in , ,

Hamza Zoltán: Cél közelebb kerülni az emberekhez

Dr. Babák Zoltán, Hamza Zoltán és Farkas Péter (Fotó: Hegedűs Éva)
Dr. Babák Zoltán, Hamza Zoltán és Farkas Péter (Fotó: Hegedűs Éva)

Október 2-án Hamza Zoltán békésszentandrási polgármesterjelölt kérte a nyilvánosság figyelmét, aki két képviselőjelölt társával állt mikrofon elé. Bevezetőjében az október 1-jei jeles nap előtt tisztelegve elismerését és megbecsülését fejezte ki az idősek felé.

Országos kitekintésként elmondta, a polgári kormány stabil és megbízható irányításának következtében az önkormányzatok helyzete napjainkra stabilizálódott. A nyugodt működési feltételek lehetővé tették, hogy a települések nagyobb figyelmet fordítsanak az emberek mindennapi problémáira. Úgy látja, a kormányzati szándék is efelé mutat, ezért szerinte az a település tud igazán sikeres lenni, amelyik mindezt a lehető legjobban le tudja helyi szintre képezni.

Az elmúlt ciklust értékelve úgy tapasztalta, hogy a Békés Megyei Önkormányzat és a KBC Nonprofit Kft. közreműködésével főként a térségi elképzelések voltak irányadóak, s nem a lokális igényeket helyezték középpontba. Az önkormányzatok stratégiai döntéseket hoznak, és szakértő szervek közreműködésével vezényelték le a projekteket. Ennek köszönhetően helyben komoly erőforrások szabadulnak fel.

Véleménye szerint a lakosságot a leghatékonyabban a civil szervezeteken keresztül lehet megszólítani. Békésszentandrás vonatkozásában pl. közel ezer fő tagja valamilyen társadalmi szerveződésnek, vagyis szinte minden család érdekelt ebben a szférában. Emellett a szociális ellátórendszer hatékony működtetésének és a közigazgatásnak is komoly szerepet tulajdonít egy fejlődő település kialakításában.

Dr. Babák Zoltán független képviselőjelölt arról beszélt, hogy a közösség azon tagjairól sem szabad megfeledkezni, akik a lehetőségekhez saját erejükből nem, vagy csak nagy nagyon nehezen tudnak hozzájutni. Utalt egy 4 évvel ezelőtti törvénymódosításra, amely lehetőséget adott a képviselő-testületeknek a rászorulók részére a támogatási lehetőségek széles skálájának a megállapítására. Ezt a gondolatmenetet szeretné tovább vinni, és igény szerint a támogatási formákat tovább differenciálni.

Szólt a Helyi Esélyegyenlőségi Programról is, amelyet egy fórum keretében vizsgálna felül.  Erre meghívást kapnának képviselő-testület tagjain kívül a település civil szervezetei, a szociális ágazatban dolgozók, az iskola, a járási hivatal képviselői, a védőnő, a családsegítő és a jegyző is. Ez a platform segítene megismerni a probléma különböző szintjeit, és jogi keretet is biztosítana a megoldásra.

Meglátása szerint szükség van az információelérés szélesebb körű kiterjesztésére is. Ebben szerinte előrelépést jelentene, hogy az ügyfél nem csak a Szarvasi Járási Hivatalban, hanem az önkormányzatnál is kapna felvilágosítást.

A független polgármesterjelölt nyomatékosította, tervei között szerepel a civil szervezetek támogatásának jelentős mértékű emelése. Emellett a sportegyesületek is nagyobb hangsúlyt kapnának, ami megjelenne a finanszírozás növelésében is.

Farkas Péter független képviselőjelölt szerint szorosabbra kellene fűzni a kapcsolatot a sportszervezetek és az önkormányzat között. Céljai között említette a választható sportágak bővítését, amellyel biztosítanák, hogy a békésszentandrási fiatalok ne más településekre járjanak sportolni. Mint elhangzott, munkája alapját a szülőkkel való napi szintű kapcsolat jelentené. Az általuk felvetett nehézségeket közvetítené az önkormányzat felé, ezáltal a képviselő-testület azokat gyorsabban kezelhetné.

Hamza Zoltán arról is beszélt, hogy településüzemeltetésre is nagyobb figyelmet fordítanának. Véleménye szerint ezen a területen felkészült és jól megfizetett szakemberekre van szükség. Az említett területek fedezetét a befizetett adóforintok jelentenék.

Konkrét ígéretként említette nagy álmuk, egy sportcsarnok megépítését. Emellett az óvoda újjáépítését is tervezik, amelynek az alapját a fenntartóval történő egyeztetés képezné. A bölcsőde és a szociális hálózat fejlesztését is kilátásba helyezik. Ez utóbbi az ún. apartmanházas idősgondozásban realizálódna.

Zárszóként örömét fejezte ki az M44-es gyorsút átadott szakaszával kapcsolatban. Egyedüli hiányérzetként az eredetileg Békésszentandrásra tervezett lehajtót említette. Ennek alternatíváját a szentesi lehajtóra vezető, ún. Rácz út jelenthetné, amelynek a megvalósulására jó esélyt lát. Jó hírnek tartja azt is, hogy végre pont kerülhet a 44105-ös út felújítására, ami közel 20 éves küzdelem lezárását jelenti.

Kérte a választópolgárokat, amennyiben egyetértenek programjukkal, tiszteljék meg őket bizalmukkal, és szavazzanak rájuk az október 13-i önkormányzati választásokon.

Fotó: Hegedűs Éva0

Átadták a felújított Bacsó utcai óvoda kulcsát

0

Részlet egy Mustolós Gyakorlós naplójából