in ,

Hatvan millió pluszforrással gazdálkodhat a békésszentandrási önkormányzat

0

Legutóbb április 29-én ülésezett Békésszentandrás képviselő-testülete. Elsőként a közrendvédelmi beszámolóre került sor. Bevezetésként Sinka Imre polgármester elmondta, Békés megye jól teljesít, országos viszonylatban a harmadik helyen áll. Úgy érzik, a rendőrök munkájára helyben mindig számíthatnak, amiért köszönettel tartoznak. A rendőrség munkatársaival napi kapcsolatban vannak, és jelzésekkel élnek a problémás helyszíneket illetően. A bűnmegelőzéshez az önkormányzat kamerarendszer kiépítésével járult hozz.

Bemutatkozott a helyettesítő háziorvos is, aki dr. Fabó Ferenc sajnálatos halála után került a településre. Dr. Szabó László mintegy 25 éve praktizál, külföldön pedig 10 évet töltött el. Úgy véli, a magyar egészségügyet a benne dolgozók erkölcsi és lelki tartása tartja egyben. Ezzel együtt azt is látja, hogy a falvakban egyre súlyosabb az orvoshiány, jelenleg kb. 1000 települést érint. A háziorvosok korosztályi összetétele is ezt az egyre aggasztóbb képet erősíti. Mintegy 40% nyugdíjas, további 40% ötven és hatvan év közötti, a fennmaradó szűk réteg alkotja a fiatalokat.

Tájékoztatta a testületet arról is, hogy kiemelt hangsúlyt fektet a prevencióra. Ebből a célból gyógyúszást hirdet, amelyet legkésőbb ősszel szeretne elindítani. Ennek finanszírozása alapítványi keretekből történik.

Rusz Mihály, a Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke beszámolt az átruházott munkakörben végzett munkáról. Mint elhangzott, eseti települési támogatást 12 fő részére ítéltek meg, összesen 60 ezer Ft értékben, illetve gyermek és fiatal felnőtt támogatást 19 500 ezer Ft értékben szavaztak meg. Egy fő részére 100 ezer Ft értékben kamatmentes kölcsönt kapott, illetve ugyancsak egy főnek a települési gyógyszerköltség támogatását 5 ezer Ft-ban határozták meg.

12 millió 786 ezer Ft-tal módosították a költségvetést, illetve elfogadták a zárszámadási rendeletet is. Ennek összege 1 milliárd 445 millió 445 ezer Ft. Bagdiné Balla Andrea pénzügyi csoportvezető elmondta, a kiadási oldal 48%-ban, a bevételi 91 %-ban teljesült.

Barna Antal a Pénzügyi és Turisztikai Bizottság elnöke kiegészítésként elmondta, a 2018-as évre 10 milliárd plusszal fordultak. Ehhez különböző fejlesztési forrásokat nyertek, és az adóbevételek is nőttek, aminek eredményeképp az előző évhez képest 75,5 millió Ft-tal többel tudtak gazdálkodni. Nagy hangsúlyt fektettek az önerős fejlesztésekre is, amelynek jelentős részét az utak karbantartására, javítására fordították. Ebből 15 millió Ft-ot a Szent László utcai járdaépítésre és 10 millió Ft-ot további projektekre kötöttek le. A maradványkerettel együtt összesen kb. 60 millió Ft-ból tudnak az idei évben gazdálkodni.

Sinka Imre hozzáfűzte, 2018-ban egy nagyon erős évet zártak. Megnőtt az adóerőképességük, bár ezzel együtt az állami támogatás összege valamivel kevesebb lett. Tízből tíz pályázaton sikerrel szerepeltek, amelyből több végére már 2019-ben pont kerülhet.

Dr. Strassburger Gyöngyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szólva elmondta, a gyermekek és fiatal felnőttek részére 30 esetben 146 600 Ft-ot szavaztak meg, rendkívüli élethelyzetre vonatkozóan 17 esetben 130 ezer Ft-os támogatást osztott ki, eseti települési támogatást 63 326 ezer Ft értékben, babakelengye támogatást pedig 31 családnak, összesen 775 ezer Ft nagyságrendben, kiegészítve családonként egy 7000 Ft-os gyógyszertári alapcsomaggal.

Az ülésen beszámolt a bölcsőde és a Gyermekjóléti Intézmény védőnői szolgálat is. Ez utóbbi esetében felmerült, hogy a rotavírus elleni oltás költségét az önkormányzat átvállalná a családoktól. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolójában elhangzott, hogy megtartották hagyományos nyári táborukat és szeretetnapjukat, emellett foglalkoznak használt ruha közvetítéssel, hétfőnként pedig élelmiszerben is tudnak segíteni.

Elfogadták az egészségügyi alapellátásról szóló beszámolót is. A település első embere megfogalmazta, a településen élők egészségügyi állapota és ellátása a megyei átlaghoz képest jónak mondható. Bár a gyermekorvosi, fogorvosi és felnőtt háziorvosi poszton történt változások miatt küzdelmes évet tudhatnak maguk mögött, de mostanra elmondhatják, hogy minden területen megoldódott az ellátás.

Döntöttek a 2019. évi igazgatási szünetek elrendeléséről is, amelyeket július 22. és augusztus 2. között valamint december 19-31. között határozták meg.

Pénzügyi és szakmai beszámoló hangzott el a 2018. évi közfoglalkoztatásáról is. Tóth András, a Településüzemeltetési Intézmény elmondta, március 1-től 40 főt foglalkoztattak, négy programelemben. Bár nem minden tervezet valósult meg maradéktalanul, a csökkenő létszám függvényében összességében elégedett. Különösen büszke az értékteremtést szolgáló szőnyegszövésre, amelyekből több értékesítésére is került.

A testület részéről megfogalmazódott, bár a negyvenfős keretet nem tudták kihasználni – 33 fő dolgozott – 40,3 millió Ft-ot fizettek ki bérekre, további 9,5 millió Ft-ot pedig a dologi kiadásokra. Bár az utóbbi években a program látványos létszámcsökkenésen ment keresztül, a legfontosabb elemek megmaradtak. Abban is bíznak, hogy a változás következményeként sokan el tudtak elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon.

A bejelentések között szó esett a bölcsődevezetői pozíció kiírásáról, ill. a civil szervezetek támogatásokról. Ez utóbbi esetében 4+1 millió Ft-os keretösszeget határoztak meg. Az egymillió forintos többletforrásból azok az egyesületek részesülhetnek, akik részt vállalnak a Sport és Vitamin Nap megvalósításából.

Emellett egyebek mellett határoztak belső ellenőrzés elrendeléséről, a csángótábor lebonyolításához szükséges támogatásról, és több pályázat előkészítéséről is döntöttek.

Papp László és Görgey Endre (Fotó: Bencsik Ernő)0

80 éve érettségiztek

0

A szaktanárok szerint könnyű, a diákok szerint nehéz volt a matek érettségi