in ,

Márton napján az Ótemplomban

Az Ótemplomi Evangélikus Egyházközség és a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola már évek óta megünnepli a Márton-napot. Az elsőn egy Márton-napi előadással és libavacsorával, valamit a gyermekek lampionozásával ünnepeltek, emlékezett vissza Lázár Zsolt esperes az idei, hatodik alkalommal megrendezett Márton-napi felvonulás és istentisztelet után.

Az istentiszteleten fontos volt a szolidaritás hangsúlyozása, amit Szent Márton életében is példaként láthatunk, aki odafigyelt a szenvedőre és próbált segíteni.

– Mindannyiunk életében nagyon fontos, hogy mindenki találja meg azt az utat, hogy hogyan tud segíteni, miként tud segíteni. A gyermekek is tudnak már valamilyen formában segíteni, és ez nagyon fontos, hogy ez legyen a nevelésüknek és az életüknek a része – jelentette ki, majd hozzátette, fontos, hogy a segítségnyújtás a rászorulóknak felnőtt korban is folytatódjon.

A Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közösen gyűjtést indított, hogy a szíriai és iraki keresztényeket segítsen meg a visszatérésben, hogy a szülőföldjükön, és nem migránsként tudjanak élni. Ne az elosztásukról kelljen beszélni, hogy ki hány százezer menekültet fogad be, hanem próbáljuk meg azt, hogy a helyben segítsünk, akár Szíriáról, akár Irakról beszélünk, foglalta össze, az istentiszteleten is elhangzott gondolatait az evangélikus esperes.

Szent Mártonhoz fontos népi hagyományok kapcsolódnak, de van egy másik Márton is, Luther Márton, akinek születésnapja 10-én volt.

– Ilyetén módon is emlékezünk rá, s mindarra, amit ő az Isten szent lelke által elkezdett a reformációban 500 évvel ezelőtt – mondta Lázár Zsolt.

Az istentiszteleten felléptek a benkás színjátszók. Az estét az Ótemplomi Szeretetszolgálat előtt szeretetvendégség zárta.

Dósa Zsuzsa

Csacsacsa egy kicsit Dósa Zsuzsa is

Tomboló siker a Hotel Menthol