in , , ,

Egy gazdasági társaság okozta a lakosságot zavaró bűzhatást

Hodálik Pál alpolgármester és dr. Melis János címzetes főjegyző
Hodálik Pál alpolgármester és dr. Melis János címzetes főjegyző

Az elmúlt hetek legnagyobb közérdeklődését kiváltó kérdése az ún. bűzügy lett, amit a rendszeresen érezhető kellemetlen szag tartott napirenden. Hodálik Pál alpolgármester és dr. Melis János címzetes főjegyző ezért legutóbbi sajtótájékoztatójukon külön blokkban, minden részletre kiterjedően számoltak be az aktuális helyzetről.

A település második embere elöljáróban leszögezte, az ügy nem az önkormányzat hatásköre, csupán bejelentési kötelezettsége van, amivel több esetben élt is. A mezőőröktől, lakossági részről, közterület-felügyelőktől érkezett észrevételeket továbbították a Szarvasi Járási Hivatalhoz, ill. a kormányhivatalhoz. Kezdetben úgy vélték, hogy – akárcsak az előző években – egy néhány nap alatt lecsendesedő problémával állnak szemben. A bevett gyakorlat szerint ilyen esetekben a hatóság korlátozásokat vezetett be, bírságokat szabott ki, és olykor az engedélyek módosítására is sor került.

Mivel azonban idén a kellemetlen szag nem szűnt meg, az önkormányzat több oldalról járt utána a kérdésnek. Kiderült, a járási hivatal időközben felállított egy ún. „bűzkommandót”, melynek tagjai fokozott figyelmet fordítanak a városban terjengő szagokra. Továbbá Hodálik Pál megkeresésére Rákóczi Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója elmondta, a trágyaelhelyezés rendszere megváltozott. Különböző időintervallumokra vonatkozó engedélyt a Békéscsabai Járási Hivataltól lehet kérvényezni, amelynek a munkatársai egy gyulai irodában dolgoznak. Emellett az elhelyezésre szánt sertés hígtrágya mennyiségét minden alkalommal külön be kell jelenteni.

Hodálik Pál elmondta, tudomása szerint az így elhelyezett trágyát be kell injektálni vagy szántani, de ez a helyszínen készült felvételek alapján nem történt meg. A Békés Megyei Kormányhivatal tájékoztatása alapján úgy tudják, már sor került éjszakai tetten érésre, bírság kiszabására és tevékenység korlátozásra is, a származást pedig igyekeznek folyamatosan nyomon követni. A hivatalnak címzett levélben továbbá Hodálik Pál alpolgármester arra kérte az illetékes szervet, hogy lehetőség szerint biztosítsanak helyben egy kollégát az ügyben történő eljárásra.

Példaként említett egy néhány nappal korábbi esetet. A szaghatás észlelését követően a mezőőr azonnal kiment a helyszínre, megjelölte a területet és az uralkodó szélirányt, ill. fotódokumentációt készített. Ez alapján a hivatal már el tud járni. A legfontosabb kérdés, hogy az adott cégnek van-e engedélye, jogosult-e ilyen formában a területen hagyni a hígtrágyát. Amennyiben igen, akkor az engedélyen is módosítani kell, valamint alaposan át kell tekinteni a gazdasági társaságokat.

– Amit lehet, mi igyekszünk megtenni. Már azon a szinten vagyunk, hogy mi telefonálgatunk, a vezetőket zaklatjuk, és nem hiszem, hogy odáig kellene jutnunk, hogy az ügy országos sajtónyilvánosságot kapjon. Ezt helyben kell megoldaniuk az illetékes hatóságoknak – nyomatékosította Hodálik Pál.

Dr. Melis János hozzátette, az elkövető 300 ezer Ft levegőszennyezési bírsággal sújtható, de a felmerül a talajszennyezés kérdése is. Ez utóbbi több millió Ft-os fizetési kötelezettséggel is járhat. Kért mindenkit, hogy akár az önkormányzaton keresztül, akár a Szarvasi Járási Hivatal felé jelezze a problémát, hogy az esetet később bizonyítékként fel tudják felhasználni.

A sajtótájékoztatót követően írásban megkerestük a Békés Megyei Kormányhivatalt is. Kérdéseinkre reagálva azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 2018. év tavaszától Szarvas területéről több bejelentés érkezett a Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi és Békéscsabai Járási Hivatalához a lakosságot zavaró bűzhatással összefüggésben. A Szarvasi Járási Hivatal és a Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, együttműködve a Szarvasi Polgárőrséggel a beérkezett bejelentésekre haladéktalanul reagálva, folyamatosan vizsgálta, vizsgálja a lakosságot zavaró bűzterhelés lehetséges okait.

Köszönetüket fejezték ki továbbá Szarvas város azon jogkövető állampolgárainak, akik bejelentéseikkel segítették a hatóság munkáját. A kormányhivatal által létrehozott e-mail címre eddig összesen kilenc bejelentés érkezett.

Tájékoztattak továbbá, hogy a lakossági jelzések alapján elvégzett rendszeres érzékszervi vizsgálatok, helyszíni szemlék egyértelműsítették, hogy mely területekről érkezik a szaghatás, ill. megtörtént a bűz forrásának azonosítása is. Bebizonyosodott, hogy egy gazdasági társaság okozta a lakosságot zavaró bűzhatást. A főosztály 2018 májusában és júniusában kötelezte az érintett társaságot a szaghatás csökkentésére. A nem megfelelő teljesítés miatt elrendelte annak végrehajtását és eljárási bírsággal sújtotta a céget. A hatóság ugyanakkor levegőtisztaság-védelmi bírságokat is kiszabott. A célból, hogy a bűzhatást minimalizálni lehessen, áttekintették és módosították a társaság termőföldre kihelyezést engedélyező határozatát, illetve azonnali végrehajtással korlátozták a kihelyezés idejét, módját.

Az érintett gazdasági társaság rendelkezik környezetvédelmi és egyéb hatósági engedélyekkel, talajszennyezés veszélye nem merült fel. Egyébként a hígtrágya, illetve nem veszélyes hulladék termőföldön történő engedély nélküli elhelyezése esetén talajvédelmi bírság szabható ki, amelynek mértéke 100 ezer forint hektáronként, azonban idén az eljárások eredményeképpen ez nem volt megállapítható.

„Útrakelés” a GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskolájából

Tizedszer találkoztak a veterán kézilabdások