in ,

A TOP-os pályázatok jelentették a békésszentandrási testületi ülés vezérfonalát

Csekély érdeklődés mellett zajlott a közmeghallgatás Békésszentandráson, ezért a képviselők úgy döntöttek, hogy az előzetesen meghirdetett időpontnál valamivel korábban kezdik soros testületi ülésüket. Az önkormányzat február 19-én összesen négy napirendi pontot és tizenhét bejelentést tárgyalt.

Elsőként elfogadták a Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság beszámolóját, ezt követően pedig rátértek a költségvetés második körének megvitatására. Megállapították, hogy a tervezet még több lényegi kérdésben pontosításra szorul, ezért várhatóan csak március első felében, egy rendkívüli testületi ülés keretében fogadják el. A végleges összeget leginkább a TOP-on (Terület és Településfejlesztési Operatív Program) nyert források befolyásolják, melyek a 420 millió Ft-os várakozást magasan felülmúlják. (Jelenleg több mint 700 millió Ft-ot bíráltak el a nagyközség számára sikeresen – szerk.)

Benedek Erika intézményvezető beszámolt a Körös Művelődési Ház 2017. évi munkájáról. Ebből kiderült, hogy az intézmény tavaly 3 közalkalmazottal és 4 kulturális közfoglalkoztatottal dolgozott. Időközben egy személyi változás történt: Gazsó Rozália nyugdíjazását követően helyét Gógné Babák Ildikó vette át. A civilekkel, intézményekkel jó kapcsolatot ápoltak, a rendezvények között szerepelt mozgás, bálok, versmondó versenyek, író-olvasó találkozók, vetélkedők és kiállítások is. A Huntéka könyvtári programmal elkészült a 18 ezer kötetet rögzítő elektronikus leltár, ill. 572 könyvet sikerült beszerezni, 1 millió 11 ezer Ft értékben. Komár Ella munkájának köszönhetően megszépült az intézmény külső fala, és tervezik a gyermek és ifjúsági rész bővítését is.

Az intézményvezető a bizottsági ülésen hangot adott a problémáknak is, és kérte a testület tagjait, hogy építsék be a költségvetésbe a személyi állomány egy fővel történő növelését, ill. a nyílászárók korszerűsítését.

A Szentandrási Hírmondó szerkesztőbizottsága részéről is Benedek Erika értékelte a tavalyi évet. Mint elhangzott, a havonta 400 példányban, 16 oldalon megjelenő lapot hárman szerkesztik, ára pedig évek óta változatlan: 150 Ft. A kiadvány értékét leginkább helytörténeti krónika jellege adja, ami a lakosság igényével is megegyezik. Jó példa erre az is, hogy szinte valamennyi megjelenő példányt értékesítenek.

A bejelentések között döntöttek a polgármester szabadságolásáról, majd Fabó István alpolgármester nonprofit célokra tett felajánlást a tiszteletdíjából. Vételi ajánlat érkezett a Petőfi utca 10. szám alatti önkormányzati ingatlanra, amit egyhangú szavazattal elfogadtak.

Kérés érkezett a nyári oboa kurzus támogatására vonatkozóan is, amit a testület tagjai csak részletesen tudtak támogatni. Ez – ahogyan az előző években is – ingyenes szálláslehetőséget jelent, anyagilag azonban nem járultak hozzá a program megvalósításához.

A TOP-os pályázatokat illetően a projektmenedzseri feladatok betöltésére ajánlatkéréseket adott ki a testület, a korábban elnyertekkel kapcsolatban pedig meghatározta a feladatokat.

Egy felajánlás jóvoltából döntöttek a katolikus templom megvilágításáról, ill. a 95572 jelű kerékpárút vagyonkezelői joga átkerült a Közútkezelő Zrt.-hez. A bejelentések között szerepelt a bölcsődei nyári zárva tartás rendje is, valamint felülvizsgálták három monitoring kút üzemeltetését.

Zárásként a Horgai szivattyútelepen található ingatlan használatának a Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság részére történő átadását vitatták meg. A képviselők álláspontja az volt, hogy szeretnék az ingatlant saját tulajdonban tartani, ezért június 30-ig kértek ez ügyben megoldási javaslatokat.

Alapítványi bál a Székelyben

Az eddigi legmagasabb főösszegű költségvetéssel vágnak 2018-nak Csabacsűdön