in ,

Medvegy Pálné Szarvas új díszpolgára

Lázár Zsolt, Medvegy Pálné, Babák Mihály és dr. Melis János
Lázár Zsolt, Medvegy Pálné, Babák Mihály és dr. Melis János

Újratelepítésének 296., utolsó várossá nyilvánításának 52. évfordulóján méltó módon emlékeztek meg az ősökről Szarvason. Az ünnepi istentiszteletet Lázár Zsolt esperes celebrálta.

– A település újkori történelme 1722-től számítható, amikor báró Harruckern János György főként felvidéki vármegyékből szlovák jobbágycsaládokkal újra benépesítette. Azóta is ápolja a település szlovák gyökereit, mind a szlovák nyelv átörökítésében, mind pedig a kultúra átadásában – kezdte Szarvas város születésnapján a délután háziasszonya, Hegedűs Éva.

– Bizakodom a jövőben, fohászkodok a Teremtőhöz, hogy legyen minden szarvasi élete boldog, éljen egészségben, békességben, barátságban, sikerekben, legyen büszke szarvasiak ők. Add nekik meg, Teremtőm, ezt! – kérte Babák Mihály polgármester. – Add meg Szarvas város polgárainak, hogy jókedvben éljék hétköznapjaikat, ha véletlenül el kell menniük, akkor visszavárjuk őket. Ez a város, itt minden csakis rólunk, szarvasiakról szól. A mienk ez város a sikereivel, minden részletével, minden hétköznapjával.

– Szarvas város önkormányzata a 46/2009. évi rendeletében határozott díjak, elismerések alapításáról és átadásuk rendjéről. Az önkormányzat „Szarvas város díszpolgára” címmel ismeri el azoknak az érdemeit, akik Szarvas város fejlesztéséért évtizedeken keresztül kiemelkedően dolgoztak, gazdasági, tudományos, kulturális vagy közéleti területen maradandó alkotásaikkal emelték vagy elősegítették a város lakosságának gazdasági és kulturális előrehaladását, és hírnevének öregbítését – tájékoztatta a padsorokban ülőket Hegedűs Éva.

Szarvas város díszpolgára címre Medvegy Pálnét találta érdemesnek Szarvas Város Képviselőtestülete.

– Kitüntetései között ott vannak a legmagasabb hazai és szlovák elismerések, mint példamutatóan gyakorolt hivatásának emlékei. Közöttük van a „Szarvas Városért” kitüntetés és Szarvas Város Pedagógiai Díja is. Amivel a „nemzet napszámosainak” munkáját elismerni lehetséges, azt már valamennyit birtokolja – hangzott el Medvegy Pálné méltatásában.

Majd negyedszázadon keresztül volt a Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon igazgatója. Soha nem gondolta volna, hogy élete utolsó negyedében ezt a megtiszteltetés éri. Nagyon meghatódott.

– Hogy mit tettem? Végeztem a feladatom meg a kötelességemet, úgy, ahogy azt én elvártam magamtól és másoktól. Hű maradtam mindig mindenkor a szakmám szabályaihoz, és munkám során elsődleges szerepet töltött be a gyermek.

Ennyi.

– Itt, az ősök által felépített templomban, Tessedik templomában, amit én nagyon-nagyon szeretek, szeretném az égiek felé is mondani, hogy megérte – válaszolta az ég felé fordulva szüleinek, akik mindig kérdezték, hogy mit csinál minden nap abban az iskolában olyan sokáig a kislányuk, megéri-e az a sok munka.

Medvegy Pálné 1953-ban született Szarvason. Azon a nyolc éven kívül, amikor gimnazista volt Békéscsabán, majd főiskolás Szegeden, egész eddigi életét ebben a városban, annak is egy kultikus jelentőségű intézményében, a mai magyarországi szlovákság egyik fellegvárában, a szlovák iskolában élte le. Ott tanult meg betűt vetni, számolni, ott lett mestere annak az ősi nyelvnek, amelyet először bölcsője felett édesanyja altatódalként dúdolt. Szlovák nemzetisége meghatározza egész életét, munkáját, magatartását.

