in ,

Az illegális hulladék felszámolását célozza meg Csabacsűd

Molnár József polgármester és Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző0
Molnár József polgármester és Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző

Kilenc napirendi pontot, három bejelentést tárgyalt a csabacsűdi képviselő-testület január10-én, ill. zárt ülésen is hozott határozatot. Elsőként a lejárt határidejű határozatokról döntöttek, majd elfogadták a Csabacsűdi Szlovák Önkormányzattal kötendő megállapodást.

Módosították a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletet is. Ennek alapját a jegyző és az aljegyző együttes távolléte esetén történő helyettesítése jelentette. Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző tájékoztatott, mivel helyi szinten nincs más olyan képesítésű szakember, aki ilyen esetben a jegyzői feladatokat elláthatná, a kormányhivatallal közösen abban állapodtak meg, hogy ebben az esetben más Polgármesteri Hivatalban alkalmazásban álló köztisztviselőt kérnek fel a helyettesítésre. Emellett a mellékleteket is aktualizálták.

Több 2019. költségvetést megalapozó döntés is született. Molnár József polgármester a részletekről szólva elmondta, az önerőt tartalmazó pályázatok továbbra is érvényesek, mivel számos projekt idén kerül megvalósításra. A további javaslatok között szerepel egy 500 ezer Ft értékű civil alap létrehozása és a települési rendezvényekre szánt egymillió Ft. Ez utóbbi 446 Ft-tal egészíthető ki egy EFOP-típusú projektből. Harmadik javaslatként egy 200 ezer Ft+Áfa értékű fásításra mondtak igent a képviselők.

Elfogadták az önkormányzat és a Szociális Intézmény és Konyha 2019. évi közbeszerzési tervét is. Az előbbi több olyan elemet tartalmazott, amelyet már a tavalyi évben is feltüntettek, a konyha esetében pedig egyelőre nincs ilyen kilátásban.

Határoztak a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak javadalmazásáról is. Összege bruttó 110 ezer Ft, amit egy ötfős, jogi, műszaki és pénzügyi szakértőkből álló bizottság tagjai között osztanak el. A döntés az energetikai közbeszerzési eljárásra vonatkozik, melynek ajánlattevőit január 28-ig várják.

Kiválasztották a rezsicsökkentési támogatás szolgáltatóját is. Két ajánlat közül Szloszjár János egyéni vállalkozó ajánlatát találták kedvezőbbnek. A folytatásban az érintetett 164 háztartás értesítést kap, akik átvehetik az igényelt tűzifát vagy szenet.

Egyhangúan szavaztak arról is, hogy pályázatot nyújtanak be az Innovációs és Technológiai Minisztérium felhívására, amely önkormányzati területeken elhelyezett illegális hulladék felszámolására irányul. Erre a célra 500 ezer és 3 millió Ft közötti összeg nyerhető el.

– Sajnos az utóbbi időben megszaporodtak az ilyen jellegű tevékenységek, aminek nem örülünk. Próbálunk ellene tenni, de félek attól, hogy hiába számoljuk fel az önkormányzati utak mentén elhelyezett hulladékot, a probléma újból jelentkezhet a településen – fejezte ki aggodalmát a település első embere, majd fokozott körültekintésre kérte a lakosságot.

A bejelentések között helyet kapott egy közszolgáltatói szerződés, ill. az általános iskolához fűződő kérdések is. A zárt ülésen Molnár József polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről számolt be.

Folytatódtak az adócsökkentések a 2019-es évben is

Fotó: Babák Zoltán0

Régen állt fel ilyen erősen a szentandrási sakkcsapat