in ,

Szarvason iktatták be Kondor Pétert püspöki hivatalába

Kondor Péter
Kondor Péter

28 évvel ezelőtt indult el a lelkészi szolgálat útján Kondor Péter, aki korábban rövid ideig a szarvas-ótemplomi egyházközség lelkésze is volt. Jelenleg a békéscsabai egyházközségbe szolgál. Bár nem szarvasi születésű, fiatalon a városba került. Köztiszteletben álló orvoscsalád gyermekeként nem messze nőtt fel attól az Evangélikus Ótemplomtól, ahol most püspökké avatták. A Vajda Péter Gimnáziumban érettségizett, majd az Evangélikus Teológiai Akadémiára jelentkezett. Ezer szállal kötődik azóta is a városhoz. Felesége, Zuba Klára szintén szarvasi. Két gyermekük van, Emma és Bekény.

Az hogy a püspökiktatás Szarvason, és nem Békéscsabán az evangélikus nagytemplomban történt, a véletlenek városunk számára kedvező egybeesésének köszönhető. Miután a nagytemplom az iktatás időpontjában folyamatban levő felújítása miatt alkalmatlan volt az iktatásra, Babák Mihály polgármester hivatalos levélben kereste meg az evangélikus egyház vezetését, hogy Szarvas városa adhasson otthont a jeles eseménynek, amit Kondor Péter szarvasi kötődése, valamint az Ótemplom befogadóképessége is indokolttá tett. Szükség is volt a helyre.

Így eshetett meg, hogy bár jó kétszáz éve volt már püspöki székhely Szarvas, 2018-ban először adott otthont pöspökiktatásnak. Ahogy az evangélikus vezetők tréfásan egymást nevezték, II. Péter, azaz Kondor Péter I. Pétert, azaz Gáncs Pétert váltja a Déli Egyházkerület püspöki tisztségében, ezzel a lelkész szolgálata kivételével lemond inden egyéb betöltött egyházi posztjáról. Megbízatása a nyugdíjazásáig tart.

Dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke iktató kérdéseire adott válaszok, majd a püspöki eskü után Kondor Péter átvette a püspöki szolgálatának jelvényét, a keresztet.

– Tudjátok, hogy itt nőtten fel nem messze ettől a templomtól, amelyet Isten sokféleképpen tett megkerülhetetlenné számomra. Itt kötöttünk házasságot feleségemmel, majd később néhány évig e gyülekezet lelkésze lehettem. Sokszor térdeltem ezelőtt az oltár előtt. Most pedig Pál apostol szavaival itt fent a szószéken, szeretném ezzel kezdeni, hogy meghajtom térdemet – mondta már beiktatott püspökként Kondor Péter.

Az eseményen az egyházi főméltóságok, az államtitkárok mellett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes képviselte legmagasabb szinten az államot, aki Orbán Viktor miniszterelnök üdvözletét hozta Szarvasra.

– Egyéni sikerekre törekvő világunkban fontos, hogy legyenek olyan hívő közösségek, amelyeknek tagjai egymást erősítve nem csak a hagyományok ápolását, hanem a keresztény értékek őrzését és továbbadását is küldetésüknek érzik. Örömmel tölt el, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház déli egyházkerülete ismét egy kipróbált embert választott püspökévé, aki szerint a 21. század kihívásaira a választ az elesettek helyben való segítése, a fiatalok megszólítása, valamint a kis közösségek, és a szolgálatot teljesítők lelki megerősítése jelenti – tolmácsolta a miniszterelnök szavait Semjén Zsolt, aminek zárásaként bölcsességet és jó egészséget kívánt Orbán Viktor.

Katkó Ferenc

Aki a lelkét viszi szerepeibe – Katkó Ferenc

Janika Szolnokról érkezett