in ,

Beköltözik a szociális segítségnyújtás az oktatási intézményekbe

Tóth Tamásné
Tóth Tamásné

Bár a szociális segítő tevékenység csírájában már évek óta jelen van a közoktatásban, július 1-től mindennapossá vált. A Szarvasi Család-és Gyermekjóléti Központ 40 millió Ft-ot nyert erre a célra az Emberi Erőforrások Minisztériumától (EMMI), ezáltal rendszeres jelenléttel, helyben nyújt segítséget a gyermekeknek.

– A szociális védőháló nagyon nagy lyukakat tartalmaz. Gyakran nem jól van összeszőve, és mindig van olyan személy, aki különböző előírások és jogszabályok miatt kihullik belőle. Az egyre nagyobb szerepet betöltő, ún. mentális védőháló pedig nehezen megközelíthető. Az iskola az a közeg, ahol a problémák a leggyorsabban felszínre kerülnek, a pedagógus jelzését követően pedig időben segíthetünk a megoldásban, elkerülve a további gyermekvédelmi intézkedéseket, ill. a családok szétesését – vetíti előre a hosszú távú célokat Tóth Tamásné intézményvezető.

A pályázat keretében a Szarvasi Járás hat településén tizenkét köznevelési intézményben kerül kialakításra egy-egy csoportszoba, amely a szakmai munka színhelyéül szolgál. A feladatokat két főállású alkalmazott fogja ellátni, továbbá havi negyven órában iskolapszichológus is részt vesz a segítő tevékenységben. A bérköltségek fedezése mellett eszközök – főként bútorzat – került beszerzésre, valamint több kísérőrendezvény erősíti a célok hatékony megvalósítását.

Az elmúlt három hónap tapasztalatai azt mutatják, hogy az intézmények örömmel fogadták a programot, és partnerként segítik a kibontakozását.

– Több mint 530 gyerek jár az intézményünkbe. Nagyon sokszínű a tanulók személyisége és családi, ezért fontos, hogy minél több oldalról figyeljük őket. A szociális munkás rendszeres jelenlétének köszönhetően ez a tevékenység most egy magasabb szintre kerül, az iskolapszichológus bekapcsolódása pedig egy olyan hiányt tölt be, amit a pedagógus egy személyben nem tud megoldani – vélekedik a pilot projekt jelentőségéről Ozsváth Zsuzsanna, a GYSZC Székely Mihály Szakképző Intézmény igazgatónője.

Szurominé Bánfi Éva intézményi szociális segítő elmondta, mindennapi munkájuk részét fogja képezni a gyerekek mellett a pedagógusokkal és a szülőkkel való állandó kapcsolattartás, vagyis a problémát komplexitásában kezelik. Lehetőség szerint igyekeznek a helyzetet helyben megoldani, de indokolt esetben környezettanulmány végeznek, és jelzéssel élnek a megfelelő szakhatósági szerv felé.

A szeptember 27-i nyitórendezvényen köszöntőt mondott Hodálik Pál alpolgármester, aki üdvözölte a nyertes projektet. Rámutatott, a pályázat a jövő nemzedékét szolgálja, akiknek a megsegítése a település az egyik legfőbb feladata. Elismerését fejezte ki az intézmény előremutató gondolkodásával kapcsolatban, amelynek révén igyekeznek minden lehetőséget megragadnak. Ehhez járul hozzá az a TOP-os forrásból megvalósuló, 150 millió Ft értékű infrastrukturális fejlesztés, ami a központ külső-belső megújítására irányul.

Sikóné Bartos Edina, az EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályának gyermekjóléti ellátás referense a szféra jövőbeli feladatait ismertette. Ezek között kiemelt helyet foglalnak el kiváltással kapcsolatos esetmenedzselési feladatok, a szociális diagnózis készítése, a tartós munkanélküliekkel történő együttműködés, az integrált térségi gyermekprogramokkal való kapcsolattartás, valamint a koragyermekkori intervenció.

Zanáné Haleczky Katalin, a projekt szakmai vezetője elmondta, az intézményi szociális segítő tevékenység 2018 szeptemberétől kötelező feladatként jelenik meg a központoknál. Nehezíti a tapasztalatok összegzését, hogy a kötelező feladatellátás bevezetése és a pályázat lezárása között kb. fél éves átfedés jelentkezik, ezért jövő szeptemberig fő céljuk a minimális szakmai, tárgyi és személyi feltételek meghatározása.

A négykörös EFOP-projektre eddig 54 központ pályázott sikeresen, 18-40 millió Ft közötti értékben. A megemelt keretösszeg 2,05 milliárd Ft.

„Ismerd meg gyökereidet” = Poznaj svoje korene

Rendhagyó zenei bemutató a Szlovákban