in , ,

Nyelvvizsga bizonyítvány a ballagási tarisznyában

Bármely nyelv ismerete eszköz, mely ajtókat tár ki, embereket közelít egymáshoz és új lehetőségeket hoz. Megkönnyíti az utazást, utat nyit új munkalehetőségek felé és segíti a megértést. Szarvason a Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium egy olyan intézmény, ahol a gyerekeknek három éves koruktól lehetőségük van elődeik nyelvének, a szlovák nyelvnek a tanulására. Az óvodában és az alsó tagozaton játékos formában tanulják, sajátítják el az új szavakat, kifejezéseket, fogalmakat és a mondatmodelleket. Szlovák nyelven énekelnek, szavalnak, szlovák nyelvű játékokat játszanak, és nyelvi szakkörben fejlesztik a tanórákon megszerzett ismereteiket. Fontos feladatunk a hallás utáni megértés, az olvasott szöveg értése, a kommunikáció és az íráskészség fejlesztése. A hetedik és a nyolcadik évfolyam tehetséges tanulói szlovák nyelvi felkészítő foglalkozásokon intenzíven készülnek az alap,-illetve középfokú nyelvvizsgára. Ebben a tanévben 15 nyolcadik osztályos tanuló készült a vizsgákra, a heti hat tanítási órán kívül délutánonként heti öt óra felkészítést biztosítottak számukra a felkészítő tanárok, Bíró Pálné, Frankó Anna, Alena Kosc és Liska Zlatica. Ezeken a foglalkozásokon mélyítettük a tanulókban a hét év alatt szerzett nyelvi ismereteket, amelyek a nyolcadik tanév végére váltak komplex alkalmazható tudássá. Az írásbeli nyelvvizsga április 1-én volt, az új nyelvvizsga szabályzat szerint öt – 2 olvasott szövegértést, 2 íráskészséget és 1 fordítást mérő – feladatot kellett megoldaniuk a vizsgázóknak 180 perc alatt. A szóbeli vizsgákra április 4-5-én került sor, amelyet négy összetevő alkotott- társalgás a vizsgáztatóval adott témakörben, képleírás, szituációs feladat és két hallás utáni értést mérő magyar nyelvű feladatlap kitöltése.

„Annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz”
(Johann Wolfgang Goethe)

A vizsgák után izgatottan vártuk az eredményeket. Tanulóink mindannyian sikeres nyelvvizsgát tettek, Csernus Sára, Darvas Dávid, Fehérvári-Nagy Bianka, Frankó Fanni, Kiss Anita, Kórik Atina , Kőrösi Luca, Lipták Bence, Mogyorósi Cintia, Oroszki Marietta, Sinka Dominik, Szebeni, Zsuzsanna, Závoda Szabina C tipusú középfokút, Batta Szabolcs C tipusú alapfokút és Kemény Bettina A tipusú középfokút. A tanulók június 14-én vették át a nyelvvizsga bizonyítványaikat, amelyek megérdemelt útravalóként kerülhettek a ballagási tarisznyájukba a nyolc év sikeres zárásaként. Szívből gratulálunk mindnyájuknak! Büszkék vagyunk rájuk!

Frankó Anna igazgatóhelyettes

Egy hang a múltból, egy könyv a jelennek

Vajdások Déván a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából