in , ,

Tanévzárás a GFF Szarvasi Gyakorlóintézményében

A szarvasi pedagógusképző campuson szülők sokasága, és bizonyítványra váró gyermekek serege gyülekezett 2018. június 21-én a késő délutáni órákban. A hangulatos zene, az öreg fák árnyéka, az elismerések sokasága, mind-mind adja annak a számadásnak a pillanatát, amit tanévzárónak nevezünk.

A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda tanévzáró ünnepi alkalmán nemzeti imádságunk eléneklését követően Dr. Lipcsei Imre dékán, főiskolai tanár köszöntötte az egybegyűlteket, a főiskola rektora nevében. Ft. Seidl Ambrus plébános atya a hagyományoknak megfelelően lelki útravalóval látta el a vakációra készülő gyermekeket, és szüleiket. A jól elvégzett munka, a megérdemelt pihenés, nevelőnek és neveltnek egyaránt örömmel átitatott pillanat – hangsúlyozta. A Gyakorlóiskola első és ötödik osztályosai vidám műsorral mutatták be a „cyber-világ” kontra valóság találkozását, a választani tudó nyári pihenésre készülő fiatalok szemüvegén keresztül, Stafira-Lovas Ilona tanárnő rendezésében.

Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár tanévzáró ünnepi beszédében egy történettel vezette be gondolatait:

„A hálókocsi kupéjában ketten voltak. Már éppen elalvóban volt az egyik, amikor a másik hangos sóhajtozást hallott a felső ágyról:

– Jaj, de rettenetesen szomjas vagyok… Oh, de rettenetesen szomjas vagyok…- a sopánkodásnak nem akart vége szakadni.

A legegyszerűbb megoldást választotta: felkelt, megkereste a hálókocsi kalauzát, és vett két palack ásványvizet. A kupéba visszaérve az egyiket felnyújtotta az ágy- szomszédjának. Az egy hajtásra kiitta.

Alig nyújtózott el jótevője, végre nyugalmat remélve ágyában, amikor ezt hallotta:

– Jaj, de rettenetesen szomjas voltam… Oh, de rettenetesen szomjas voltam… – a sopánkodásnak nem akart vége szakadni.

Sikerült-e a szomjunkat oltanunk ebben a tanévben, sikerült-e megtennünk mindent, hogy egy sikeres, egy boldog tanévet, egy újabb évi együttélést zárjunk le megnyugtatóan? Sikerült-e learatnunk a munka jól megérdemelt gyümölcsét? Sikerült-e mindenben olyat tennünk, ami nem hagy bennünk szilánkokat, rossz érzéseket, nem hagy bennünk hiányérzetet? – tette föl a kérdést beszédében. Megtettünk-e mindent, hogy ne hagyjunk „maradékokat”?

A tanév zárása – mint fogalmazott – a számadás pillanata. Számadása annak, hogy mi időben ismertük-e fel a lehetőségeinket? A Mi lehetőségeinket. Tudtuk-e ápolni a Gyakorló családiasságát, a Mi Gyakorlónk, a Mi kapcsolatainak fényeit, melegségét? Tudtunk-e szenvedélyesek maradni? Tudtunk-e alázatosak lenni? Tudtunk-e szolgálatkészek lenni? Tudtunk-e bátor vállalkozók lenni? – sorolta.

„Légy vidám, és tedd a jót, a verebeket meg hagyd csiripelni!” – mert lehet jót tenni, lehet derűvel, vidámsággal tenni a jót, a többiek meg… csiripeljenek! – hangzott a válasz.

A Gál Ferencesek családja jelen van Szarvason, Békésen, Gyulán, Békéscsabán, Szegeden és Mezőtúron. Olyan szövetség ez, olyan valódi „vérségi” kapcsolat, ami különlegessé tesz bennünket. A Gyakorló a családon belül is egy kis család. Ezt a különlegességét csak Mi értjük, és csak Mi érthetjük, érezhetjük azokat a rezdüléseket, egyszerre dobbanásokat, amik belőlünk fakadnak, a legkisebbekből, az ovisainkból, a nagyobbacska iskolásainkból, a kiváló szülőinkből, nevelőinkből, plébániánkból és a remek főiskolai fenntartónkból. Napoztatjuk egy kicsit a lelkünket…” – mondta.

A Gyakorlóintézményben 350 gyermek zárta a tanévet, ebből 216 Gyakorló iskolással, és a jövő évet már több, mint 245 Gyakorló iskolás polgár kezdi meg, két első osztályt köszöntve a tanévnyitó ünnepségen. Ezt a Gyakorlós szülőknek, a Gyakorlós nevelőknek, kisebb és nagyobb Gyakorlós polgároknak köszönte meg.

A nyolc év elismeréseként Vándor-díjat vehetett át, ami a legmagasabb kitüntetése az intézménynek, Tóth Etele Imre tanuló, Bóbita-díjat vehetett át munkája elismeréseként Tolisz Teodóra, és „Év kisdiákja” kitüntetést Sindel Janka negyedik osztályos tanuló. Több mint száz jutalomkönyvet adott át az intézmény a tanulóinak, igazgatói, nevelőtestületi kitüntetésükhöz, a közösségi, sportolói és művészeti elismerő oklevelükhöz.

Az idei év a díjakban különleges volt. A Gyakorlóintézmény 2017. május 5-én veszítette el Podani Mihályné szakvezető óvodapedagógus, gyakorlati képzés-vezető munkatársát, kiváló barátját. A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda a fenntartó Gál Ferenc Főiskola, Ft. Dr. Kozma Gábor rektor, főiskolai tanár támogató egyetértésével díjat alapított munkatársuk, barátjuk emlékére, olyan kollégáik elismerésére, akik kiemelkedő szakmai tevékenységükkel szolgálják a köznevelés és felsőoktatás ügyét, áldozatos munkájukkal. A család jelenlétében az „Ildikó-díjat”, amely száz-, illetve hatvanezer forintos pénzjutalommal is járt, ebben az évben első alkalommal Szalbotné Kovács Mária szakvezető óvodapedagógus, Koppányiné Langó Zsuzsanna szakvezető tanító, igazgatóhelyettes, Jelen Szilvia titkárságvezető, Radics Zoltánné dajka vehette át. A megható pillanat az öröm mellett az elcsendesüléssel is járt, mert az intézmény számára egy fontos személy nevét viseli ez az elismerés a metszett üveglapon és díszoklevélen.

Bíró Gyula a díj alapítása kapcsán hangsúlyozta, hogy a Gál Ferenc Főiskola családjának fontosak az egyéni teljesítmények, fontosak a közösségért tenni tudó tanulók, nevelők, a nevelést segítő munkatársak, fontosak az intézményt bizalmukkal megtisztelő szülők.

Az igazgatói beszédben a következőképpen fogalmazott az intézményvezető: „Iskolánk küldetése a konzervatív, keresztény-polgári értékek gondolatisága mellett a modern pedagógiai módszerek minta értékű közvetítése. Ehhez kiváló nevelők, és csodálatos gyermekek kellenek. Vagyis a Mi gyermekeink. Csodálatos eredmények sorakoznak ebben az évben is.”

Néhány gondolatban kitért a tanév fejlesztéseire: „…új játszóteret építhettünk a Bóbita Alapítványunkkal közösen pályázati forrásból, tovább fejlesztettük infokommunikációs eszközparkunkat, 80 millió forintból fejlesszük az elkövetkező évben informatikai eszközeinket, internethálózatunkat, a tanáraink digitális kompetenciáit. A nyár folyamán 5 millió forint pályázati összegből új burkolatot kap az első emelet minden tanterme, folyosói, vizesblokkjai, új közösségi tér bútorzatok érkeznek. Az alapítvány jóvoltából több, mint egymillió forintból vásároltunk udvari bútorzatot, megvalósítjuk a közel 16 millió forint alapítványi támogatásból a Minta menza programunkat, és közel 2 millió forint értékben saját pénzügyi forrásból klimatizáltuk a tetőteret azért, hogy tanulók és tanárok komfortos környezetben, megfelelő helyen végezhessék a mindennapi munkájukat. A fenntartó főiskola 4 millió forint anyagi támogatást nyújt további fejlesztési terveink megvalósításához a nyár folyamán. Ilyen gondoskodás, ilyen összhang intézmény és fenntartó között példaértékű, és hálával teli.

Gyakorlóóvodánk 190 millió forintos pályázati támogatásból újulhat meg a következő tanévtől kezdődően, és várjuk azokat a projekt értékeléseinket, amelyek a tornaterem építésre, és iskolarekonstrukcióra vonatkoznak. Közel 2 millió forint értékű Határtalanul! pályázati támogatás, és a nap öröme, hogy újbólian a következő tanévre is 2 millió forint támogatásban részesül az intézmény.

Együttműködési megállapodást írtunk alá a tanév kezdetén a szentesi Szilver Alapfokú Művészeti Iskolával, így minden alsó tagozatosunk heti egy órában a művészeti iskola növendékeként táncolhat, igazi tehetséggondozó műhelyt alapítva Szarvason. Együttműködési megállapodás nyomán a Ricsilla Kosárlabda Sportegyesülettel közösen heti egy órás órarendbe iktatott kosárlabda foglalkozások valósulnak meg a Gyakorlóban, illetve ugyanezt a Szarvas FC-vel is el tudtuk indítani labdarúgásból. A Ricsilla Kosárlabda Egyesülettel a Ricsilla-GFF Szarvasi Gyakorló egy év alatt regionálisan is komoly diáksport szereplő csapat lett a kiváló együttműködésnek köszönhetően. Köszönet együttműködő partnereinknek!”

Beszéde végén játékra hívta a gyakorlós gyermekeket, arra kért mindenkit, hogy erősen gondoljon az „ők pillanatukra”, hangos visszaszámlálással indult a koncentrálás, és az eredmény nem maradt el idén sem, a tanévet az intézmény vezetője bezárta. A díjak és elismerések a labdarúgó csapatok érmeinek átadása, majd a bizonyítványok kiosztása zárta az ünnepi tanévzárást.

Sz.Zs.

Kepenyes Pál

Zene a víz fölött Kepenyes Pállal

M44: Gőzerővel zajlik a munka a Tiszakürt-Kondoros szakasz harmadik ütemén