in ,

Felfelé ívelő pályán Békésszentandrás

0

Lakossági fórumon tájékoztatta a megjelenteket Sinka Imre a lezárult és futó pályázatokról, valamint az önkormányzat költségvetéséről. Békésszentandrás polgármestere a május 9-i rendezvény bevezetéseként elmondta, a tavalyi évben átadták a turisztikai célú kerékpárutat, valamint befejeződött a Polgármesteri Hivatal és a Gondozási Központ energetikai korszerűsítése is. Jelenleg a strand területén egy 500 nm-es fedett nézőteret alakítanak ki, kb. 80 millió Ft-ból.

Több pályázat közbeszerzés alatt áll. Ilyen piactér, az idősek nappali klubjának és az orvosi rendelőnek az energetikai fejlesztése, ill. előkészítés alatt áll a Körös Művelődési Ház és Könyvtár felújítása is. Ezek értéke megközelíti a 900 millió Ft-ot.

Zajlanak az előkészületei a Gondalaposi út felújításának is, amelyre 100 millió Ft-ot fordítanak, 10%-os önerővel. Ennek egy részét az ott élő lakosságra hárítja az önkormányzat, érdekeltségi hozzájárulás formájában. Rámutatott, noha a fejlesztés lakossági kezdeményezésre indult el, akadnak kisebb súrlódások. Cél egy mezőgazdasági jellegű aszfaltút építése, amely kiszolgálja az ott élők igényeit is.

Rámutatott, a TOP-os (Terület-és Településfejlesztési Operatív Program) pályázatok 2020 decemberében zárulnak le, amelyek helyi vonatkozásban tíz nyertes projektet foglalnak magukban.

Szólt arról is, hogy a legnagyobb problémát a belterületi utak karbantartása jelenti. Erre a célra idén 12 millió Ft-ért vásárolnak anyagot, és további 2-3 millió Ft-ért betont töretnek. Emellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az üdülősori utak karbantartására is. Figyelemmel kísérik a lakosság részéről érkezett igényeket is, amelyeket több szempont alapján mérlegelnek. Jelenleg a Csokonai utca rendelkezik engedélyes tervvel (kb. 20 millió Ft).

Hangsúlyozta, lakossági önerő vállalása esetén az önkormányzat nem zárkózik el további útépítésektől sem. Ezzel együtt azt is látni kell, hogy az építőipari árak az utóbbi években jelentősen megemelkedtek.

A másik komoly gondot a szennyvízellátás okozza. A helyi telep 20 évvel ezelőtt még el tudta látni a funkcióját, most viszont 150%-os kapacitással működik. A probléma egy 1,1 milliárd Ft-os támogatásnak köszönhetően megoldódni lászik. A beruházás várhatóan 2021-re valósul meg, amikor nyithatnak az üdülőterületek felé is.

Nehézségek adódtak Furugy vízellátását illetően is. Az M44-es építése közben ugyanis több csőtörés következett be, ezért használati víz nem áll rendelkezésre. Az ivóvizet az önkormányzat biztosítja, abban bízva, hogy egy ivóvízfejlesztésre irányuló pályázatnak köszönhetően a későbbiekben végleges megoldás születik.

Folyik a Szent László utcai járda kialakítása is (18 millió Ft) egy Belügyminisztérium által kiírt pályázatból. Az óvoda előtti részt az önkormányzat önerőből vállalta (1,7 millió Ft), ezért ez csak a pályázat lezárását követően készül el. Tervezik a boltok előtti szakasz kialakítását is, amelyre vonatkozóan árajánlatokat kértek.

Szólt arról is, hogy Magyar Falvak Program minden egyes elemére pályáztak. Ez 20-50 millió Ft közötti összegek elnyerését teszi lehetővé, amelyből többek között orvosi berendezéseket, eszközöket vásárolhatnának, illetve szolgálati lakás, járdák és utak építése is megvalósulhatna. Tervezik a művelődési ház nagytermének komplett felújítását is, amely már nagyon megérett a változásra.

Kitért a Kálvin utca és az Szentesi út felújítására is, amit a rajtuk közlekedő, nagy tömegű gépjárművek miatt hagytak félbe. Az előbbit várhatóan május közepén fejezik be, a Szentesi út folytatását pedig az M44-es munkálatainak lezárultával kezdik meg. Abban is bízik, hogy a Szentesi út mellett élők kártalanítása is megtörténik.

Érintette a Békésszentandrás és Szarvas közötti fakivágásokat is. Terveik szerint a tuskókat nyáron szállítják el a helyi iskolához. A befolyt összegből gömbjuhar facsemetéket vásárolnak, amelyeket ősszel ültetnek el. Szarvas várossal közös projektjüknél májusban lesz borítékbontás, a Kondorossal közös pályázatuk esetében pedig az engedélyes tervek elfogadásánál tartanak.

Végül szól a költségvetésről is. Az 1324 millió Ft-os költségvetés minden idők legmagasabb összege, noha a fejlesztési források nélkül csupán 600 millió Ft-ot foglal magában. Második éve tudnak több tízmillió Ft-os pluszforrás felett tudnak rendelkezni, amelyből komolyabb önerős beruházások is megvalósulhatnak. A civil szervezetek részére 4+1 millió Ft-ot különítettek el, ami egymillió Ft-tal magasabb a tavalyinál.

A lakossági fórum második felében a megjelentek kértek szót. Napirendre került többek között egy illegális kutyatartó problémája, illetve konzultáltak az utak karbantartásáról, a helyi rendezvényekről és a Közösségi együttélés alapvető szabályaira vonatkozó rendelet be nem tartásáról is.

0

Gyakorlósok „Határtalanul” Székelyföldön

Pósa Réka

Ötödször vihette haza a Park–kupát Pósa Réka