in

Az ökumenikus imahétben benne rejlik a közösségépítés ígérete

Pentaller Attila (Fotó: Hegedűs Éva)0
Pentaller Attila (Fotó: Hegedűs Éva)

Január 19-26. között minden nap találkoznak a keresztény felekezetek tagjai. A Krisztus-hívők egységéért folytatott eseménysorozat anyagát ezúttal a máltai keresztény testvérek állították össze, központi igéje pedig így hangzik: „…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…”(ApCsel 28,2). Szarvason az első helyszínt vasárnap a Református Templom jelentette, ahol Zahorecz Pál újtemplomi lelkész hirdetett igét.

– Van egy ökumenikus imafüzetünk, amely tartalmazza a hét tematikáját. Az idei évben az Apostolok cselekedeteit kaptuk, és ezen belül Pálék utazását Máltára. Ehhez mindig kapcsolódik valamilyen szabadon választható evangélium vagy zsoltár is. Én a képmutató ítélkezésről fogok beszélni, s mivel ez az első alkalom a héten, el is indítjuk az imanyolcadot Szarvas városában – részletezte a nyitó nap központi témáját.

Az igehirdetésben a farizeus és a vámszedő történetét hívta segítségül. Antoine de Saint-Exupéry író gondolatát állította ezzel párhuzamba, aki úgy fogalmazott: Aki mást megaláz, az maga is alávaló. Kérte a híveket, egy-egy istentiszteleti alkalom kezdetén próbálják letenni a terheiket, mégha olykor más dolgok vonják is el a figyelmüket. Reményét fejezte ki, hogy az ökumenikus imahét kezdetén mindenki megtanul tisztán látni, és meghallja a Biblia tanításait.

Pentaller Attila református lelkész az istentisztelet liturgiai részét vállalta magára. Hangsúlyozta, az ökumenikus imahét lehetőséget teremt a találkozásra, az azonban a híveken múlik, hogy ezzel hogyan, s miként élnek.

– Abban látom nagy jelentőségét az ilyen közös felekezeti alkalmaknak, hogy nem csak azt látják az összegyűltek, hogy szolgál a másik lelkész, hanem betekintést nyernek abba is, hogy működik a másik felekezet. A régi századok alatt nagyon sok ellentét gyülemlett fel a felekezetek között, és ezeknek a sebeknek a rendbetételére is nagyon jók ezek az alkalmak. Nagyon sok előítélet él és élhet bennünk, aminek már valós alapja nincs a mai korban – foglalta össze a rendezvénysorozat jelentőségét.

Hozzátette, jó dolog, ha közösen figyelünk egy másik felekezet szolgálójára, de még inkább előremutató, ha közösen szolgálunk. S ahhoz, hogy mindez valós dolog legyen, ne pedig csak kirakati elem, az kell, hogy az Istentől kapott dolgokért a megjelentek összefogjanak, és áldozatot hozzanak.

Az első alkalmon jelen volt Lázár Zsolt esperes és Horváth Z. Olivér parókus lelkész is. A hiányzó felet dr. Kiss Imre katolikus plébános jelentette, akit vidéki szolgálat tartott távol az eseménytől.

– Szarvason egyébéként is rendszeres a kapcsolattartás a felekezetek között. Ennek alapját a három egyházi fenntartású iskola képezi, ahol a hitoktatások megszervezése miatt folyamatos a párbeszéd. Emellett pedig havonta egyszer tartunk egy közös imaórát, ahol a lelkészek megvitatják az éppen aktuális kérdéseket – fejtette ki az ótemplomi gyülekezet vezetője a helyi együttműködés alappilléreit.

A mai napon 17 órától ismét a Református Templomba várják az érdeklődőket, ahol Lázár Zsolt szolgál, ezt követően pedig az Újtemplomi Gyülekezeti Ház és a Szent Klára Katolikus Templom szolgál helyszínül. Hétvégén a hívek az Ótemplomi Gyülekezeti Házban imádkozhatnak a keresztények egységéért.

0

A kultúra kötelez

0

Lelkében él a nemzet, egy lélekkel dobban a Gyakorló