in ,

Összeállt Csabacsűd éves programterve

Fotó: Hegedűs Éva0
Fotó: Hegedűs Éva

Bár a nagyközség lélekszáma nem éri el a kétezer főt, akad olyan hét is az esztendőben, amelyre egyszerre három program jut. Ilyen pl. advent időszaka, amikor egymást érik az ünnepi rendezvények. Az ütközések elkerülése miatt tartja fontosnak a nagyközség önkormányzata, hogy a civil szervezettel, oktatási intézményekkel, az egyházzal és a sportkörrel karöltve minden év elején felvázolja az elkövetkező hónapok programrendjét. Az egyeztető fórumra január 10-én került sor, a Polgármesteri Hivatal nagytermében.

– Tizenkét egyesület működik a településen, akik fontos szerepet játszanak Csabacsűd életében. Sokat dolgoznak, pezsegnek, sokszor olyan tevékenységet végeznek, amelyek a kötelező önkormányzati feladatokkal nem lennének összeegyeztethetők. Fogalmazhatnék úgy is, hogy olyan munkát látnak el, amelyet önkormányzatunk nem tudna felvállalni. Természetesen nem is ez a dolgunk, hanem a közszolgáltatások zavartalan biztosítása. Mi ennek próbálunk maradéktalanul eleget tenni – értékeli a helyi civil szektort Molnár József polgármester.

Rámutatott, az önkormányzat minden évben egy civil alapot különít el, amelyből igyekszik segíteni az egyesületek munkáját. Ennek összegéről az egyeztetést megelőző soros testületi ülésen döntöttek. Eszerint 500 ezer Ft-ot osztanak szét a pályázó társadalmi szervezetek között. (A tavalyi évben tíz egyesület nyújtotta be igényét, amelyek hiánytalanul és határidőre elszámoltak a forrással – szerk.).

A nagyközségben az előzetes tervek szerint idén közel ötven rendezvény tartanak. Közülük kiemelt helyet foglal el a falunap, a nemzetközi kukoricanap, a gyereknap, a hagyományos ételek bemutatója, valamint a szlovák nap. Emellett megemlékeznek a nemzeti ünnepekről is, illetve a kitelepítettek emléknapjának is külön figyelmet szentelnek. Számos kulturális és szórakoztató esemény is színesíti az évet, a báloktól kezdve az egyházi főzőversenyen, gyertyagyújtásokon keresztül egészen a jótékonysági retro discóig.

– Mozgalmasnak ígérkezik ez az év is. Mindig megtartjunk a nőnapot, megünnepeljük a névnapokat, a karácsonyt, és nyugdíjas találkozókra is sor kerül. Ezekre vidéki klubokat is meghívunk, általában százötvenen veszünk részt rajta – sorolja a terveket Salamon Sándorné Jutka néni, a Csabacsűdi Nyugdíjas Klub vezetője.

A csoport több mint négy évtizede része a nagyközség közösségi életének, taglétszámuk meghaladja az ötven főt.

A település mindennapjait az intézmények is színesítik. A Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola például több olyan rendezvényt iktat be a tanévbe, amelyek túlmutatnak az intézményi kereteken.

– Április hatodikén rendezzük meg az V. Becsület félmaratont és futógálát, ami lassanként regionálissá vált – tájékoztat Sutyinszky Zoltán igazgató. – De minden évszakban van olyan rendezvény, amit a gyerekek nagyon várnak. A legközelebbi ilyen a farsang, amely idén február közepére esik.

A tervezett programokat napokon belül összesítik, digitalizálják, ezt követően pedig felkerülnek a nagyközség honlapjára.

Dósa Zsuzsa (Fotó: Babák Zoltán)

Tennessee Williams drámája Szarvason (2. rész)

Szécsi Mátyás és Benedek Erika (Fotó: Hegedűs Éva)

A doni üzenet: Tiszteld az ember méltóságát!