in ,

A tessediki örökség jegyében rendezik be a megújuló múzeumot

Még a tavalyi év végén végigjárta a választókörzetet Dankó Béla országgyűlési képviselő. Látogatásainak célja a TOP-os (Terület és Településfejlesztési Operatív Program) fejlesztések szemrevételezése volt, melyből első körben 4,3 milliárd Ft-ban részesültek a választókerület települései. A sorozat zárásaként január 23-án Szarvasra látogatott, ahol a két legfajsúlyosabb projektet tekintette meg. A bejárás első állomása a Tessedik Sámuel Múzeum volt, ahol az üresen tátongó termeken keresztülsétálva az emeleti nagyteremben a falra szegezett fejlesztési tervek egyelőre még kicsiben láttatták az álmokat.

A térség politikusa bevezetőjében elmondta, a TOP-os pályázatok nyilvánosságra hozásának végéhez közeledve jól látszik, a járási székhely kiemelkedően szerepel. Szarvasnak 2 milliárd 124 millió Ft-ot sikerült elnyerni az EU-s pályázatokon, a 2. sz. választókörzet pedig összesítve 13 milliárd 124 millió forráshoz jutott.

– A múzeum kialakításánál a tessediki hagyományokat vettük figyelembe. A múltba és a jövőbe írásain keresztül tudunk majd betekinteni, hiszen életében mindkettő foglalkoztatta. A szakértő kiindulási pontként egy korabeli piacteret álmodott meg, ahol több szemléltető eszköz segítségével elevenedik meg Tessedik kora. A régészeti részben egy ún. termékenységi galéria kap helyet, ahol a Magyarországon egyedülálló szobrok, idolok lesznek láthatóak. Ez az egyediség a fejlesztés egészére is jellemző lesz, vagyis az intézmény a helyi igények mellett turisztikai célokat is fog szolgálni – vezette végig képzeletben Hodálik Pál alpolgármester a sajtó képviselőt az egyes termeken.

Mint elhangzott, a kialakításra kerülő ékszerboltban az M44-es út feltárásainál előkerült ékszerek lesznek láthatóak, míg a könyvesboltban az egykori írásbeli emlékek mellett a rovásírásos tűtartó is elhelyezésre kerül. A moziteremben a tervek szerint filmkockákon Szarvas város múltja fog megelevenedni, ill. egy török kori ágyú is itt lesz látható. Ugyancsak a földszinti részen állandó kiállításként Szabó László játékgyűjteménye kerül berendezésre, valamint változatos múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartanak a látogatóközönség számára.

Az emeleten a cigányfolklórral kiegészített dr. Domán Imre kiállítás, különböző időszaki kiállítások, valamint egy néprajzi tárlat is helyet kapnak. Emellett a Békés megyei boszorkányságból megmaradt örökség és egy gyógyászati kiállítás is megtekinthető lesz, több interaktív és látványelemmel kiegészítve. A fejlesztés nem érinti a Régi Gyűjteményt, ami eredeti helyére kerül vissza.

A kor követelményeinek megfelelően a tárlatok látogatásakor gyerek és felnőtt audio guide is igénybe vehető lesz, amely angol, magyar és szlovák nyelven segít az ismeretek bővítésében. A vendégek kényelmét büfé és játékbolt szolgálja majd, ahol a bemutatott tárgyak kicsinyített mása lesz kapható.

Hodálik Pál kifejtette, a bruttó 472 millió Ft-os fejlesztésből 240 millió Ft-t az építési munkálatok, 130 millió Ft-ot az eszközbeszerzés tesz ki, a fennmaradó részt a járulékos költségek jelentik. Bár jelenleg még tart a közbeszerzés, a következő testületi ülésen pontot tesznek a égére. A szerződés aláírásától számítva a kivitelezőnek 9 hónap áll rendelkezésre a beruházás megvalósítására.

Ezt követően Dankó Béla országgyűlési képviselő Hodálik Pál alpolgármesterrel és az önkormányzat dolgozóival közösen megtekintette a TOP második körében pozitívan elbírált Ipartelepet is, ahol a régi orosházi út megnyitására nyílik lehetőség. Az elnyert 200 millió Ft-os keretösszegből útépítés, vasúti átjáró építés, a fénysorompó kiépítése, a vasúti pálya átépítése és a közvilágítási hálózat kiépítése valósul meg.

Találkozások a kultúrával, találkozások Sík Ferenccel

Tóth Tamás

Téli regék a Körösök árteréről