in

Rendkívüli testületi ülés, fűtéstámogatás, sertésösszerírás

Fotó: Hegedűs Éva
Fotó: Hegedűs Éva

A Tessedik Campus helyzete mellett számos közérdeklődésre számot tartó ügyről tájékoztatta november 15-én a lakosságot a város vezetése. Elsők között dr. Melis János címzetes főjegyző a november 13-i rendkívüli testületi ülés részleteiről számolt be. Mint elhangzott, a képviselők két olyan napirendi pontot tárgyaltak, amelyek nem tűrtek halasztást.

Rendkívüli testületi ülés

Elsőként a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának tulajdonában lévő szélessávú internet értékesítéséről döntöttek, amelyet 15 évvel ezelőtt Babák Mihály polgármester közbenjárásával 250 millió Ft-ból valósítottak meg. Ehhez a települések 10%-os önerővel járultak hozzá. Az 52%-os szarvasi tulajdonrésszel rendelkező hálózatra a Kalásznet Kft. vételi ajánlatot tett.

– Miután a piac és a szolgáltató ágazat nagyon allokálódik, a piaci szereplők versenyeznek, ezért van, aki azt választotta, hogy ezt megvásárolná. Megint ugyanaz a képlet állt elő, mint korábban, vagyis amennyiben nem adjuk el, ránk fejlesztenek, és nem marad meg az értéke. A képviselő-testület ezért úgy foglalt állást, hogy el kívánja adni, ezen kívül azt mondta, hogy tárgyaljunk a vételárat illetően. Az osztozkodást csak a korábbi invesztíció arányában fogadjuk el – részletezte a háttérben álló okokat a település első embere.

A felkínált összeg nagyságát és az osztozkodás nehézségeit nem árulta el. A kistérségi ülésen ellenben abban egyetértés volt, hogy a javasolt vételárat az önkormányzatok nem fogadják el. Az ügyben további tárgyalások várhatók.

Megszavazta továbbá a testület két Vajda Péter utcai ingatlan tulajdonjogának megigénylését. Ezekben a későbbiekben bérlakásokat alakítanának ki.

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása

Szó esett a kistérség társulási tanácsról is. A 13-án 10 órakor alakult szervrezet elnöke Brlás János kardosi polgármester lett, alelnökei Ribárszki Péter kondorosi és Molnár József csabacsűdi polgármester. A korábban működő két bizottság helyett egy bizottságot hoztak létre. A Pénzügyi és Szocális Bizottság elnökének Szakács Jánosné, örménykúti polgármestert választották, tagjai Babák Mihály és Molnár József lettek. Külső tagként Tímár Imréné kondorosi pénzügyi szakembert és Csernus Zsoltot, a szarvasi önkormányzat Szociális, Családügyi, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottságának elnökét bízták meg.

Fűtéstámogatás

Horváthné Dr. Kepenyes Edit, a Hatósági és Szociális Osztály osztályvezetője a fűtésköltségekhez nyújtható támogatás részleteit ismertette. Mint elhangzott, Szarvas város képviselő-testülete a december 31-ig 70. születésnapját betöltő, szarvasi lakóhellyel rendelkező személyek részére, akik saját jogú nyugdíjellátásban, hozzátartozói nyugdíjellátásban, rokkantsági ellátásban, időskorúak járadékában részesülnek és a havi nyugdíjellátásuk a 70 ezer Ft-ot nem haladja meg, vagy jövedelemmel nem rendelkeznek, háztartásonként egyszeri fűtéstámogatást ítélt meg. Értéke 10 ezer Ft.

A saját jogú nyugellátásban, hozzátartozói nyugellátásban részesülő gáz-, villanyfűtés, távhőszolgáltatás esetén erőfizetői szerződéssel rendelkező kérelmezők esetén az utalás automatikusan történik. Csupán azoknak a személyeknek kell nyilatkozniuk, akik tűzifa-, brikett-, illetve széntüzelés esetén 10 ezer Ft összegű számlával utólagosan igazolják fűtőanyag vásárlásukat.

A nyilatkozat benyújtásának határideje december 2-a. A nyilatkozat elérhető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal 04-es irodájában, valamint letölthető Szarvas város honlapjáról is. Bővebb információ a 06-66/311-122/105-ös és 106-os melléken kérhető.

Sertésösszeírás

Tájékoztatást adott továbbá arról, hogy az országos főállatorvos határozata alapján a Békés Megyei Kormányhivatal Állategészségügyi Osztálya sertésösszeírás ügyében kereste meg a hivatalt. Ennek időtartama november 15-29. Arra kérik a belterületen élő sertéstartókat, hogy ebben az időintervallumban, 8-16 óra között keressék fel Aszódi Éva aljegyzőt egy kérdőív kitöltése céljából. A megjelenés kötelező jellegű. A külterületen élő sertéstartókat a mezőőrök személyesen fogják felkeresni. Az érintettek az ügyről tájékoztató levelet is kapnak.

A háttérben az áll, hogy amennyiben olyan sertésbetegség üti fel a fejét, amelynek következtében le kell ölni az állatokat, a sertéstartók csak abban az esetben jogosultak 100%-os kártalanításra, ha eleget tettek kötelezettségüknek.

Fotó: Babák Zoltán0

Korona vs. Lowland: 1–4-ről Truczka és Luigi góljaival döntetlen

0

Legyen mindenkinek szép karácsonya!