in , ,

Országos szakmai tanácsadó testület tagjává választották Bíró Gyulát

Bíró Gyula
Bíró Gyula

Bíró Gyula igazgató, főiskolai mestertanár, a GFF PK gyakorlati képzés vezetője kapott felkérést abba a szakmai, tíz fős országos tanácsadó testületbe, amelynek célja és feladata, hogy alkotó véleményével támogassa az óvodapedagógia korszerű irányvonalait, őrizze annak értékeit, és olyan problémaérzékenyen foglalkozzon az óvodai nevelés témájában megjelenő szakmai cikkekkel, tanulmányokkal, koncepciókkal, amelyek segíthetik az óvodapedagógia szakmai presztízsének őrzését, növelését. A tanácsadó testületet az Óvodai Nevelés szakmai-módszertani folyóirat hívta életre, Körmöci Katalin szakmai irányításával, koordinálásával.

A tíz fős testület tagjai: Ábrahám-Furusné Tallér Erzsébet Katalin óvodavezető, mesterpedagógus, köznevelési szakértő, Borosán Beáta az EMMI főosztályvezető-helyettese, Dr. Páli Judit szakpszichológus, a KGRE docense, Bíró Gyula a GFF főiskolai mestertanára, Gyakorlóintézményének igazgatója, Dr. H.Tóth István a prágai Károly Egyetem docense, Dr. Pálfi Sándor, a Debreceni Egyetem dékán-helyettese, tanszékvezető főiskolai tanára, Hornyák Anna óvodapedagógus, tréner, Körmöci Katalin főszerkesztő, főiskolai oktató, Nagyné Szabó Etelka intézményvezető az NPK elnökségi tagja, közoktatási szakértő, Sinkovicsné Király Angéla óvodapedagógus, gyógypedagógus.

Bíró Gyula 1979-ben született Berettyóújfaluban. A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda igazgatója, főiskolai mestertanár. A GFF ESZK Társadalompedagógiai Tanszékének oktatója, GFF PK óraadó tanára, gyakorlati képzés vezetője, a DE BTK óraadója. A filozófia, etika, társadalomismeret tantárgyi és hátrányos helyzetű gyermekek pedagógiájának szaktanácsadója, tanoda szakértő, multiplikátor. A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület szóvivője, a Gál Ferenc Főiskola Rektori Hivatalának köznevelési főtanácsadója. Végzettségét tekintve: óvodapedagógus (TSF), tanító-ember és társadalomismeret szak (TSF), szakvizsgázott szakértő, közoktatási vezető (DE BTK), etika – ember és társadalomismeret egyetemi szak (EKTF BTK).

Kutatási területe az óvoda-iskola átmenet pedagógiája, a köznevelés rendszerének vizsgálata, integrált tantárgyi rendszerek elmélete.

Díjai, elismerései: Miniszteri elismerő oklevél, Szarvasért kitüntetés bronz fokozat, Apáczai „Zenit 41” díj arany fokozat, Móricz bronz emlékplakett, Rózsa Borka díj,

Tagság: Magyar Óvodapedagógiai Egyesület, Emberismeret és Etikatanárok Egyesülete, Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete, Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Rózsa Borka Alapítvány kuratóriumi tag.

Több tanulmány szerzője, szakmai témájú kiadványok szerkesztője. Szakmai, tudományos, irodalmi munkássága elérhető: www.birogyula.hu web címen. Jelenleg Berettyóújfaluban és Szarvason él.

Egyik kitüntetési laudációjából kiemelve:

„Gazdag életútjából a pedagógia, a nevelés, oktatás iránti elkötelezettség csakúgy kiviláglik, mint a magas fokú vezetői képesség, mely empátiával, érzékenységgel és kiemelkedő módszertani kultúrával párosul. Egy önmagát folyamatosan képző, a közösség  igazi motorjaként ténykedő tanárt ismerünk meg Bíró Gyula személyében, legfőbb erénye a gyermekek önzetlen szeretete, a tanulókkal szembeni következetes, ugyanakkor tiszteletet közvetítő, támogató pedagógiai attitűd. Tudományos tevékenysége, a vezetett közösség iránt érzett elkötelezettsége, az összmagyarság ügye iránti hűsége, … egyértelműen méltóvá teszi a díj arany fokozatára.”

Sz.Zs.

0

Izgalmas végjátékra van kilátás

0

A fiatalok közötti szolgálat erősítéséért báloztak az evangélikusok