in ,

Barna Antal: Tizenötmillió forint többletköltésbe kerül Békésszentandrásnak a szarvasi testületi döntés

Második félévi első ülését tartotta szeptember 24-én Békésszentandrás képviselő-testülete. Az eredeti pályázati anyagot két bejelentéssel egészítették ki, ill. Barna Antal javaslatára a lomtalanítás és az iskolai vasgyűjtés is szóba került. Mint elhangzott, a kitett hulladék mennyisége többszöröse az előzetesen várakozásoknak, ezért nehézséget okoz az elszállítása. Ez ügyben kérik a lakosság megértését, abban bízva, hogy hétvégére megoldódik a helyzet.

Szó esett arról is, hogy október 1-től ismét megváltozik a hulladékszállítás szolgáltatója. Egy központ cég, a DAREH Bázis Zrt. veszi át a feladatkört, ezért a helyi cég ilyen irányú tevékenysége megszűnik. Hivatalosan mindössze annyit tudnak, hogy az új szolgáltató egy irodát igényelt az önkormányzattól, bővebb tájékoztatást egyelőre nem kaptak. Reményeik szerint a lakosság csak a névváltozását érzékeli majd, a szolgáltatást továbbra is magas színvonalon fogják ellátni.

A képviselők 4 napirendi pontot és 16 bejelentést tárgyaltak. Rusz Mihály, a Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke beszámolt az átruházott munkakörben végzett munkáról. Eseti települési támogatást hat fő részére ítéltek meg, összesen 30 ezer Ft értékben, hat gyermek támogatását 44 ezer 500 Ft-ot szavaztak meg.

Módosították a 2018. évi költségvetést is. A bevétel-kiadási előirányzat 62 610 ezer Ft, amellyel a költségvetési keretben elfogadott 1 370 049 ezer Ft eredeti összeg 1 432 659 ezer Ft-ra módosult. Elfogadták az első félévi beszámolót is. Ezzel kapcsolatban elhangzott, a működési kiadások és bevételek időarányosan teljesültek, a felhalmozási kiadások, bevételek pedig az időarányostól elmaradnak.

Barna Antal, a Pénzügyi és Turisztikai Bizottság elnöke megjegyezte, a felhalmozási kiadások összege meghaladja a 900 millió Ft-ot, a Gondalaposi üdülő-sorra pedig további 100 millió Ft-ot nyertek. Eszerint átlépték az egymilliárd Ft-ot, amire szerinte az önkormányzatiság ideje alatt még nem volt példa. Sinka Imre polgármester hozzátette, az összeg az ivóvízminőség-javító programmal és a Hunyadi utca felújításával már 1,7 milliárd Ft körül mozog, ami meghaladja a település éves költségvetését. Mindazonáltal a kivitelezések idejére kérik a lakosság fokozott türelmét.

Tóth András intézményvezető a 2018. évi közmunkaprogram eddig elvégzett munkájáról tartott tájékoztatót. Elöljáróban Sinka Imre elmondta, a program eredetileg négy alappillérre, a mezőgazdaságra, a helyi sajátosságokra, a belvízelvezetésre és a belterületi közútkarbantartásra épült. Ez három évvel ezelőtt 130 főt jelentett, ma pedig már a 40 fő is alig tartható. Ez egyfelől jó, mert sokan visszataláltak az elsődleges munkaerőpiacra, másrészt megnehezíti a kitűzött feladatok elvégzését. Kérte a Bethlen Gábor utcai szolgálati lakás sürgető munkálatainak elvégzését, az apróbb munkálatokat a következő évre ütemezik át.

A Településüzemeltetési Intézmény vezetője elmondta, az idénymunkák és a táppénzes állomány miatt jelenleg 27 fő dolgozik, ezért a feladatok egy részét nem tudják elvégezni. Ez nem vonatkozik a helyi sajátosságokra és a mezőgazdasági programelemekre, ahol a meglévő állománnyal is el tudják látni a kitűzött vállalásokat.

Nemcsényi Zsolt, a Településfejlesztési, Településüzemeltetési és Mezőgazdasági Bizottság elnöke sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy nem tudják maradéktalanul ellátni a feladatokat, de összességében elégedettségének adott hangot. Szerinte jó úton járnak, és mindent megtesznek azért, hogy egy traktor beszerzésével segítsék az itt dolgozók munkáját. Az elmaradásokat jövőre mindenképp beütemezik és pótolják.

