in , ,

Turisztikai célú kerékpárút épül Békésszentandráson

Sinka Imre
Sinka Imre

77 millió Ft-ot nyert Békésszentandrás a TOP-os – Terület-és Településfejlesztési Operatív Program – kerékpárút építésre. A „Békésszentandrás központi rendezvény helyszínéhez kapcsolódó kerékpárforgalmi célú fejlesztés” elnevezésű projekt bemutató rendezvényét november 20-án tartották, melynek keretében részletesen ismertették a beruházás szakmai és marketing tervét is, valamint bemutatkozott a pályázat benyújtásában és a projektmenedzseri feladatokban aktívan közreműködő KBC Nonprofit Kft. is.

Frankó Pál projektmenedzser tájékoztatott, a kifejezetten turisztikai célú fejlesztés a Körös-völgyi kerékpárúttól indul, átszeli a focipályát, a lovas pályát, a strandot és a nemrégiben átadott rendezvényhelyszínt.

– A Körös-völgyi kerékpárút az országos hálózat része, s bár a település egy részén áthalad, nem érinti a térség egyik legjelentősebb és legjobb strandját. Az ideérkezők gyakorta bizonytalanok voltak a haladási irányt illetően, a 44-es építése miatt pedig az utóbbi időben az ún. Szentesi út is elég nagy forgalmat bonyolít le. Épp ezért volt különösen fontos, hogy a kerékpárutat leválasszuk a közúttól, ill. a helyiek, a szarvasi és vidéki vendégek egyszerűbben tudják megközelíteni ezeket a helyszíneket – támasztja alá a nyertes projekt jogosultságát.

Az 1030 m hosszúságú kerékpárút részét képezik az útvonaljelző táblák is, amelyeket az út két végén helyeznek ki. Emellett a strandnál kerékpártárolókat és kisebb műszaki egységet is kialakítanak.

– Egyre több azoknak a vendégeknek a száma, akik a térségbe érkezve kerékpározni szeretnének, ezért az sem mindegy, hogy meg tudják-e kerékpárutakon közelíteni az adott turisztikai attrakciót. Az utóbbi évek statisztikai adataiból kitűnik, hogy bár a vendégek száma nem mutat dinamikus emelkedést, a vendégéjszakákra az ellenkezője igaz. Ez azt jelenti, hogy ugyanazok a vendégek több időt töltenek el a környéken. Ebből következően keresik azokat az attrakciókat, amelyekért érdemes itt maradni. Szarvas mindössze 5 km-re van, ezért mindkét településnek érdeke a kerékpárutak fejlesztése, amit később a turizmusba is be lehet vonni – vázolja fel a helyi turizmus kézzelfogható tendenciáit dr. Glózik Klára, a KBC Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A megjelenteket Sinka Imre polgármester köszöntötte. Hangsúlyozta, a település számára a turizmus jelentheti a kitörési pontot, ezért nagyon fontosak az erre a területre irányuló fejlesztések. A folytatást a Békésszentandrást Szarvassal összekötő kerékpárút, a város és a komp között épülő szakasz, a teljes belterületi út aszfaltozása és a Csücsök csárdáig történő bővítése jelentheti. Ezeket a Békés Megyei Önkormányzat pozitív elbírálásban részesítette, a végleges döntés azonban egyelőre még nem született.

Ugyancsak turisztikai célokat szolgálna egy fedett nézőtér kialakítása, amely a fövenystrandi színpad mellett kapna helyet. Emellett több energetikai korszerűsítés is – Polgármesteri Hivatal és az Öregek Napközi Otthona (ÖNO) – zöld utat kapott. A tervek között szerepel továbbá az orvosi rendelő és az Idősek klubjának szigetelése, fejújítása, valamint egy fedett piac megvalósítása.

A kerékút kiviteli tervei már elkészültek, a kivitelező kiválasztása várhatóan a jövő év első hónapjaiban történik meg. A fejlesztés előreláthatólag nyár elejére elkészül, tehát a következő szezonban már remélhetőleg kerékpárúton közlekedhetnek a strandolni vágyók.

Készíts hálaadási pulykát! – így lesz igazán porhanyós a húsa

Benkő Géza (1969-2017)

Benkő Géza már az égi társulat tagja