in ,

Megemlékezés a nemzeti gyásznapon

1849. október 6-án végezték ki az 1848-49. évi szabadságharc 13 honvédtisztjét, s hajtották végre a gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. A bécsi forradalom évfordulójára időzített kivégzéssorozat a levert szabadságharc utáni megtorlások tetőpontja volt.

Ezen a szomorú napon, Aradon hulltak le először a Ferenc József által követelt fejek. Haynau rendelkezése nyomán – hajnali fél hatkor – először Lázárt, Dessewffyt, Kiss Ernőt és Schweidelt végezték ki, utánuk következtek a kötélre szánt tábornokok. A sort hat órakor Poeltenberg Ernő nyitotta meg, őt pedig Török Ignác, Láhner György, Knezić Károly, Nagysándor József, Leiningen-Westerburg Károly gróf, Aulich Lajos, majd Damjanich János követte. A legszörnyűbb büntetés Vécsey Károly grófnak jutott, végig kellett néznie társai halálát. Miután ő már senkitől nem tudott elbúcsúzni, kivégzése előtt jobb híján Damjanichnak csókolt kezet. Batthyány Lajost, a szeptemberben Pestre szállított miniszterelnököt az esti órákban, az Újépület zárt udvarán állították kivégzőosztag elé. Sorsa megpecsételődött.

Az aradi tizenhármak és az első felelős miniszterelnök meggyilkolása nem csak Magyarországon váltott ki erős indulatokat, de Európát is tiltakozásra sarkallta. A honvédtisztek és Batthyány kivégzése puszta gyilkosság volt, az ítélethozatalra egy koncepciós pert követően, jogtalan vádak alapján került sor. Az eljárások célja a bosszú és nem az igazság volt. Halálukkal Haynau és Ferenc József a magyarság függetlenségi törekvését kívánta büntetni. A kivégzetteket joggal tartjuk nemzeti ügyünk mártírjainak.

Rájuk emlékeztünk a katolikus templomkertben, akik hősi viselkedésükkel bizonyították, hogyan tudtak a magyar ügyért harcolók komoly katona módjára, méltósággal meghalni. Utolsó perceikkel is példát mutattak nemzetüknek. Fiataljainknak Kiss Ernő „üzent” utolsó mondatával: „Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.”

Végzős diákjaink főhajtásuk során megidézték a tábornokokat, akik utolsó óráinak eseményeit beszédében Babák Mihály polgármester úr elevenítette fel. Az aradi Golgota üzenetét Horváth Z. Olivér, evangélikus lelkész közös imádsággal zárta, útmutatást adva mindannyiunknak.

Hovorkáné Hegedűs Hajnalka pedagógus Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda

Elindult a férfi megyei pontvadászat

Ágoston Béla és dr. Somfai Kara Dávid

Zeneközelítők egymás között