Hévízi Róbert kiegészítésként elmondta, szeptember 1-jén részt vettek a III. Megyenapon is. Itt megerősítést kaptak arról, hogy egyes helyi értékek, mint például a békésszentandrási szőnyegszövés a jövőben a megyei értéktárat gazdagíthatja.

A bejelentések között szerepelt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz. A Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság minimum a tavalyi, egymillió forintos keretösszeget javasolta, amit a testület egyhangúan támogatott.

Elfogadták Békésszentandrás Helyi Esélyegyenlőségi Programot is, ami a 2018-2023. időszakra határozta meg a legfőbb célokat. Ezt követően formai okok miatt módosították a Gondozási Központ szakmai programját, illetve helyben hagyták az intézmény kérését is. Ez 100 ezer Ft értékben az ereszcsatornák cseréjére, és 130 ezer Ft értékben alsó épületben tároló helyiségek kialakítására vonatkozott.

Döntöttek a játszóterek felülvizsgálatáról is, ami a letört játékelemek pótlását és festést jelent. Újabb Free Wifi bázis kialakítását kezdeményezték, amely – a strandot követően – a Hunyadi utcai buszmegállónál helyeznének el.

A TOP-1.2.1-16 kódszámú, turizmusfejlesztésre vonatkozó pályázattal kapcsolatban közbeszerzési árajánlatokat kértek, illetve a marketingstratégiát is támogatták. 70%-ban kézzel fogható, írásos anyagot részesítették előnyben, 30%-ban pedig a médiamegjelenéseket igényelték.

Szó esett továbbá a földhaszonbérleti kérelmekről, a Településüzemeltetési Intézmény használatában lévő gépek javításáról, a Bethlen Gábor u. 19/a alatti felújított épület fűtéséről, a Művelődési Ház akadálymentesítésének többletköltségének jóváhagyásáról. Támogatták továbbá az intézményt, hogy egy megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására pályázatot nyújtsanak be, aki hat hónapon keresztül 100%-os térítéssel alkalmazható.

A Szent László utcai járda rekonstrukciót érintő kivitelezési ajánlatokat elnapolták, és a jövő hónapban döntenek róla. Elfogadták a Csabacsűdi Nonprofit Kft. tagi kölcsönre vonatkozó kérelmét, és az EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázattal kapcsolatban is lépéseket tettek.

Csatlakoztak Belügyminisztérium pályázati felhívásához, amely az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítését célozza meg az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás területén. Delegáltnak Virág Sándor önkormányzati képviselőt jelölték ki.

Zárásként szó esett a szennyvízszállításban érdekelt közszolgáltatóról, amelynek kapcsán Sinka Imre a testület nevében kikérte, hogy környezetszennyező forrásként emlegessék a települést. Hozzátette, mivel a „nagy testvér” nem járult hozzá a folyékony hulladék befogadásához, a Gyomaendrődre történő szállítás számukra évi 15 millió Ft többletköltséget jelent. Barna Antal kiegészítésként elmondta, a szarvasi képviselő-testület 2017. július 24-én igennek szavazott arról, hogy havonta 600 köbmétert beszállítsanak a helyi szennyvíztisztító telepre, ami éves szinten 4800 köbmétert takar.

Az idei évben január és augusztus között ez a mennyiség 1973 köbmétert tett ki, ami jóval kevesebb a megengedettnél. A szennyvíztisztító napi átlagos tisztított mennyisége egyébként 2000 köbméter, 50-60%-os kapacitás mellett. Vagyis az általuk nyolc hónapi alatt beszállított mennyiség a napi szintet sem éri el.

Bár elismeréssel szólt Babák Mihály eddigi tevékenységéről, nem ért egyet azzal a szeptember 14-i döntéssel, amit arra hivatkozva hoztak meg, hogy a gépjármű a Vízi Színház előtt halad el. Noha bízik benne, hogy a békésszentandrási szennyvíztisztítót néhány éven belül pályázati forrásból fel tudják újítani, kéri a szarvasi testületet, a számok tükrében addig is gondolják újra döntésüket.

Meghalt Mátyás, oda az igazság?

Fenntarthatóságra nevelés gyakorlós módra