in ,

Először szerepelt Szarvas sikerrel egy határon átnyúló projektben

Babák Mihály (b) és Hodálik Pál (j)0
Babák Mihály (b) és Hodálik Pál (j)

Történelmi jelentőségűnek is nevezhető az az Interreg pályázat, amelynek Szarvas is részese, mivel az első sikeres, határon átnyúló projektről van szó – fogalmazta meg Hodálik Pál alpolgármester. A város további négy településsel – Élesd, Sólyomkővár, Margitta, Berettyóújfalu – partnerségben a helyi közigazgatás kapacitásának növelését, a közigazgatás, a helyi közösségek közötti kommunikáció erősítését valamint a határon átnyúló tapasztalatcserék javítását célozza meg. A „Közigazgatási híd a román-magyar határmenti városok között” című pályázat keretében sorban a negyedik workshopra került sor február 21-én, a Liget Wellness és Konferencia Hotelben.

Prievaráné Mácsár Eszter projektasszisztens elmondta, a partnerek összesen tíz találkozót szerveznek és két közös, kötetlen helyi tanácsi gyűlést, amelyek kommunikációs platformként is szolgálnak. Ezen kívül a résztvevők olyan tevékenységeket dolgoznak ki, amelyek hozzájárulnak a helyi kihívások kezeléséhez. Ugyanakkor sor kerül szoftverek, informatikai és egyéb kapcsolódó berendezések megvásárlására is, amelyek javítják a közigazgatási intézmények által nyújtott szolgáltatások minőségét. A költségvetés teljes összege 362500 euró, és 2018. december 1-től 2020. február végéig – 15 hónapon keresztül – ível. Ez az időszak vélhetően lehetőséget ad arra is, hogy a városok között személyes kötődések alakuljanak ki, s további testvértelepülési szálak szövődjenek.

– Minden workshopnak más-más témája van, amely az adott település erősségeire, „jó gyakorlataira” épül. Szarvason a turisztika áll a középpontban. Először Mihály Mariann, TDM menedzser tájékoztatja a megjelenteket a szervezet indulásáról és jelenéről, majd az időskorúak digitális felzárkóztatásáról esik szó. Ezzel kapcsolatban Baginé Tóth Erika könyvtárvezető számol be arról, hogyan történik mindez az intézmény keretein belül, s milyen terveik vannak a jövőre nézve – ismertette a délelőtt programját.

Az előzményekről szólva elmondta, az első workshop a projektvezető településen, Élesden zajlott. Ezt követően Berettyóújfaluban a közigazgatás és a lakosság közötti kommunikációs lehetőségekre helyezték a hangsúlyt, Sólyomkőváron pedig a polgárvédelem került előtérbe. A cél minden esetben az, hogy a partnerek tanuljanak egymástól, s saját alapokra helyezve hasznosítsák a hallottakat.

– Szarvast érinti egy beruházás is, amelynek részeként a Polgármesteri Hivatal üléstermében új, audiovizuális elemeket szerzünk be. Többek között egy szavazógépet, egy kivetítőt, és a hangrendszer átalakítása is megtörténik. Emellett laptopokat is vásárolunk, amelyekkel az időskorú lakosság oktatását szeretnénk megoldani, illetve az internetes ügyintézést elősegíteni – sorolta a települést érintő eszközbeszerzéseket Hodálik Pál alpolgármester.

A megjelenteket Babák Mihály polgármester köszöntötte. Megköszönte az együttműködést a résztvevő településeknek, és a hosszú távú partnerség reményében sok sikert kívánt mindenkinek. Mint megfogalmazta, bár Szarvas büszke az elért eredményekre, mindig elégedetlen. Véleménye szerint soha nem szabad az „megelégedettség pocsolyájába” lépni, mert akkor megrekedünk egy szinten. Abban is bízik, hogy a projektnek köszönhetően a felek számos közösen elért eredménynek örülhetnek.

Várfi András, a Békés Megyei  Önkormányzat alelnöke hangsúlyozta, a nemzetiségek Békés megyében békében élnek, és tiszteletben tartják egymás kultúráját. Hiszi, hogy a pályázat – az elnevezéséhez méltóan – hídként fogja összekötni a határon átnyúló településeket.

A város bemutatását és a kiemelt területen elért eredmények ismertetését követően szó esett Sólyomkővár turisztikai lehetőségeiről és az élesdi Nemzeti Turisztikai Információs és Promóciós Központról is. A találkozó a Polgármesteri Hivatal üléstermének megtekintésével zárult.

Tóth Patrik (jobbról)0

Birkózó bronzérem Athénból

Hévizi Róbert (Fotó: Körös TV)

Hévízi: Bár ma egészen más világban élünk, a kommunizmus árnyéka még itt lebeg felettünk