in ,

Ötszáz millió forintból zöldülhet tovább a település

Dr. Melis János és Hodálik Pál
Dr. Melis János és Hodálik Pál

Sikerrel pályázott Szarvas a „Zöld város”programra. A TOP második körében elnyert fejlesztés szerződését két hete írta alá az önkormányzat – tájékoztatta a lakosságot Hodálik Pál alpolgármester.

A félmilliárd forint értékű projekt tartalmazza többek között az Erzsébet-liget felújítását, zöldfelület fejlesztést, a sétautak felújítását, szemetesek, padok kihelyezését, közvilágítást, a Ciprus-liget zöldítését, a tájidegen fajok, cserjék eltávolítását. Mindemellett felújítják a vasút menti tározót és a tó környékét, parkosítják az Arborétum utca környékét, fásítják a városközpontot, és öntözőrendszert építenek ki. A lakótelepek belső udvarában zöldfelület fejlesztést terveznek, a Szentesi úton járda épül, csapadékelvezetés történik, ill. felújítják a Pavilon régi épületét is. Ez utóbbi indokaként az szolgált, hogy a pályázatnak gazdaságfejlesztő tevékenységet is tartalmaznia kellett.

Energetika

Ezen a téren az elmúlt három hónapban folyamatosak voltak a levelezések és a telefonhívások Ennek ellenére nem történt előrelépés. Az E.ON ugyanis nem hagyta jóvá az ún. csatlakozási és engedélyes terveket, ezért a múlt héten a hivatal, az önkormányzat képviselői és a tervezők Pécsett személyes találkozást beszéltek meg a cég képviselőivel. A több mint háromórás tárgyalás eredményeképp elérték, hogy a hibákat helyben módosították. Az E.ON jóváhagyása mára megérkezett, vagyis indulhat a közbeszerzés.

Egyúttal a megbeszélésen előre is gondolkoztak, és megtették a szükséges módosításokat a Bethlen Gábor utcai idősek otthona, a Gyermekélelmezési Nonprofit Kft., a Szent Klára Gyógyfürdő és a Vízi Színház esetében is.

A jelenleg futó projekt 63,4 millió Ft értékű, és érinti a Kossuth Lajos utcai óvodát, bölcsődét, a Dózsa György utcai óvodát, a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumot és a Városi Sportcsarnokot is.

Kitért az ún. „városi LEADER” projektre is. Erre vonatkozón a Felhívás Előkészítő Munkacsoport már tárgyalt, a tervezet jelenleg az Irányító Hatóságnál van.

Lakossági útépítés

Hodálik Pál arról is beszámolt, hogy az önkormányzat korábban egy 22,5 millió Ft-os alapot különített el lakossági útépítésekre. A Malom, Dobó, Csokonai utca lakosainak igényei alapján a költségek 31 millió 566 ezer Ft-ot tesznek ki. A különbözetet a képviselő-testület megszavazta, így a fejlesztések zöld utat kaptak. A testületi ülésen továbbá kiválasztották a tervezőt is, aki az engedélyes terveket készíti el.

– Ha valaki nem szilárd burkolatú út mellett lakik, nyugodtan keresse a későbbiekben is az önkormányzati képviselőjét. Az előzetes felmérés nem kerül semmibe, s azt a jövőben tovább lehet gondolni – biztatott mindenkit, mondván, a költségek 75%-át ezt követően is az önkormányzat fedezi.

Említette a háziorvosi rendelők fejlesztését is. Itt az utóbbi hetekben egy vis maior helyzet alakult ki, ezért megálltak a munkák. Ígérte, a statikai problémákat a napokban rendezik, és húsvét után folytatódhatnak a kivitelezési munkák.

A termálberuházás folytatását illetően úgy fogalmazott, a szükséges támogatási szerződést visszaküldték, a labda jelenleg a Magyar Államkincstárnál pattog.

