Szentandráson" data-bimber-post-url="https://www.newjsag.hu/2019/12/20/unnepelyes-eskut-tettek-a-kulsos-bizottsagi-tagok-szentandrason/">
in

Ünnepélyes esküt tettek a külsős bizottsági tagok Szentandráson

Fotó: Babák Zoltán0
Fotó: Babák Zoltán

December 17-én tartotta idei utolsó soros testületi ülését a békésszentandrási önkormányzat. Napirend előtt Sinka Imre polgármester örömét fejezte ki, amiért Csépainé Tóth Gabriella személyében új jegyzője van a településnek, és a külsős bizottsági tagok kérdésében is megegyezés született. Ezt követően a megválasztott személyek ünnepélyes esküt tettek, és átvették megbízóleveleiket. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottságba Varga Ildikó és Sinka Péter, a Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottságba Bencsik Viktória Kitti és Bontovics Ignác, a Környezetvédelmi, Oktatási, Művelődési, és Sport és Bizottságba Balláné Tóth Krisztina és Banász Gábor, a Településfejlesztési és Projektelőkészítési Bizottságba Cziglédszky Marianna és Kiss Imre került.

Kérdésre válaszolva Sinka Imre tájékoztatást adott a hulladékszállítás terén tett lépésekről. A közelmúltban találkozott a gyomaendrődi kirendeltség vezetőjével, és tolmácsolta a lakossági jelzéseket. Érintette egyebek mellett a zöldhulladék elszállítást, amit ezúttal a Településüzemeltetési Intézmény dolgozói végeztek el. Problémaként jelentkezett továbbá az is, hogy a közszolgáltató bizonyos utcákból nem szállította el a hulladékot, amit azzal magyaráznak, hogy a jelzett területre nem tudtak bekanyarodni. A település vezetője kérte az illetékest, mihamarabb intézkedjen az ügyben.

Farkasné Sinka Dóra, a Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság megválasztott elnöke beszámolt az átruházott hatáskörben végzett döntéseikről. Mint elhangzott, tizenkét fő számára ítéltek meg eseti települési támogatást 66,4 ezer Ft értékben. Gyermekek és fiatal felnőttek részére két főt segítettek 10 ezer Ft értékben. A települési szilárd hulladék közszolgáltatási díj 50%-os átvállalását egy fő, szociális tüzelőanyag támogatást pedig 124 fő igényelt. Az utóbbiból 102 esetben ítélte a bizottság jogosnak a kérvényt, és fejenként 5 mázsa támogatást szavazott meg.

Elfogadták a 2020. évre vonatkozó munkatervet is, amelyek közé beemelték az Emberöltő Alapítvány tájékoztatóját is.

Határoztak a jövő évi belső ellenőrzési terv részleteiről is. Ez érinti a bölcsőde a társadalmi szervezeteknek nyújtott önkormányzati támogatások felhasználását is. Támogatták továbbá az SZMSZ – Szervezeti és Működési Szabályzat – módosításáról szóló rendeletet.

Megszavazták a Békésszentandrás Kulturális Fejlődésért Alapítvány által foglalkoztatott személy támogatását is, ami jövőre – egy pályázatnak köszönhetően – az eddigieknél kisebb összeget jelent.

Hozzájárultak a köztisztviselői illetményalap kiegészítéséhez. Erre azért volt szükség, mivel évek óta nem emelkedett a hivatali dolgozók bére, ezért az önkormányzat mindig saját költségvetésének terhére emelte meg a juttatásukat.

Az ünnepi díszkivilágításra korábban 750 ezer Ft-ot szavaztak meg, amiből valamivel több, mint 50 ezer Ft megmaradt. Hévízi Róbert, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke örömét fejezte ki, amiért a lakosság részéről több hasonló kezdemény érkezett. Ezek nagymértékben hozzájárultak az ünnepi hangulat megteremtéséhez.

Érintették a szociális tüzelőanyag kiszállításának kérdéskörét is. Az önkormányzat ezt ingyenesen végzi, és várhatóan január közepén valósul meg. A támogatás mértéke 1 millió 584 ezer Ft, amihez az önkormányzat 838 ezer Ft-ot tesz hozzá.

Beszámoltak a Fő út 22. épület kb. 10 négyzetméteres területének hasznosításáról is, amelyet az államtól kaptak használatra. Ezt civilek, magánszemélyek használják, vagyis betölti a funkcióját.

Döntöttek a 2020. évi testvértelepülési pályázat benyújtásáról is, amelyet a Bethlen Gábor Alap irányába kérvényeznek. Itt a legmagasabb összeget célozzák meg.

Tárgyalták az ingyenes Wi-Fi pontok helyszínét és a kiépítést végző vállalkozás kérdését is. Az előzményekhez hozzátartozik, hogy az önkormányzat sikeresen pályázott erre a célra, amelynek részeként négy helyen teremthetik meg lehetőséget. Az ajánlattételre három céget kérnek meg.

Elfogadták a Temető utcai útstabilizáció jövő évi megvalósítását. A Csokonai utca szilárd burkolattal történő ellátására 15 millió Ft-ot nyertek, amelyhez az önkormányzat 5 millió Ft-ot tett hozzá. A fennmaradó mintegy 3 millió Ft-ot előreláthatólag lakossági önerőből fedezik, amelyhez az ott élők nagy arányban hozzájárultak.

Határoztak arról, hogy a 2020-as évre szerződést kötnek Lukácsi László főépítésszel, aki segíti az építészeti és az egységes településszerkezettel kapcsolatos döntések meghozatalát.

Terveik között szerepel, hogy a Szentandrási Híradót ingyenes havilap formájában minden háztartáshoz eljuttassák. A példányszámot ezerötszázban határozták meg. Ebből tíz hónapon keresztül 8 oldalon, júniusban és decemberben 12 oldalon keresztül olvashatja a lakosság a helyi híreket. A legkedvezőbb ajánlat 967 ezer 500 Ft volt, amelyet a testület támogatott, így januártól már minden postaládába kerül az újságból.

Érintették a Sport-és Vitaminnap előkészítő feladatait is, amellyel kapcsolatban már a következő testületi ülésre beterjesztik ötleteiket, javaslataikat és a rendezvényre vonatkozó pénzügyi keretet.

Az Autista Családokért Alapítvány kérelmét a januári ülésre halasztották, ill. támogattak egy földhaszonbérletre vonatkozó ajánlatot további öt évre.

A bejelentések között szó esett az Európa a polgárokért pályázatról, aminek a célja külföldi testvértelepülésekkel való kapcsolat erősítése.

Megvitatták a Pázsit-tó rekonstrukciójára irányuló közbeszerzést is. Az öt meghívott cég közül hárman adtak be ajánlatot, köztük a Körös-Aqua Kft. a legkedvezőbbet. Képviselői indítványra végül elnapolták a kérdést. A végleges döntést a testületi a december 19-i rendkívüli ülésen hozta meg, ahol egy tartózkodással megszavazták Közbeszerzési Bizottság által javasolt gazdasági szervezetet.

Fotó: Hegedűs Éva0

A jótékonysági vásár fizetsége az öröm és a mosoly

Fotó: Babák Zoltán0

Szentandráson már ég a negyedik gyertya