in

A doni hősökre emlékeztek Békésszentandráson

Fotó: Babák Zoltán0
Fotó: Babák Zoltán

A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület nevében az egyesület elnöke, Hévizi Róbert mondott emlékező beszédet a Békésszentandráson a Hősök emlékműve előtt vasárnap délelőtt.

– Tisztelgünk az elesettek, a hadifogságba kerültek és a visszavonulás tengernyi szenvedése, viszontagsága után haza érkezőkre – fogalmazott a megemlékezés szónoka, aki először a történelmi előzményeket vette számba egészen az első világháborút lezáró trianoni békediktátum rögzített igazságtalan elcsatolásoktól kezdve, ami –mint mondta– már magában hordozta egy újabb világégés csíráját.

Az akkori politikai elit Gömbös Gyula miniszterelnök vezetésével Hitlerben látta a revízió biztosítékát. A németeknek tetsző zsidópolitika, első bécsi döntés, a kilépés a Népszövetségből és csatlakozás az Antikomintern Paktumba, Kárpátalja megszállása, második zsidótörvény, majd a második bécsi döntés, melyben Hitler visszaadta Erdély északi részét, mind-mind egy-egy lépés volt a háborúba való beszállás felé. Kassa bombázása után minden erkölcsi akadály elhárult az elől, hogy Magyarország Hitler oldalán a Szovjetunió ellen hadba lépjen, ennek következtében súlyos háborús veszteségeket szenvedjen, amik közül is a legsúlyosabb a Don-kanyarnál 1943 januárjában történt, ahol több mint 200 ezer katona és munkaszolgálatos esett el.

– Nem készültek hősnek, szívesebben éltek volna családjuk, barátaik körében, de a parancs, a haza hívó szava háborúba szólította őket. Ne felejtsük el, hogy ezek a hősök közülünk valók voltak: dédapáink, nagyapáink, hozzátartozóink, a mi véreink. Ezért sem lehetnek közömbösek számunkra, akik kint maradtak a fronton, életüket adták a hazáért, családjukért – mondta Hévizi Róbert.

A megemlékezés végén a résztvevők elhelyezték az emlékezés koszorúit és mécseseit.

Fotó: Babák Zoltán0

Truczka Tamás várakozása szerint szerepeltek U11-esei

Az 1. korcsoportos lányok0

Sakk: Lezajlott a városi diákolimpia városi döntője