in

Elfogadták a megyei költségvetést

Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke (Fotó: Zentai Péter)0
Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke (Fotó: Zentai Péter)

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése február 7-én tartotta soron következő ülését, melynek legfontosabb napirendi pontjai a 2019. évi munkaprogram és az azt megalapozó költségvetés elfogadása volt. A stratégiai döntések mellett beszámoló hangzott el többek között az önkormányzat nemzetközi programjáról is.

A közgyűlés elfogadta 2019. évi munkaprogramját. A testület idei ülésein is olyan beszámolók, tájékoztatók fognak elhangzani, melyek megalapozzák a hatékony területfejlesztési döntéseket. Lényeges változás, hogy a legmagasabb szintű megyei elismeréseket ezentúl a Megyenap hetében tartandó ünnepi ülésen fogják átadni. Ennek oka, hogy az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő eseményt ezzel is igazi megyei ünneppé tegyék. Az ellenzéki képviselők egy, a gyűlés előtti percekben szétosztott, aláírás nélküli beadványra hivatkozva szerettek volna a munkaprogramba a nyugdíjasok helyzetével kapcsolatos tájékoztatót felvenni. A közgyűlés ezt elutasította, ugyanis a Fidesz frakció véleménye szerint a nyugdíjasok megérdemlik, hogy ügyeiket csak körültekintő előkészítés után tárgyalják.

A hatékony munkaprogram alapja a költségvetés, melynek teljes főösszege erre az évre 812 millió Ft. Az önkormányzat számára rendelkezésre álló források kétharmadát uniós támogatásokból finanszírozzák, ami egyértelműen mutatja, hogy Békés megye fejlődik. Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke kiemelte, hogy az önkormányzat projektmenedzseri tevékenységéből kifolyólag aktív szerepet vállal ebben a fejlődésben. Az elmúlt évek során végzett munkának köszönhetően a megye legütőképesebb területfejlesztési csoportja alakult ki. Az önkormányzat szakemberei leginkább olyan kistelepülések sikeres pályázati szereplését tudják elősegíteni, ahol ehhez nem rendelkeznek megfelelő szakmai és anyagi erőforrásokkal.

A kötelező feladatok ellátásán túl a költségvetés számos terület támogatására kínál lehetőséget. Számottevő, 7 millió Ft-os forrás áll rendelkezésre a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra, melynek köszönhetően több tucat békés megyei hallgató tanulmányait tudják megkönnyíteni. A mecénási keret alapítványok, egyesületek, megyei rendezvények, ezen belül a nemzetiségi kultúrát ápoló események támogatását teszi lehetővé. Mucsi András, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy kevés olyan megye van, ahol a mecenatúrára ilyen jelentős forrás áll rendelkezésre. Évről-évre keretet különítenek el a mentők, a rendőrség és a katasztrófavédelem munkájának segítésére, valamint a Megyenap megrendezésére is, illetve a költségvetés biztosítani tudja a megyei Tourinform iroda működésének megfelelő szakmai és anyagi alapját is. Az ellenzéki képviselők a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az idei költségvetést sem szavazták meg.

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. évi nemzetközi munkájáról készült beszámoló is napirendre került. Zalai Mihály, a közgyűlés elnöke hangsúlyozta, hogy az önkormányzat Békés megye földrajzi és történelmi adottságainak megfelelően alakítja nemzetközi kapcsolatait. Kiemelt jelentőségű a Romániával és Erdéllyel folytatott együttműködés, emellett szlovákiai és szerbiai kapcsolatokat is ápolnak. Az INTERREG V-A Románia-Magyaroszág Program keretében eddig 20,1 millió euró támogatás érkezett Békés megyébe. Több éves múltra tekint vissza az indonéziai Észak-Szumátra tartománnyal létesített partnerség, mely hozzájárul ahhoz, hogy a két ország közötti barátság regionális szinten is elmélyüljön.

A közgyűlés következő programja a márciusi ünnepi ülés lesz.

Fotó: Babák Zoltán0

A Cervinusházban nyílt meg a farsangi szezon

Dr. Dezső István és Bagi László (Fotó: Hegedűs Éva)0

Egy nem mindennapi hobbi kulisszatitkairól mesélt Bagi László