in ,

Minden eddiginél magasabb főösszeggel fogadták el a költségvetést Békésszentandráson

Szavaz a békésszentandrási testület (Fotó: Babák Zoltán)
Szavaz a békésszentandrási testület (Fotó: Babák Zoltán)

Nem volt vélemény, ill. nem hangzott el kérdés a békésszentandrási közmeghallgatáson, ami március 4-én soros testületi üléssel folytatódott. Sinka Imre polgármester napirend előtti felszólalásában elmondta, nagyon intenzív időszak áll a testület mögött, mivel a költségvetés tárgyalása kapcsán az elmúlt hetekben négy alkalommal is találkoztak.

Rusz Mihály, a Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke beszámolt az átruházott munkakörben végzett munkáról. Eseti települési támogatást hat fő részére ítéltek meg, összesen 30 ezer Ft értékben, illetve öt gyermek és fiatal felnőtt támogatását 53 ezer 500 Ft-ot szavazták meg. Szociális kölcsönt két személy igényelt, amelyet egy esetben – 120 ezer Ft – értékben támogattak. Emellett tájékoztatta a megjelenteket, hogy a képviselők vagyonnyilatkozatának leadása határidőre megtörtént.

Mint elhangzott, a költségvetés összeállítását nehezítette, hogy 52 millió Ft mínuszról indultak. Baginé Bagdi Andrea pénzügyi csoportvezető a részletekről szólva elmondta, a működési célú bevételek nagysága 534 millió 554 ezer Ft, a kiadásoké 524 millió 464 ezer Ft, vagyis a mérleg 10 millió 90 ezer Ft többletet tartalmaz. A felhalmozási bevételeknél 789 millió 724 ezer Ft értékben tervezték be a bevételeket és 799 millió 814 ezer Ft értékben a kiadásokat, ami a korábbi többlettel megegyező hiányt mutat. Ezek alapján a költségvetés teljes összege 1 milliárd 324 millió 278 ezer Ft.

Kiemelte, az önkormányzat négy intézményt működtet, melyeknek a gazdálkodását a tervezet külön mellékletben taglalja. Emellett a mellékletek feladatonként részletezik a tervezett kiadásokat és bevételeket (létszámelőirányzat, fejlesztési tervek és a központi költségvetésből támogatások).

Barna Antal a Pénzügyi és Turisztikai Bizottság elnöke kiegészítésként elmondta, a kezdeti hiány abból fakadt, hogy minden intézmény beadta a tervezett létszám és fejlesztési előirányzatait, amit mérlegelniük kellett. Hozzátette, az önkormányzat dolgozóinak bér és járulékköltségeit ki tudják gazdálkodni, emellett a jutalomsorra további közel 10 millió Ft-ot terveztek be. Emellett a tavaly 4 millióra növelt civil keretet idén újabb egymillióval tudják megemelni.

Érintette a beruházásokat is, amelyek nagysága mintegy 800 millió Ft-ot tesz ki. Ez tartalmazza a közösségi piac kialakítását (92 millió Ft), a Pázsit-tó rekonstrukcióját (100 millió Ft), az idősek klubja épületenergetikai fejlesztését (32 millió Ft), turizmusfejlesztést (62,5 millió Ft), az orvosi rendelő energetikai korszerűsítését (28 millió Ft) és kerékpárutak építését (222 millió Ft) is. Továbbá a Körös Művelődési Ház és Könyvtár felújítása (95 millió Ft), humán szolgáltatások fejlesztése (21,5 millió Ft) és a Gondalaposi üdülősor szilárdburkolattal történő ellása (118 millió Ft) is megvalósul, valamint tanyapályázaton 2 millió Ft-ot nyertek.

Szólt arról is, hogy az összeg nem végleges. Emellett 370 millió Ft-ból befejeződik a Hunyadi utca felújítása, és pozitívan bírálták el a szennyvíztisztító telep bővítésére vonatkozó terveiket is. Az intézmények kéréseivel ezúttal óvatosabban bántak, mivel bíznak benne, hogy a nyertes pályázatokból bizonyos sorokat át tudnak csoportosítani, illetve az idén induló Falu Programban is gondolnak majd rájuk.

Értékelték a Körös Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi beszámolóját is. Hévízi Róbert, a Művelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság elnöke kifejtette, az általuk végzett munkát nem lehet gazdasági szempontok alapján megítélni. Mindazonáltal az intézmény egy közel egymillió Ft-os bevételt is fel tud mutatni, ami főleg a terembérleti díjakból származik. Komoly munka folyt az előző évben, a községi rendezvények, kiállítások, előadások szervezése mellett a könyvtár állománybővítésére és selejtezésre is sor került. A problémákat főként a szigetelés és a tető jelenti, amelyre igyekeznek megoldást találni.

Beszámoltak a Szentandrási Híradó is előző éves munkájáról. Mint kiderült, az önkormányzati havilap kb. 35 ezer Ft mínusszal zárt. Éves szinten ez 4820 nyomtatott példányt jelent, amiből 4384-et értékesítettek. Hévízi Róbert ennek ellenére úgy látja, fontos, hogy legyen a településnek egy saját sajtóorgánuma, és biztatott mindenkit, hogy olvassa az újságot vagy lehetőség szerint írjon bele.

A bejelentések között szó esett többek között a személyes gondoskodást érintő térítési díjak megállapításáról, a szociális ellátásokhoz kapcsolódó rendelet módosításáról, a bölcsőde szervezeti és működési szabályzatának módosításáról, a Településüzemeltetési Intézmény számláiról, illetve a településen praktizáló fogorvost érintő támogatásról.

0

Egymás sarkában a dobogóvárományosok

A Nőnap és ami mögötte van