Klímastratégia

Szólt egy KEHOP-os kiírásról is, ami a klímatudatosságot erősítő szemléletformálást célozza meg. Előírás szerint minden 5000 fő feletti településnek klímastratégiát kell készítenie év végéig.  Az önkormányzat megkereste az ügyben a kistérségi kistelepüléseket – Békésszentandrást, Csabacsűdöt, Örménykutat, Hunyát, Kardost – azzal a lehetőséggel, hogy közösen pályázzanak. Békésszentandrás egyelőre nem jelzett vissza, Örménykút nem támogatta, Hunya, Kardos, Csabacsűd azonban csatlakozási szándékát fejezte ki. A projektet ezért egyelőre négy településre vonatkozóan készítik elő, de bíznak benne, hogy Szentandrást sikerül még meggyőzniük.

Egyebek

Érintette az ivóvíz átépítést is az Erzsébet-ligetben. Időjárási körülmények miatt itt az ALFÖLDVÍZ Zrt. módosítást kért, az új határidő április 30-a.

Mind szellemileg, mind anyagilag támogatja az önkormányzat a május 1-jén megrendezésre kerülő veterán jármű találkozót. Idén 150 ezer Ft-tal segítik a rendezvény megvalósítását, ill. ingyenesen biztosítják a helyszínt és a felvonulási területet is.

Módosították a költségvetést is. Az aktuális 5 milliárd 7 millió 272 ezer Ft-os összegbe beépítésére került a működési támogatás, az intézmények bevételei és a megkötött támogatási szerződések is.

A szociális rendelet új elemmel bővült. A testület döntött arról, hogy a szarvasi felsőoktatási intézményekben nappali tagozaton tanuló – függetlenül attól, hogy állami vagy önköltséges képzésen vesz részt – egyszeri támogatást kaphat. Mértéke ennek maximum 50 ezer Ft. A felsőoktatási intézménynek október 15-ig kell igazolnia a jogosultságot. A támogatás feltétele, hogy a hallgatónak az első évfolyamot végig kell járnia. Amennyiben ez nem valósul meg, időarányosan vissza kell térítenie a juttatást egy részét.

Változás történt sportrendeletben is. Az eddigi gyakorlat alapján az önkormányzat közhatalmi bevételeinek 5%-a képezte sportcélú alapot. Ezt az összeget ezen túl megvizsgálják a költségvetés zárszámadásakor is, a különbözetet pedig egy sportfejlesztési alapba különítik el.

Megjelent a civil szervezeteknek szóló felhívás is. A működési támogatásra az egyesületek április 9-én, 16 óráig pályázhatnak. A dokumentum letölthető a város honlapjáról, ill. a titkárságon is elérhető. A támogatás összege legfeljebb 60 ezer Ft, de egyéni elbírálás alapján akár a 100 ezer Ft-ot is elérheti. A rendelkezésre álló keret 1,5 millió Ft.

A testület bárányhimlő elleni védőoltás beszerzéséről is határozott. 50 adagot vásároltak, 399 ezer 500 Ft-os áron.

Zárásként említést tett M44 útépítés helyi vonatkozásairól is. A Tessedik Sámuel Múzeum sikerrel pályázott a régészeti munkálatokra, és 2017-ben előzetes feltárásokat végzett több mint 98 ezer négyzetméteren. Az elnyert összeg 247,6 millió Ft volt, melynek részeként a leletek raktározására ingatlant vásároltak és újítottak fel. Emellett régészeti megfigyeléseket is végeztek, 5,1 millió Ft értékben.

Folytatásként idén a Kondoros-Békéscsaba közötti 33 ezer négyzetméteres szakaszon újabb munkára nyílik lehetősége az intézménynek. Erre a célra 90,3 millió Ft támogatást kaptak, régészeti megfigyelésre pedig 8,5 millió Ft-ot fordíthatnak. Szarvas a régészeti bontó munkálatokban is részt vesz, 44,7 millió Ft-os keretösszegből. A munkálatokat négy régész és ugyanennyi segédmunkás végzi, ami a település részéről a foglalkoztatásban is jelentkezik.

Bravúros színészi alakítások az Ármány és szerelemben

Bemutatkozott Békés megye