Számára nem volt kérdés, hogy a tanári diploma megszerzése után hazajön Szarvasra, és igyekszik visszaadni mindazt másoknak, amit valaha itt kapott kisgyermekként. Diákotthoni nevelőként kezdte, tanárként folytatta és a fiatal pedagógus már 1986-ban igazgatóhelyettes lett régi iskolájában. Közel negyed századon át volt a nagy múltú iskola igazgatója és vezetése alatt az intézmény örök időkre beírta magát a magyar oktatás emlékkönyvébe.

Kitüntetései között ott vannak a legmagasabb hazai és szlovák elismerések, mint példamutatóan gyakorolt hivatásának emlékei. Közöttük van a „Szarvas Városért” kitüntetés és Szarvas Város Pedagógiai Díja is. Amivel a „nemzet napszámosainak” munkáját elismerni lehetséges, azt már valamennyit birtokolja.

Szarvas Tessedik jóvoltából vált iskolavárossá, a magyar oktatásügy megkerülhetetlen tényezőjévé. A nagy város- és iskolaalapítónak minden korban voltak méltó utódai, szellemiségének követői őrizték és gyarapították örökségét. Közéjük tartozik napjainkban Medvegy Pálné, az ünnepelt és mindenki által tisztelt pedagógus. Egész eddigi munkásságával, személyes példamutatásával örök mintát ad ahhoz, hogyan szervezzünk a közjó érdekében élő, alkotó közösséget, miként szolgáljuk nap mint nap városunk javát munkánk és társadalmi tevékenységünk során szívvel-lélekkel, messze túl a kötelezettségeken is.

Mindezek alapján Medvegy Pálné Klimaj Zsuzsanna méltó Szarvas város díszpolgári címére.

A díszpolgári címmel járó pecsétnyomót tartalmazó díszdoboz átvételét követően további díjak átadása következett.

Szarvas Városért díjat vehetett át Novodomszky Éva televíziós műsorvezető, Földesi Zoltán vezető főtanácsnok, valamint dr. Váradi László, a HAKI nyugalmazott igazgatója.

Szarvas Város Kulturális Életéért Iváncsó Viola, Korbely István, Bohák Péter és az idén 50 éves Tessedik Táncegyüttes érdemelt kitüntetést. Az együttes nevében a díjat ifj. Csasztvan András, tánckar vezetője vette át.

Pedagógiai Díjban Tóthné Lipták Erzsébet, Mocskonyi Gábor, Tusjak Mihályné, Bencsik Tibor és Litauszki Zoltánné részesült.

Közegészségügyi Díjat dr. Szloszjár Judit, Tarrné Kis Ilona, dr. Kozma Manuela és Fülepi Aranka kapott.

Közszolgálati Díjat Rónyai Ágnes, Kiss Melinda, valamint a Szarvasi Mentőállomás kapott. Ezt Jelen Pál állomásvezető vette át.

A Védelmünkért elismerést Gyurcsan Tamás rendőr főtörzsőrmester, Sándor Andrea rendőr őrnagy, Petruska László senior rendőr százados érdemelt. Szociális Tevékenységért díjat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szarvasi csoportja, Magyar Vöröskereszt Szarvasi területi szervezete, Varga Margit és Kelcsi Sarolta kapott.

Szarvas Város Ifjú Tehetsége 2018-ban ifj. Zima Jánost, Opavszky Márk, Szántosi Dávid, Uhljar Anna Janka, Szrnka István Artúr lett.

A Közművelődési Díjat Szemerédy Bernadett, Nádházy Péter, Seregi Zoltán, Sztrehovszky Zsuzsanna, valamint postumus dr. Búzás László kapott.

Szarvas Város Turizmusáért kitüntetést vehet át Bogdán Tamás, Szabó Károlyné és Lestyan-Goda Judit.

Szarvas város Gazdaságfejlesztéséért elismerést az Oryza Kft. érdemelte ki.

A díjátadó után a Templom téren Babák Mihály polgármester, valamint a város vezetése egy pezsgős koccintásra és egy közös fotóra várta a kitüntetetteket.

Fotó: Babák Botond

Fergeteges vízparti twistparty

Polák Ferenc

Tizennégy napból tízet színpadon