in ,

Újabb hat évre iktatták be Lázár Zsolt esperest

Jelképesen a legtöbb fájdalmat és nehézséget átélt gyülekezetben, a nagyszénási evangélikus templomban iktatták be május 12-én Lázár Zsolt esperest. Az egyházmegyei vezetőt újabb hat évre választották meg. Mellette Nagy Róbert egyházmegyei felügyelőnek szavazott bizalmat az újonnan választott presbitérium.

– Ez a küldetés nem kicsi feladat. Ezért jó, hogy párban indulnak minden egyházi szinten. Ez a páros játék jellemzi egyházunkat. Sokféle sporthasonlatot hozhatnék ide, de talán hadd mondjam azt, amit a legtöbbet használunk. Ez olyan, mint egy tandem bicikli. Csak ez a kép nagyon veszélyes. Aki ugyanis már látott ilyen járművet, az tudja, hogy mind a kettő teker, de csak az egyik kezében van ott a kormány.(…)Én azt kívánom nektek, hogy legyen egy ez olyan tandem, amelyen az vezet benneteket, aki igazán a vezetés lelkével titeket is meg tud ajándékozni, s képessé tud tenni a küldetésetek betöltésére – fogalmazta meg útravalóul Gáncs Péter leköszönő püspök.

Igehirdetésében hangsúlyozta, az egyházmegyei vezetők feladata, hogy „vezetett vezetőként” útjelzővé váljanak. Egy bibliai gondolatból merítve úgy fogalmazott, az egyházi személyek nem csillagok, amelyeknek saját fényük van, csupán bolygók, amelyek más körül keringenek, és visszatükrözik annak fényét. Egy újkori hasonlattal élve úgy látja, az Atya, a Fiú és a Szentlélek jelentik a mennyei GPS koordinátákat, amelyek kimondása után képzeletben entert nyomva létrejön a lelki kapocs Isten és ember között.

Lázár Zsolt kéznyújtással fejezte ki elköteleződését. Az iktatás szolgálatában Szpisák Attila tótkomlósi lelkész és Veres-Ravai Réka szentesi lelkész segédkezett.

Az istentiszteletet rövid ünnepi közgyűlés követte. Az újraválasztott esperes székfoglaló beszédében kiemelte, az egyházmegyében 12 gyülekezet működik, amelyek sok-sok örömöt és bánatot éltek meg az évtizedek során. Az elkövetkező időszak feladatának látja ezeknek a közösségeknek a megerősítését, különös hangsúlyt fektetve a nagyobb városokra.

– Céljaink érdekében szeretnénk az egyházmegye nevét is megváltoztatni. Megtartanánk a békésit, hiszen a megyében kettő egyházmegye van, és a legnagyobb evangélikus tömbök is ezen a területen működnek. Emellett a Csanád-Csongrádit is hozzá szeretnénk illeszteni. Ezzel jeleznénk azt is, hogy számunkra nagyon fontosak azok az evangélikusok is, akik a történelmi Csanád megyében élnek. Bízom benne, hogy ez nem csak egy névváltoztatás lesz, hanem a misszió hangsúlyát is jelzi – világított rá az elkövetkező időszak terveire.

Nagyon fontosnak tartja emellett a lelkészi életpályamodell kialakítását, ami hozzájárulhatna az elvándorlás megállításához. (A legutóbbi ciklusban öt lelkésszel lett kevesebb az egyházmegyében – szerk.) Itt leginkább az alapot, vagyis az anyagi megbecsülést hiányolja. Terveik között szerepel, hogy az intézményi lelkészeket a gyülekezeti munkába is bevonják, ami ugyancsak segítené a folyamat megfordítását. Emellett tovább szeretné erősíteni az intézményekkel és a szociális területekkel való együttműködést. Székfoglalójában megfogalmazta, csak Szarvason több óvodája lesz az evangélikus egyháznak, mint az Északi Evangélikus Egyházkerületnek, ami magával vonja azt is, hogy ezeket a lehetőségeket ki kell használni.

– Ha az Úristen megbízott minket egy feladattal, legyen az bármilyen kicsi vagy nagy, abban legyünk nagyon hűségesek, és tegyük oda szívünket, lelkünket. Az esperesi szolgálat is sok apró feladatból áll össze. Legyünk ezekhez hűségesek, és ehhez kérjük az Úristen segítségét. Először kell egy nagy döntés, hogy merjük az Istent az életünkbe behívni, s ha ezt megtesszük, az ő vezetésével a sok apró döntés sokkal könnyebb lesz – zárta beszédét.

Nagy Róbert felügyelő az idáig vezető útról beszélt a megjelenteknek. Mint mondta, ez a megbízatás számára küldetés és felelősség egyben, a megfelelésért pedig minden tőle telhetőt megtesz.

A köszöntők sorát Hodálik Pál szarvasi alpolgármester gondolatai zárták. Kiemelte, Lázár Zsolt munkája az utóbbi években sok változást hozott mind a gyülekezet, mind az önkormányzat életében. Az evangélikus egyház ma már iskolákat és szociális intézményeket működtet Szarvason, s munkáját kellő szakmaiság és odafigyelés jellemzi. Emellett megjelent az „újhullám” is, vagyis az újszerű hangvétel és kezdeményezések révén remélhetőleg a fiatalokat is sikerül majd megszólítani.

Bodonyi Dóra

Bodonyi Dóri ezüstérmet szerzett a ICF Gyorsasági Kajak-kenu Világkupán

Kuli István (hátul)

Kuli Pisti is ezüstérmes Szegeden