in ,

Békésszentandrás: éjféltől szigorítás lép életbe

Fotó: Babák Zoltán
Fotó: Babák Zoltán

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat polgármestere élt a Kormány 95/2020. (IV. 9.) Korm. a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló rendeletének húsvéti ünnepekre vonatkozó rendkívüli rendelkezéseinek 3. §-ban foglalt átruházott jogával, miszerint 2020. április 10. 00.00 órától 2020. április 13. 24.00 óráig a Rendeletben foglaltaktól szigorúbb szabályokat állapíthat meg.

Sinka Imre polgármester rendelete alább olvasható:

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának  9/2020.(IV.10.) önkormányzati rendelete a húsvéti ünnepekre vonatkozó rendkívüli intézkedésekről

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 95/202.(IV.09.) Kormányrendelet 6.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Rendkívüli intézkedések

2020. április 11. 00.00 órától 2020. április 13. 24.00 óráig

1.§ Békésszentandrás Nagyközség közigazgatási területén szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos semmilyen tevékenység nem folytatható.

2.§ Békésszentandrás Nagyközség közigazgatási területén a vendéglátó üzletekben – az  ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. A vendéglátó üzletek tevékenysége a rendelet hatálya alatt kizárólag csak ételek kiszállítására korlátozódik.

3.§ Békésszentandrás Nagyközség közigazgatási területén kizárólag az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket forgalmazó üzletek, üzemanyag-töltőállomás, nemzeti dohányboltok tarthatnak nyitva a 95/2020.(IV.09.) számú Kormányrendeletben foglalt rendelkezések betartásával.

4.§ Békésszentandrás Nagyközség közigazgatási területén a közterületen alkohol tartalmú termék fogyasztása tilos.

5.§ Békésszentandrás Nagyközség közigazgatási területén kizárólag olyan személygépkocsi közlekedhet, amely után a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatánál fizették meg a gépjárműadót, kivételt képeznek a Békésszentandrás Nagyközség közigazgatási területén ingatlannal rendelkező tulajdonosok, valamint a 44-es számú elsőrendű főúton és a 44105-ös számú közúton történő átmenő forgalom.

2. Egyéb rendelkezések

6.§ (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi.

(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

2. Hatályba léptető rendelkezések

7.§ (1) Ez a rendelet 2020. április 11. napján lép életbe.

(2) Ez a rendelet 2020. április 13. napján hatályát veszti.

Békésszentandrás, 2020. április 10.

Sinka Imre polgármester

Fotó: Petrik Angelika0

Online barbizás: hogy találják fel magukat az ötévesek a karantén alatt

Jégmadár Karas József fotóján0

Kéken ragyogva… – jégmadarak Karas József fotóin