in , ,

Istenért, hazáért, tudományért

0

Jókai szavait idézte Lezsák Sándor, utalva a dr. Raffay Sándort, Boczkó Dánielt és dr. Melich Jánost összekötő kapocsra. Dr. Raffay Sándor ugyanis a Bányai evangélikus egyházkerület püspökeként Istent, Bockó Dániel országgyűlési képviselőként, később kormánybiztosként a hazát szolgálta, dr. Melich János nyelvészprofesszorként pedig a tudomány terén szerzett elévülhetetlen érdemeket. A három korábbi vajdás diák mellszobrával bővült az intézmény szoborparkja, melyeket március 22-én egy ünnepi istentiszteletet követően avattak fel.

Az Országgyűlés alelnöke beszédében utalt a szobrokat alkotó Lestyan-Goda János másik, Dunaszerdahelyen található munkájára is, amely a „Múló idő állandósága” címet viseli. Meglátása szerint ez a megfogalmazás fejezi ki leginkább a korban és hivatásban különböző, de példamutató magatartásban hasonló életutakat.

Kondor Péter, a Magyar Evangélikus Egyház Déli egyházkerületének püspöke rámutatott, a három férfiban több dolog is közös. Az almamáter mellett mindhárman élő hittel küzdötték végig életüket, mivel nem könnyű időkben kellett helyt állniuk.

– Vajon honnan merítettek erőt, és miért lehetnek példaképek a számunkra? Nem csak azért, mert mi is ezer szállal kötődünk ehhez a gimnáziumhoz, hanem azért is, mert ennek a kornak a kihívása ugyanolyan, mint egykor volt. Raffay püspök baráti jobbot nyújtott mindazoknak, akik készek voltak a kereszténységért és a magyarságért együtt küzdeni. És ebben a küzdelemben újra és újra társakra, barátokra talált. Nem véletlen alapította akkor az öregdiákok baráti körét, felekezethez való tartozás nélkül – emelte ki a nagy elődök utókornak szánt üzenetét.

Kitajkáné Szántai Mária igazgatóasszony köszöntőjében aláhúzta, az intézmény nagy hangsúlyt fektet a hagyományok ápolására. Ezt mindig szem előtt tartják, amellett, hogy a 21. század kihívásainak is igyekeznek megfelelni.

Tóthné Jansik Erzsébet, Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Körének elnökeként köszöntötte a megjelenteket. Beszédében köszönetet mondott az Emberi Erőforrások Minisztériumának, Szarvas város önkormányzatának és valamennyi támogatónak, akik anyagilag hozzájárultak a nemes cél megvalósulásához.

Az intézmény tanulóinak műsorát követően korábbi és jelenlegi gimnazisták idézték fel a „sugárlelkű” férfiak alakját. Uhljar Janka, Vajda-díjas diák Boczkó Dániel, Mester Dóra 9. c osztályos tanuló dr. Raffay Sándor, Lévai Kata 10. b osztályos tanuló pedig dr. Melich János szakmai-emberi életútját elevenítette fel az ünneplőknek.

Babák Mihály polgármester emlékeztetett, a nagymúltú gimnázium nemrégiben új épületet és új fényt kapott. A Szarvason végzett három diák jó példái annak, hogyan kell a hazáért és a nemzetért cselekedni.

Font Sándor, a Magyarországi Evangélikus Egyház Déli Egyházkerületének felügyelője Kopp Mária gondolataira hívta fel a figyelmet, aki szerint bizonyos pozitív hatások megnövelik az emberi élet hosszát. Ilyenek pl. a kisebb-nagyobb közösségekhez való tartozás. A család mellett ezt többek között az intézményhez, városhoz és a nemzethez való kötődés jelenti. Jó példája a közösségi védőfaktornak a három férfi, akik egész életükben hangsúlyozták a hovatartozás fontosságát.

– Kinek a fejében ne fordult volna meg a gondolat, hogy az iskolába járásban mégiscsak a szünidő a legszebb? A gyereki lélek természetesen szabadságra, tágasságra vágyik, amit csak részben tud megadni neki a tantermi környezet. Az, hogy végül is az iskolában tanulta meg becsülni, tisztelni, mi több, követelni és értékelni magában a szabadságot, a tágasságot, az jóval később, az utolsó kicsöngetés után tudatosul benne – szólt Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár a felnövekvő generációhoz, hangsúlyozva, hogy a küzdelmes, vallásos élet nem áldozat, hanem egy természetes létezési forma.

Őt követően dr. Tóth Valéria professzor asszony dr. Melich János örökségét, Takáts László, Cegléd polgármester dr. Raffay Sándor, Majorosné Lasányi Ágnes felügyelő asszony pedig Boczkó Dániel tevékenységét méltatta.

Legvégül az ötletgazda, Pécsváradi Antal összegző gondolatait hallhatták az egybegyűltek. Egyebek mellett kifejezte elismerését az alkotóknak, Lestyan-Goda Jánosnak és Plank Antalnak, majd meglepetésként egy rövid videórészletet vetített az alkotófolyamat egyik leglátványosabb részéről, az öntésről.

Az istentiszteletet az iskola énekkarának műsora zárta. Ezt követően leleplezték a mellszobrokat, Pentaller Attila református lelkész és Lázár Zsolt esperes közreműködésével megáldották őket, majd elhelyezték az emlékezés koszorúit.

0

Molière-bemutatóra készül a Cervinus Teátrum

0

Egy pár szóban egy csepp vízről