in ,

Kettős jubileumot ünnepel idén Kishegyes és Békésszentandrás

1769-ben, nyolcvanegy békésszentandrási család Kishegyesre költözésével kezdődött az a kapcsolat, amely máig megpecsételte a két település sorsát. A betelepülők azt remélték, hogy a törökdúlás ideje alatt elnéptelenedett vidéken teremthetik meg létük új alapjait. A történelmi gyökerekhez visszanyúlva 1969-ben ismét megerősödött a kötelék, 1988. március 26-án pedig mindezt együttműködési megállapodásban szentesítették. Folytatásként 2010. november 27-én, az András-napi ünnepséghez csatlakozva újították meg az egyezségeket, mely szándékaik szerint a gazdaság, a társadalom, a művelődés, az oktatás, a sport, az egészségügy és a civil területen is megjelenik.

– Ha visszatekintünk a múltba, az akkori kézilabdások, futballklubok és vadásztársaságok között indult meg az élet a ’70-es években, s ezen a szinten maradt sokáig. A változást Magyarországon a rendszerváltás, Szerbiában pedig a délszláv háború hozta. Az akkori vezetés, Sinka József polgármesterrel az élen kivette a részét a segítségnyújtásból. Rendszeres segélyszállítmányokat juttattak el Kishegyesre, ami szép példája volt a barátságnak – elevenítette fel a legviszontagságosabb időszakot Sinka Imre polgármester.

Ettől az időszaktól kezdve minden májusban a Hunyadi-napokra egy busznyi kishegyesi diák érkezik, amit a szentandrásiak novemberben az Ady-napok keretében viszonoznak. Érdekesség, hogy a vendégek között gyermekként nem egyszer a kishegyesi származású Rúzsa Magdi is megfordult. Emellett a mindenkori önkormányzatok koordinációja mentén a civil szférára is kiterjedt az együttműködés.

Ilyen előzmények után vette kezdetét március 23-án a közel tízállomásos ünnepségsorozat, amely a kettős jubileum köré szövődött. Az első találkozási helyszín Kishegyes volt. A rendezvényen egy több mint 20 fős szentandrási delegáció képviseltette magát, akik a település zászlaját nyújtották át ajándékul.  A falunap keretében felavattak egy I. világháborús emléktáblát, bemutatkoztak a két település kulturális csoportjai, és kitüntető címek átadására is sor került. A három díjazott között volt – Pecze József és Sipos Béla mellett – posztumusz Sinka József is.

Békésszentandrás polgármestere úgy véli, ha nincsenek gyökerei az embernek, elviszi a szél. A két település ezért igyekszik egymáshoz gyökérként ragaszkodni, és közösen egy fát nevelni. Ennek jegyében március és november vége között számos eseményt tartanak, hol Békésszentandráson, hol Kishegyesen. A Hunyadi-napok mellett az Anna bál, a Dombos Fest, a Vitamin-napok, a Csépe napok, az Ady-napok és az András-napi események is jubileumi év részét képezik majd, az iskolák, civilek és az önkormányzatok közreműködésével.

– Én úgy érzem, hogy az elmúlt 50 évben folyamatosan szélesedett ez a kapcsolat, nem csak hivatalosan, hanem baráti szinten is. Bízom abban, hogy az együttműködés a társadalom szélesebb rétegeire is kihathat, s a közösségi oldalak segítségével a legfiatalabb generációt is eléri – fejezte ki jövőbeli reményeit.

A rendezvénysorozat május végén, a Hunyadi-napokkal folytatódik.

Részlet Sinka Imre polgármester Kishegyesen elhangzott beszédéből:

„A történelem eseményeit nézve közös múltunk nagy időre, két és fél évszázadra tekint vissza. Ez tény, és nem akadályozhatta meg sem forradalom, sem Trianon, sem két világháború, sem a kommunista rendszer azt, hogy történelmünk fonala továbbra is párhuzamosan fusson, időnként keresztezve egymást, közeledve-távolodva, de soha el nem szakadva.(…)

Az összefonódások oly szerteágazóak, hogy szinte áttekinteni is nehéz. Kézilabdások, vadászok, futballisták, iskolás gyerekek és családjaik, magánszemélyek tartották és tartják ma is a kapcsolatot egymással. Az eltelt évek alatt sok közös esemény történt, állampolgársági eskük, kulturális előadások, fotókiállítás, és még számtalan érdekes és szerteágazó rendezvény. Sőt, házasságkötés is szilárdítja a két település lakosai közötti kapcsot. Úgy gondolom, ez az irány volt az, amit 2010 őszén megálmodtunk, és remélem, nem csak én érzem így.”

0

A legjobb nyolc között vagyunk a Megyei Kupában Kondoros elleni sikerünkkel

0

Határvadász bázist adtak át Orosházán