprői szolgáltatást, valamint ismertette a 2017-es évre vonatkozó terveket is. Ezek között szerepel a társszervekkel történő kapcsolatépítés, szabadtéri tüzek visszaszorítása, az új hatósági ügyek megismerése, a járási mentőcsoportok létszámbővítése, gyakorlatok végrehajtása, települési mentőcsoportok összehangolása, a rendezvényeken való megjelenés, nyílt napok tartása, ill. az ifjúságvédelem is.

Döntött az önkormányzat közösségi színterek használati szabályzatáról és házirendjéről, amit az illetékes helyeken kifüggesztenek.

Civil Alap keretében 500 ezer Ft-ot osztanak ki a csabacsűdi székellyel rendelkező szervezetek között. A felhívásra összesen tíz pályázat érkezett, és az egyenlő elbírálás elve alapján valamennyinek 50-50 ezer Ft-ot ítéltek meg.

A csabacsűdi önkormányzati hivatalra vonatkozó pályázat összegének önerejét 1 millió 529 ezer Ft-ban állapították meg, ami valamivel kevesebb, mint korábban. Ennek oka, hogy a napelemes pályázatban felhasználandó elemek árai csökkentek.

A bejelentések között egyebek mellett szóbeli tájékoztató hangzott el a hulladékgazdálkodás helyzetéről. Ebből kiderült, hogy április 6-i hatállyal visszavonták a Körös-szögi Nonprofit Kft. engedélyét, ezért nincs engedéllyel rendelkező közszolgáltatója az önkormányzatnak. Ez ügyben a közeljövőben lépéseket tesznek, és a KEOP-pályázatokban érintett településekkel közösen tárgyalóasztalhoz ülnek.

Szó esett egy felajánlott ingatlan helyzetéről is, amelyre vonatkozóan a két fél hamarosan ajándékozási szerződést ír alá.

Az orvosi lakbértartozást illetően Molnár József polgármester elmondta, mindeddig egyetlen befizetés érkezett, ezért a Szarvasi Járási Bíróság május 24-re kitűzte a tárgyalás időpontját.

A Lestyán-Goda Kft. úthasználatra kérte az önkormányzat hozzájárulását, amit a testület öt igennel megerősített.

Zárásként szó esett dr. Sindely Pál könyvéről, ami a 2014-ban megjelent Csabacsűd története és népélete kiadvány folytatásának tekinthető. A 796 oldalas kötet kiadásához több mint egymillió forintra lenne szükség, amire a költségvetésben nincs elegendő fedezet. Épp ezért a kiadóhoz fordulnak segítségért, hogy a részletfizetés lehetőségéről tárgyaljanak.

Szakorvosi: Bemutatkozik a kardiológiai szakrendelés

18,3 milliárdnyi TOP-os Békés megyei projektről született támogató döntés