in ,

Konferenciával vette kezdetét a lengyel-magyar kapcsolatot erősítő programsorozat

Dr. Lipcsei Imre dékán0
Dr. Lipcsei Imre dékán

Lengyel, magyar – két jó barát – így kezdődik az a közmondás, amelynek eredete több évszázadra nyúlik vissza. Mondanivalója sokak szerint azóta sem fakult. Az okokat többek között a II. világháborúra vezetik vissza, amikor két, ellentétes oldalon álló nemzet segítő jobbot nyújtott egymásnak. Ezt az időszakot járta körbe az a konferencia, amelynek március 21-én a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara adott otthont. Az eseményen résztvevők előadásokat hallhattak a kétkapcsolat megnyilvánulási formáiról és meghatározó alakjairól. A prezentációk a későbbiekben kétnyelvű kiadványban is napvilágot látnak.

Dr. Lipcsei Imre dékán az első lengyel témájú konferenciáról szólva elmondta, a rendezvény a Wacław Felczak Alapítvány által kiírt pályázat keretében valósulhatott meg. Rámutatott, a témát több módon is platformon folytatják. A megjelenő könyvet a folytatásban több helyszínen mutatják be, május 24-én pedig Lengyel Béla tiszteletére emléktáblát avatnak. Cél, hogy ápolják a két nép között barátságot, emellett pedig pedagógiai intézmény lévén a mondanivalóját is átadják a hallgatóknak.

Dr. Kiss-Rigó László a Szeged-Csanádi egyházmegye püspök úgy fogalmazott, a barátság nem jellemző a politikára. A történelem azt igazolja, hogy a nemzetek vélt vagy valós érdekek miatt léptek egymással szövetségre, s ezek megszűnésével később nem egy esetben ellenfelekké válnak. Éppen ezért a magyar-lengyel barátság egy olyan egyedi jelenség, amit értékelnünk kell. Különösen azért, mert mások számára is példamutató lehet.

– Európa egy haldokló beteg, akinek gyógyító terápiát a magyarok és a lengyelek adnak – utalt az ezt alátámasztó korábbi nyilatkozatára, amely a magyar-lengyel barátság alkalmából rendezett ünnepségen hangzott el.

Takács Árpád kormánymegbízott köszöntőjében örömének adott hangot, mely szerint a Békés Megyei Kormányhivatal szinte minden alkalommal részt vesz valamilyen formában a főiskola rendezvényein. A központi témát illetően úgy véli, egységes Európa csak erős nemzetállamokon keresztül valósulhat meg. Azok a nemzetek, akik mindig küzdöttek a szabadságukért, tisztában vannak a jelen kor veszélyeivel, és nem feledik a múlt történéseit. A lengyelek és a magyarok a sajátjuk mellett közös történelmükre is nagy hangsúlyt fektetnek, ami lassan már ezeréves múltra tekint vissza.

Hodálik Pál Szarvas város alpolgármestere kitekintésként elmondta, az igaz barátság alapja a közös gondolkodás, ami nyelvi különbözőségtől függetlenül összeköt embereket, népeket. Lengyelországi tartózkodása során személyesen is volt szerencséje ezt megtapasztalni. Emellett úgy érzi, a konferencia a legjobb helyre került, mivel Szarvas a történelmi Magyarország mértani közepe. Legvégül köszöntetét fejezte ki a Magyarországi Katolikus Egyháznak azért, hogy 2014-ben átvállalta a fenntartással járó feladatokat. Az intézmény ma is meghatározó szellemi műhelyként működik, ahol az oktatás mellett a kutatás is helyet kap.

Dr. Kozma Gábor rektor kiemelte, a barátság a történelem során számos alkalommal megerősítést kapott. Ennek köszönheti, hogy ma is élő és kézzelfogható. Barátságra nevelve – a lengyel példa című prezentációjában ennek részleteit osztotta meg a megjelentekkel.

A nap során egyebek mellett szó esett Teleki Pál Lengyelország-politikájáról, a befogadott lengyel menekültekről, a II. világháborúban folytatott lengyel oktatásról és a Varsó térségében tartózkodott magyar alakulatokról is. Dr. Molitórisz Pál nyugalmazott városi ügyész, helytörténész a szarvasi származású Lengyel Béla és a lengyel nép kapcsolatára világított rá. Ennek kapcsán egyébként 2011-ben egy kötet is napvilágot látott, Európa forgószelében címmel.

A konferenciát kiállítás kísérte, melynek keretében az intézmény hallgatóinak lengyel vonatkozású szakdolgozatai voltak megtekinthetők.

0

Szentandrás aranya: Szomszédvári rangadón dőlt el a megyei elsőség

Nyolc érmet hoztak el a szarvasi karatésok Szekszárdról